Byggetilladelse og anmeldelse af byggeri

De fleste byggeprojekter kræver, at du søger byggetilladelse eller anmelder byggeriet til kommunen. Det er meget forskelligt, hvad det koster, og hvor lang tid det tager at få en byggetilladelse.

I samarbejde med advokat Simon Heising, Centura Advokater, www.centura.dk.

Hvilke byggerier kræver ikke kommunens godkendelse?

Du skal ikke søge byggetilladelse eller anmelde dit byggeri, når det er:

 • En indvendig ombygning uden indgriben i vand og afløbsinstallationer.

 • Et udhus, et skur, et halvtag el.lign. på under 10 kvadratmeter.

Hvilke byggerier skal du anmelde til kommunen?

Du skal anmelde dit byggeri, når:

 • Den nye bygning er på mellem 10 og 50 kvadratmeter

 • Det drejer sig om en garage, carport, et udhus, overdækkede terrasse eller et drivhus.

Anmeldelsen skal være skriftlig, og den skal sendes til kommunens tekniske forvaltning.

Anmeldelsen skal indeholde:

 • En beskrivelse af byggeriet

 • En tegning, der viser den nye bygnings placering på grunden

 • En tegning, der viser bygningens højde, længde og bredde

 • En beskrivelse af de anvendte materialer.

 • Oplysninger om adresse og matrikelnummer

 • En underskrift fra ejendommens ejer.

ByggetilladelseHvis kommunen ikke reagerer inden to uger fra den dag, den modtager anmeldelsen, kan du begynde byggearbejdet.

Hvis dit byggearbejde kræver dispensation fra lokalplanen, byplanen eller bygningsreglementets krav, må du dog ikke gå i gang med at bygge, før kommunen har givet dispensationen.

Hvilke byggerier kræver byggetilladelse?

Du skal søge kommunen om byggetilladelse, når du skal bygge:

 • Et nyt helårshus eller sommerhus

 • En garage, udhus el.lign. på over 50 kvadratmeter

 • En tilbygning

 • En større ombygning.

Hvad skal ansøgningen om byggetilladelse indeholde?

Hos kommunen kan du hente et ansøgningsskema og få oplysninger om, hvilke dokumenter der skal vedlægges din ansøgning om byggetilladelse. Som regel kan du også finde disse oplysninger på kommunens hjemmeside, og du kan finde ansøgningsblanketten på hjemmesiden borger.dk.

Ansøgningen om byggetilladelse skal som minimum indeholde:

 • Ansøgningsblanketten, der skal være underskrevet af den, der ejer ejendommen, hvor der skal bygges.

 • En situationsplan, der viser placeringen af dit planlagte nybyggeri samt af eventuelle eksisterende bygninger. Du skal nøje angive nybyggeriets afstande til skel. Hvis der er terrænforskelle, skal du også beskrive, hvordan du har planlagt at tilpasse byggeriet i terrænet.

 • En afløbsplan, der beskriver de nuværende og fremtidige afløbsledninger og brønde. Det overordnede kloaksystem kan indtegnes i situationsplanen.

 • En plantegning, hvor du angiver byggeriets mål og den præcise placering af døre, vinduer og rum, og hvor du angiver anvendelsen af de enkelte rum.

 • Facadetegninger af bygningen set fra alle fire verdenshjørner.

 • Tværsnit, hvor du har indtegnet bygningens højder og dimensioner.

 • Detailtegninger af specielle konstruktioner, fugtisolering, varmeisolering af gulv- loft- og vægkonstruktioner.

 • Oplysninger om konstruktioner, materialer og installationer.

Derudover kan det i nogle tilfælde være nødvendigt at vedlægge:

 • Detailtegninger af specielle dele af bygningen

 • Varmetabsberegning

 • Statiske beregninger

 • Eventuel terrænregulering.

Du må gerne selv udarbejde tegningerne til ansøgningen, men vi anbefaler, at du søger hjælp hos en arkitekt.

Ansøgningen om byggetilladelse skal sendes til den tekniske forvaltning i din kommune.

Hvad koster det at få en byggetilladelse?

Kommunernes pris for byggesagsbehandling varierer meget. I Faxe kommune er byggesags gebyret f.eks. 543 kr. for et enfamiliehus på mellem 150 og 350 m2, mens det i Fredensborg er på 20.250 kr. Priserne er fra 2012 og er hentet fra energi styrelsen.

Du kan finde gebyrerne for din kommune her. 

Herudover vil der som regel være en række omkostninger til arkitekt og ingeniør.

Hvor lang tid tager det at få byggetilladelse?

Hvor lang tid det tager at få byggetilladelsen, varierer også meget fra kommune til kommune. I større kommuner er ventetiden typisk på seks til otte måneder.

For at nedbringe ventetiden er det en god idé at få rådgivning fra en arkitekt eller anden byggerådgiver, når du skal lave ansøgningen. Så risikerer du ikke at skulle vente unødigt længe, fordi kommunen mangler oplysninger eller dokumenter, der er nødvendige for at kunne behandle din sag.

Hvor kan du klage, hvis du får afslag på din ansøgning om byggetilladelse?

Hvis du får afslag på din ansøgning om byggetilladelse, kan du klage til Statsforvaltningen i din region senest fire uger, efter at du har fået kommunens afgørelse.

Hvordan tjekker kommunen, at du lever op til vilkårene i byggetilladelsen?

Når dit byggeri er færdigt, skal du færdigmelde det til kommunen. I den forbindelse skal bygningen energimærkes for at dokumentere, at den lever op til energibestemmelserne i bygningsreglementet. Energimærkningen skal sendes til kommunen sammen med færdigmeldingen af byggeriet.

Du må godt tage det nybyggede i brug uden tilladelse fra kommunen. Kommunen kontrollerer ikke automatisk, at du har overholdt vilkårene i en byggetilladelse.

LÆS OGSÅ: Energimærkning af boliger

Hvad kan der ske, hvis du bygger uden byggetilladelse?

Hvis kommunen opdager, at du har bygget uden at få byggetilladelse, får du en bøde, og i værste fald kan du blive tvunget til at rive bygningen ned igen. Det kan f.eks. ske, hvis byggeriet ikke lever op til Byggeloven, kravene i bygningsreglementet, lokalplaner m.m. Der er set flere eksempler på, at en boligejer er blevet pålagt at rive en nyopført villa ned.

Oprindeligt publiceret d. , senest ajourført d.

Kilder og henvisninger

Kommentarer (7)

 1. Carsten Schau Andersen
  Hvis jeg ønsker at udvide min altan med 10kvm eller derover, skal jeg så søge om tilladelse?
  (3)Svar og se andres svar
  1. Bager
   ja det siger min kommune at jeg skal..
  2. Bager
   Ja, det siger min kommune at jeg skal...
  3. jensen
   Det burde ikke være så svært at se, at der skal søges tilladelse, når der står præcist:- der skal søges, når til/ny-byggeri er 10 - og derover kvadratmeter. Det er kun tilladt at gøre "som man vil" ved en størrelse på op til 9,999 kvadratmeter.- Altså under 10 kvm.


 2. Niels Buus
  er det ikke underforstået i artiklen at hvis et skur under 10 kvm gør at byggeprocenten overstiger det tilladelige skal der søges byggetilladelse?
  (1)Svar og se andres svar
  1. bj
   Jo, det kan sagtens være sådan, men når det er et lille byggeri som et skur, er det ikke med på BBR meddelelsen, og så kan eller skal det bare rives ned i tilfælde af salg.


 3. Frank Jessen
  Hej Bolius

  Når jeg læser afsnittet "Hvad skal ansøgningen om byggetilladelse indeholde?" så virker kravene til at ligge langt væk fra der Sønderborg Kommune oplyste mig. Kravene på denne side er langt strængere end hvad jeg fik oplyst. Jeg husker desværre ikke detaljerne men der var ikke noget om afløbsplan, konstruktion, isolering, varmetab og statiske beregninger selv om jeg foreviste en tegning af et meget specielt byggeri. De sagde at det var mit eget ansvar at sikre at tingene var i orden.
  Jeg kan også se at siden er fra maj 2007 så mon ikke den mangler at blive opdateret?

  Mvh
  Frank Jessen
  (0)Svar og se andres svar


Annonce
Annonce

Bolius - et helejet Realdania selskab