Indhold i denne artikel

Brug en blower door-test til at tjekke om dit nye hus er utæt

I dag er der krav om, at nye huses tæthed skal kontrolleres, inden beboerne flytter ind. Det sker med en såkaldt "blower door-test".

Når dit hus er bygget helt færdigt, skal det testes, om det kan holde på varmen.
Når dit hus er bygget helt færdigt, skal det testes, om det kan holde på varmen.

Hvorfor skal man teste tætheden af et nyt hus?

Siden 1. april 2006 har det været et lovkrav i bygningsreglementet, at tætheden i nye huse skal kontrolleres.

Hvis du selv bygger et nyt hus, er det dit ansvar at få foretaget en tæthedstest. Køber du derimod huset af et typehusfirma, er det firmaet, der skal sørge for at få testen udført, inden du overtager huset.

Kommunerne har siden 2008 haft pligt til at kontrollere, om tæthedsprøvningen er blevet udført, inden de giver tilladelse til, at huset må tages i brug.

Der er flere grunde til, at dit hus bør være tæt:

 • Hvis huset er utæt, slipper varmen ud, og du skal bruge meget mere varme for at holde huset behageligt varmt.
 • I et meget utæt hus vil der være træk, og desuden vil gulve og vægge føles kolde på overfladen. Det gælder også, selvom huset er velisoleret.
 • I utætte huse kan varm luft, som indeholder meget fugt, trænge ud i de koldere konstruktioner. Her vil fugten sætte sig som kondens, og det kan give problemer med råd og skimmelsvamp, f.eks. kan træet i tagkonstruktionen rådne.

Hvem kan udføre en tæthedstest?

Der er mange firmaer, der kan udføre en tæthedstest, som også kaldes en blower door-test. Du kan finde en liste over disse firmaer på Energitjenestens hjemmeside.

Hvordan kan du være sikker på, at dit nye hus er blevet blower door-testet?

Hvis du køber et nyt hus af et typehusfirma eller du af andre årsager ikke selv har stået for byggeriet, bør du sikre dig, at der er lavet en blower door-test på huset. Du skal bede om at få udleveret den testrapport, som firmaet, der har udført testen, har udfærdiget.

På en af de første sider i testrapporten kan du se, om bygningsreglementets krav til husets tæthed er overholdt. Resten af rapporten kan være svær at forstå, hvis man ikke har en byggefaglig uddannelse.

Hvad koster en blower door-test?

En blower door-test koster typisk fra omkring 7.500 kr. til 10.000 kr. inkl. moms.

Vær opmærksom på, at nogle firmaer giver en fast pris, som inkluderer arbejdet med at finde ud af, hvor eventuelle utætheder i huset er. Andre firmaer kræver ekstra betaling, hvis arbejdet med at finde utætheder er omfattende og tager lang tid.

Det kan lyde af mange penge, men de er hurtigt tjent ind i sparet varme. Typisk kan du spare 20-30 procent på varmeudgifterne, hvis dit hus er tæt. Det kan du opnå, hvis du finder frem til eventuelle utætheder i huset og får dem tætnet.

Hvornår skal blower door-testen udføres?

Du bør få foretaget blower door-testen, når råhuset er klart, men før der bliver lagt gulve, sat loft- og vægbeklædning op og huset bliver malet indvendigt. Det er nemlig både lettere og billigere at udbedre eventuelle utætheder, inden huset bliver gjort helt færdigt.

Det er dog vigtigt, at alle dampspærrer er monteret og installationer er trukket, f.eks. elkabler og vandrør til koldt og varmt vand, inden tæthedstesten. Der opstår nemlig ofte utætheder, når der skal laves huller til disse installationer.

Hvordan udføres blower door-testen?

Blower door-testen bliver udført på følgende måde:

 • En dør eller et vindue tages ud af huset og erstattes med en særlig dør eller et vindue, der er helt tætsluttende og lufttæt og har en ventilator indbygget.
 • Ved hjælp af ventilatoren blæser man luft ind i huset og skaber derved et overtryk inde i det. Overtrykket gør, at luften vil trænge ud gennem sprækker og andre utætheder.
 • Ved at måle, hvor meget luft der skal blæses ind i huset pr. sekund for at holde overtrykket i huset konstant, får man et mål for, hvor tæt huset er.
 • Man kan også skabe et undertryk ved at suge luft ud af huset. Det vil trække luft udefra ind i huset gennem utæthederne.

Som regel bliver husets tæthed målt både ved hjælp af både overtryk og undertryk. Husets tæthed bliver så opgjort som et gennemsnit af de to målinger.

Bygningsreglementets krav er, at luftskiftet ikke må være større end 1,5 liter pr. sekund pr. kvadratmeter opvarmet husareal, når der foretages en trykprøvning med 50 Pa (pascal) over- eller undertryk.

Hvordan finder du ud af, hvor huset er utæt?

Hvis blower door-testen viser, at huset ikke lever op til bygningsreglementets krav til tæthed, er næste skridt at finde ud af, hvor huset er utæt, så du kan få det tætnet.

Der findes flere forskellige metoder til at finde ud af, hvor huset er utæt:

 • Termografi
 • Brug af røg
 • Måling af lufthastigheder.

Termografi
En mulighed er at bruge termografi. Termograferingsudstyret fungerer som en slags kamera, der tager et billede af huset, som med forskellige farver viser, hvor huset er varmt og koldt. Ud fra billedet kan du se, hvor varmen trænger ud gennem utætheder.

Læs mere om termografi i BOLIUS Fakta: Brug termografi til at undersøge hvor varmen slipper ud af dit hus.

Brug af røg
En anden mulighed er at bruge røg. Man skaber et overtryk og lader en røgmaskine producere røg inde i huset. Når røgen slipper ud gennem revner og utætheder i huset, er det tydeligt at se, hvor det trænger til at blive tætnet.

Måling af lufthastigheder
En tredje mulighed er at bruge et specielt apparat, som kan måle lufthastigheder. Apparatet placeres der, hvor man har mistanke om, at der er en utæthed, f.eks. ved et loftudtag til en lampe eller ved fugerne på et vindue. Hvis lufthastigheden er høj, er det et udtryk for, at der er utætheder.

Kan en blower door-test udføres på ældre huse?

Du kan godt få udført en blower door-test på et ældre hus. Det kan f.eks. være en god idé, hvis varmeregningen er stor, selvom dit hus er godt efterisoleret.

Blower door-testen viser dog kun, hvor utæt huset er. Det er nødvendigt at supplere testen med en termografisk undersøgelse el.lign. for at konstatere, hvor utæthederne er. Metoderne er de samme som for et nyt hus, men det kan være sværere og dermed dyrere at udbedre utæthederne, da huset jo står færdigt.

Kilder og henvisninger

Kilder:

"Anvisning om Bygningsreglement 2008" | SBI-anvisning 216 | Statens Byggeforskningsinstitut 2008
"Klimaskærmens lufttæthed" | SBI-anvisning 214 | Statens Byggeforskningsinstitut 2007
"Klimaskærmens tæthed - krav, måling, lufttætning, metoder og instrumenter" | Erfaringsblad 06 04 01 | BYG-ERFA
"Det bygger vi fremtiden på - Isover Comfort House" | Brochure fra Isover 2008

Henvisninger:
Se en film om, hvordan en tæthedsprøvning foregår Læs også mere på BYG-ERFAs hjemmeside

Kommentarer (0)

 1. Der er ingen kommentarer endnu (du kan skrive den første).

Annonce
Annonce

Bolius - et helejet Realdania selskab