Indhold i denne artikel

Bebyggelsesprocent

Det er vigtigt at være opmærksom på bebyggelsesprocenten, hvis du vil bygge nyt eller til. Bebyggelsesprocenten er normalt 30 procent.

Sørg for, at du ikke overskrider bebyggelsesprocenten, når du bygger til.

Hvad er bebyggelsesprocenten?

Bebyggelsesprocenten er den procentvise andel af en grund, som må bebygges. Bebyggelsesprocenten bestemmer altså, hvor stort et hus må være i forhold til den grund, det bygges på.

Hvordan regner du bebyggelsesprocenten ud?

Bebyggelsesprocenten udregnes ved at sammenholde det samlede boligareal med grundens størrelse.

Det gør du på denne måde:

Det bebyggede etageareal (huset) x 100 / grundens størrelse = bebyggelsesprocenten

Eksempel:

Det vil sige, at hvis du har et hus på 125 kvadratmeter og en grund på 1000 kvadratmeter, hedder regnestykket:

125 x 100/1000 = 12,5 procent

Hvis du ønsker at se, hvad bebyggelsesprocenten bliver, hvis du laver en tilbygning, skal arealet af tilbygningen blot lægges til det nye hus. Er tilbygningen på 50 kvadratmeter, lyder regnestykket således:

(125 + 50) x 100/1000 = 17,5 procent

Det bebyggede etageareal (størrelsen af dit hus) kan du som regel få oplyst hos teknisk forvaltning i din kommune, hvis du ikke selv har bygningstegninger, hvor det står, eller du selv kan måle huset op.

LÆS OGSÅ: Bruttoetageareal

Hvilken betydning har bebyggelsesprocenten i praksis?

Hvis du ønsker at bygge til eller helt nyt, skal du være opmærksom på den arealmæssige begrænsning, der ligger i bebyggelsesprocenten.

Du må nemlig ikke bygge mere, end bebyggelsesprocenten giver mulighed for. Heller ikke selvom du ønsker at inddrage loftet til beboelse.

Når bebyggelsesprocenten for en tagetage skal udregnes, er det kun det areal, hvor der er mindst 1,5 meter fra gulvet til det udvendige af taget, som tæller med. Hvis der er lavere, tæller disse kvadratmeter ikke med.

I visse ældre villaområder er der ikke nogen lokalplan, og derfor er der ikke fastsat en maksimal bebyggelsesprocent. Her er det op til kommunen at skønne, hvor mange boligkvadratmeter der er passende i forhold til grundens størrelse.

Det vurderes bl.a. ud fra de øvrige huse og grunde i området og ud fra, hvad andre har fået tilladelse til. I det tilfælde er det en god idé at tage en snak med kommunen tidligt i forløbet for at høre, om man kan acceptere, at du inddrager loftetagen til beboelse.

Hvor stor er bebyggelsesprocenten typisk?

En lokalplan kan indeholde regler for, hvor meget der må bygges på de enkelte grunde. Bebyggelsesprocenten kan variere meget, alt efter hvilken kommune du bor i. Der er også forskel på, om der er tale om et helårshus eller et sommerhus.

Generelt er bebyggelsesprocenterne følgende:

 • Hus med helårsstatus 30 procent
 • Hus i sommerhusområde 15 procent
 • For helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse og lignende 40 procent

Bebyggelsesprocenten vil være som ovennævnt, medmindre den enkelte kommune beslutter noget andet i lokalplanen.

Oprindeligt publiceret d. , senest ajourført d.

Kilder og henvisninger

Kilder:

Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside
Bygningsreglement 08
BBR.dk
Home.dk
DS 13000

Henvisninger:
Læs mere om bebyggelsesprocenten i Bygningsreglement

Kommentarer (9)

 1. Rasmus H. Sarauw-Nielsen
  Hej
  Hvordan tæller en kælder med i bebyggelsesprocenten?
  Vi har en grund på 600 m2 med et hus på 93 m3 i grundplan og med fuld kælder.
  Vi overvejer at udnytte 1. salen til beboelse med en ny tagkonstruktion.

  Mvh.

  Rasmus
  (0)Svar og se andres svar


 2. René
  Hvad er bebyggelsesprocenten hvis man har et helårshus som ligger i sommerhusområde. Hvad er så gældende, i lokalplanen står der bare at man skal kigge i det gældende bygningsreglement. Men man bliver ikke klogere af at kigge der. ?
  (0)Svar og se andres svar


 3. mark jensen
  Hvor lille et hus må man bygge. Kun tænke mig at bygge et helårshus på kun 30 kvm. Har kun nok penge til et lille hus og har betalt grunden incl. nedrivningsklar hus fra 1827 kontant uden at låne.
  (0)Svar og se andres svar


 4. Steen Jensen
  Hvor stor er bebyggelsesprocenten normalt, hvis man bor i landzone og der ikke er nogen lokalplan for området?
  (0)Svar og se andres svar


 5. bj
  Til Morten.
  Bebyggelsesprocenten er det areal til beboelse/ophold, og det må procentuelt ikke overstige den i kommunen gældende bebyggelsesprocent-norm.( Det er altså summen af opholds-kvadratmeter, i fhl.t. grundens størrelse, i et beboelseshus, som både kan have kælder og kvist. Kælder kan være beboelse, hvis der er højt nok til loft og samtidigt er gode flugtveje, som IKKE er små højtsiddende vinduer ud til en lyskasse).
  Jeg har læst et sted, at bebyggelsesprocenten ville stige fra 25% til 30% pr 1. marts 2014. Men som jeg nærmere undersøger det, har kommunen det sidste ord. Jeg ville også bede dem om at opmåle de eksisterende kvadratmetre.
  (0)Svar og se andres svar


 6. Anders V. Sonnichsen
  under udregningen af bebyggelsesprocenten på siden 'bruttoareal' beskrives procenten til 25%, men på denne side er den beskrevet til 30%. Hvilken af disse er den rigtige?
  (0)Svar og se andres svar


 7. Morten
  Hej
  Jeg synes at det er lidt uklart i eksemplerne om arealet er med eller uden udnyttet overetage.

  I eksemplet er det bebyggede areal 125m^2 fordi det er i et plan? eller er det i alt 125m^2 med eks. 100m^2 i grundplan plus 25m^2 på tagetagen?
  er det bebyggede areal så 100m^2 og det beboede areal 125m^2?

  Altså vi har selv et hus på 135m^2 + (30M^2+40m^2) skur og garage i et. grunden er 825 hvor meget kan vi udnytte tagetagen hvis vi må bebygge 25%?
  (0)Svar og se andres svar


 8. anni grøndahl christensen
  Vi har et helårshus, bygget ca. 1870 og beliggende i sommerhusområde v 9370 Hals. Det er 172 kvm + lille atelier i tidligere garage på ca. 18 kvm. Desuden findes et mindre skur på området. Vores grund er godt 1700 kvm. Vi har et ønske om at tilføje et atelier på ca. 50 kvm, fritliggende.
  Vi har gennemsøgt alt materiale vedr. byggeprocenter og lokalplan m.v., men der findes ikke noget, vi kan bruge til noget.

  Hvad er den specifikke bebyggelprocent for vort hus?
  Det er et ønske at forenkle reglementet, således, at der vil være ensartede regler for hele landet.

  m.v.h. anni grøndahl
  (0)Svar og se andres svar


 9. Henrik Mortensen
  Er der regler for helårshuse og bebyggelsesprocent når det ligger i et sommerhus område?
  (0)Svar og se andres svar


Annonce
Annonce

Bolius - et helejet Realdania selskab