Indhold

Ægte hussvamp - en af husets store fjender

Ægte hussvamp kan gøre store skader i dit hus. Den er hurtigvoksende og ses ofte i skjulte konstruktioner som tag- og gulvkonstruktioner. Som den eneste svampetype angriber den ikke kun organisk materiale, men kan også sprede sig til murværk.

Ægte hussvamp kan gøre store skader i dit hus. Den er hurtigvoksende og ses ofte i skjulte konstruktioner som tag- og gulvkonstruktioner.
Ægte hussvamp kan gøre store skader i dit hus. Den er hurtigvoksende og ses ofte i skjulte konstruktioner som tag- og gulvkonstruktioner.
Her kan du se et nærbillede af svampen.
Her kan du se et nærbillede af svampen.

Hvad er ægte hussvamp?

Ud af de ca. 30 svampetyper, der kan forekomme i vores huse, er ægte hussvamp den mest alvorlige. Ægte hussvamp hører til arten tømmersvampe. Den er hurtigvoksende og forekommer ofte i husets skjulte konstruktioner og kan derfor nå at sprede sig og få godt fat, inden den opdages. Desuden har ægte hussvamp nogle meget lange strenge, som den transporterer vand og næring i, og som den bruger til at sprede sig over store afstande i huset. Den kan derfor hurtigt sprede sig til andre bygningsdele og materialer i huset. Derudover er ægte hussvamp den eneste svampetype, der også kan sprede sig til murværk, hvor den kan gøre stor skade.

Hvilke tegn er der på ægte hussvamp?

Ægte hussvamp nedbryder det materiale, det gror på og lever af. Sidder svampen på træ, vil det vise tydelige tegn på nedbrydning. Træet bliver misfarvet (gråligt) og får store sprækker, og der dannes brunmuld (nedbrudt træ). Selve svampen er brun med knoldede hvide rande, og de mange strenge er lange og tynde og giver en sprød lyd, når de knækkes. Et af de mest karakteristiske synlige tegn på, at der er ægte hussvamp i huset, er svampens sporer, der lægger sig som et brunligt kakaofarvet støvlag under og omkring svampeangrebet.

Hvilken skade kan ægte hussvamp medføre?

Ægte hussvamp ved fodpanel. Foto: BYG-ERFAÆgte hussvamp kan forårsage meget store skader i dit hus. Grunden til, at ægte hussvamp er mere alvorlig end andre svampetyper, er, at under de rette forhold kan ægte hussvamp være meget hurtigvoksende og vokse op til 5 mm om dagen. Ægte hussvamp nedbryder hurtigt det materiale, det lever af og på, og når materialet nedbrydes, blive det svækket, både i styrke og stabilitet.

Ægte hussvamp kan derudover, som den eneste svampetype, brede sig til uorganiske materialer, f.eks. murværk. Den kan ikke leve af uorganiske materialer, men den kan udøve skade på dem. Når svampen har fået godt fat, kan den sprede sig til flere af husets bygningsdele - også uorganiske, da den er i stand til at forsyne sig med vand og næring over store afstande på grund af dens lange strenge. Skaderne er store på selve det materiale, som svampen gror på og lever af, men omkostningerne til udbedring bliver også omfattende, fordi mange af de øvrige materialer, som den har haft fat i, også skal udskiftes. Ægte hussvamp på trægulv. Foto: BYG-ERFA

Med ægte hussvamp arbejder man med en sikkerhedsmargin på op til 1 meter. Det vil sige, at alt organisk materiale i en radius på op til 1 meter omkring angrebet skal udskiftes og erstattes af nyt, for at du kan være sikker på, at hele svampeangrebet er fjernet.

Hvorfor kommer ægte hussvamp?

Ægte hussvamp kommer, når de rette vækstbetingelser for svampen er til stede. Det vil sige, at der er materialer, som svampen er i stand til at leve af og på, at der er den rette temperatur på omkring 20 grader, og at fugtindholdet i materialet er ca. 20-30 procent. Forsvinder svampens vækstbetingelser, f.eks. fordi fugtindholdet i materialerne falder, eller temperaturforholdene ændrer sig, går svampeangrebet i dvale eller uddør. Ægte hussvamp spærkonstruktion. Foto: BYG-ERFA

Ægte hussvamp er dog temmelig sejlivet og kan ligge passiv i årevis, men hvis vækstbetingelserne bliver gunstige igen, kan væksten fortsætte. Da svampen ikke kræver særligt høje temperaturer eller højt fugtindhold, kan den også vokse videre, hvis bekæmpelsen af den ikke er udført tilstrækkeligt.

Hvordan undersøger du, om dit hus har ægte hussvamp?

Du skal altid være på vagt, når du enten har mistanke om, at dit hus er angrebet af svamp, eller du ser tydelige tegn på svampeangreb. Hvilken svampetype dit hus er angrebet af, bestemmes primært ud fra, hvordan svampen ser ud. Ægte hussvamp kan kendes på den brune farve med hvide knolde i kanten, derudover har den de karakteristiske lange strenge.

Ægte hussvamp. Foto: BYG-ERFAÆgte hussvamp opstår inde i husets materialer og konstruktioner, og derfor er det der, du skal holde øje med den. Den opstår typisk i trækonstruktioner som spær- og tagkonstruktion, etageadskillelser og gulvkonstruktioner. Derudover lever den bedst i nærheden af kalkholdige materialer såsom kalkede overflader, gipsplader og murværk. Det skyldes, at svampen danner syre under vækst, og den basiske kalk bidrager til at neutralisere syren, hvilket gavner svampen og dens vækstbetingelser.

Hvordan bekæmpes ægte hussvamp?

Ægte hussvamp er en så alvorlig sag, at det anbefales, at bekæmpelsen udføres af en professionel. På et svampelaboratorium kan det undersøges præcist, hvilke typer svampeangreb der er tale om. Derudover kan angrebet og nedbrydningsformen analyseres - dvs. hvor frisk er angrebet, med hvilket tempo udvikler det sig, og hvor fremskreden er skaden, hvilket også klarlægges på stedet?

Når skaderne fra ægte hussvamp skal bekæmpes og udbedres, vil det normalt ske ved en kombination af at fjerne alt inficeret træ og beskadigede dele inden for en sikkerhedsmargin på op imod 1 meter og en kemisk beskyttelse af øvrigt træ i nærheden. Varmebehandling af svampeangrebet er også en effektiv bekæmpelse. Undersøgelse af svampeangrebet og varmebehandlingen af det kan foretages af VKS-udvalgets anerkendte varmeteknikere eller varmeentreprenører. VKS er en frivillig kontrolordning, der er etableret af firmaer, som udfører varmebehandling til bekæmpelse af svampeangreb i bygninger.

Hvad kan du gøre for at undgå ægte hussvamp?

Ægte hussvamp lever inden døre og kræver som alle andre svampe fugt, så derfor skal du naturligvis sørge for, at husets indvendige træværk er tørt. Fugt, og dermed basis for svampeangreb, opstår i forbindelse med:

  • Utætheder i forbindelse med vådrum og installationer.
  • Utætheder i husets klimaskærm - tag og facade.
  • Fugt udefra - fra jorden.
  • Manglende vedligeholdelse.

Sørger du for, at disse betingelser for fugt ikke er til stede, er du kommet et godt skridt på vejen for at undgå svampeangreb fra ægte hussvamp og andre svampetyper.

Har huset tidligere haft angreb af ægte hussvamp, skal du være særlig opmærksom. Ægte hussvamp kan ligge i dvale i årevis eller helt uddø, hvis vækstbetingelserne forsvinder, f.eks. fordi fugtindholdet falder. Men den stiller relativt lave krav til temperatur og fugt, og opstår der gode vækstbetingelser igen, vil svampen hurtigt genoptage sin vækst.

Er der en forsikring, der dækker omkostninger som følge af angreb af ægte hussvamp?

Ægte hussvamp efter reparation. Foto: BYG-ERFA Hvis du har en svampeforsikring på dit hus, dækker den aktive angreb af svamp. Det kan være forskelligt fra forsikringsselskab til forsikringsselskab, hvordan de definerer eller vil efterprøve, om svampeangrebet er aktivt. Men forsikringen vil dække, hvis angrebet er konstateret i forsikringsperioden eller indtil tre måneder efter forsikringens ophør. Sidstnævnte kan gøre sig gældende i forbindelse med hussalg. Konstateres angrebet under tre måneder efter hushandlen, vil det derfor være den tidligere ejers forsikring, der vil dække skaden, ikke ejerskifteforsikringen eller den nye husforsikring.

Når du har konstateret et svampeangreb, eller du har alvorlig mistanke om et, skal du kontakte dit forsikringsselskab. Ofte vil forsikringsselskabet sende en taksator ud, der vil besigtige angrebet og skaden. Hvis taksatoren er i tvivl om angrebet, kan det være nødvendigt at få eksperter til at undersøge svampetype, angrebets nedbrydningsform og tempo samt beslutte og udføre den efterfølgende behandling af angrebet og udbedring af skaderne.

Journalist / Kilder

Kommentarer (0)

    Der er ingen kommentarer endnu (du kan skrive den første).
Annonce
Annonce

Bolius - et helejet Realdania selskab