Indhold

Fuger omkring vinduer og døre

Den udvendige fuge omkring vinduer og yderdøre kan være en elastisk gummifuge, en kalkmørtelfuge eller et fugebånd. Læs her, hvad du skal være opmærksom på ved de forskellige typer.

Flot indbygning af trævindue i hus af træ. Den bløde silikonefuge ses under bunden af karmen.
Flot indbygning af trævindue i hus af træ. Den bløde silikonefuge ses under bunden af karmen.

Hvad er udvendige fuger omkring vinduer og yderdøre?

Fugen, der sidder udvendigt omkring vinduer og yderdøre, udfylder det mellemrum, der er mellem selve vinduet eller yderdøren og muren/væggen. Som regel er vindues- eller dørhullet så stort, at der er 12 mm luft rundt om vinduet eller yderdøren, og det er det mellemrum, fugen skal dække.

Hvis ikke mellemrummet bliver lukket med en fuge, vil facaden ikke kunne leve op til sin vigtigste funktion - at være både vind- og vandtæt.

Der skal være en regntæt fuge udvendig og en vindtæt fuge indvendig. Den indvendige fuge bør være en elastisk fuge, f.eks. en akrylfuge, der er nem at arbejde med og desuden kan males.

Den udvendige fuge omkring vinduer og døre bør være af et materiale, der kan ånde, så mellemrummet mellem ude og inde ikke bliver forseglet, og så fugt, der er trængt ind, kan komme ud.

I dag bruges der tre typer udvendige fuger omkring vinduer og yderdøre:

 • En fuge af fugemasse, der sprøjtes ind med en fugepistol. (Elastisk fuge)
 • En "gammeldags" kalkmørtelfuge, som ligner fugen mellem murstenene i et muret hus.
 • Et fugebånd, som er et asfaltimprægneret og ekspanderende (udvidende) bånd, der stoppes ind mellem vinduet og muren.

Alle tre fugemetoder kan anvendes, Nogle er bedre end andre. 

Kalkmørtelfugen er glimrende og meget anvendt, især i ældre murede huse, hvor den passer godt ind i stilen. Fugemassen er god, fordi den er fleksibel og holder tæt men kan give fugtskader i vinduerne. Fugebåndet, der er snart det mest almindelige, er både fleksibelt og diffusionsåbent. 

Fugebåndet er relativt nemt at montere og kan udskiftes uden de store problemer. Fordelen ved fugebåndet er især, at det er mere åbent i sin struktur, og dermed undgår man, at fugt hober sig op inde bag ved det.

Du skal især være opmærksom på risikoen for ophobning af fugt, hvis du har fugemasse udvendigt. Den elastiske fuge er helt tæt (diffusionstæt), og for at undgå fugtskader skal den indvendige fuge være diffusionsåben.

Fugtteknisk er det en fordel at udforme fugen omkring vinduet, så den er luft- og diffusionstæt indvendig, udført med en fugemasse, og diffusionsåben udvendig, fx udført med mørtel eller fugebånd.

LÆS OGSÅ: Køb og valg af nye vinduer.

Hvordan vedligeholdes udvendige fuger omkring vinduer og yderdøre?

Udvendige fuger omkring vinduer og yderdøre skal ikke vedligeholdes. Mindst to gange om året bør du dog undersøge, om de har fået revner eller har sluppet i siderne.

Fugen må aldrig males, for det forringer dens holdbarhed, fordi overfladen tørrer ud og sprækker. Har fugen sprækker eller revner, kan vand trænge ind og forvolde skade.

Hvornår trænger udvendige fuger omkring vinduer og yderdøre til udskiftning?

Mørtelfuge på gammelt vindue.
Mørtelfuge

Hvis der er revner i en udvendig fuge, eller den har sluppet i en af siderne, bør den skiftes ud med det samme, da den ikke længere holder tæt over for nedbør og vind. Regnvand vil uhindret kunne sive ind i konstruktionen og føre til råd- og svampeskader.

Der findes mørtelfuger, der er en smule elastike, så de kan optage mindre bevægelser mellem vinduet og muren. de vil dog også, med tiden, revne lidt.

Er du gør det selv-typen, der selv vil udskifte fugerne, er det vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i, hvilken type fugemasse du skal bruge.

Du kan udskifte fugerne hele året, men det er nemmest forår og efterår, hvor det ikke er meget koldt eller meget varmt.

Fugemasse/Elastisk fuge
Elastiske fuger, der trænger til at blive skiftet ud, ser indskrumpede og tørre ud. I slemme tilfælde kan fugerne være revnet, så det blæser ind, og vand kan trænge ind i husets konstruktioner. Hvis fugerne er sprækkede og indsunkne, bør du kontakte en fugemand, som vil undersøge fugernes tilstand og udskifte dem efter behov.

Det er vigtigt, at der ikke er en tæt fuge indvendig. Hvis man har diffusionstætte fuger, både inde og ude, er der stor risiko for at vinduet opfugtes og der kommer råd i vinduet.

Fugebånd
Når fugebåndet er udskiftningsmodent, ser det som regel indtørret og rynket ud. Det vil begynde at krympe og dermed slippe i siderne, og der er derefter direkte passage for vand og fugt.

Fugebåndet ekspanderer bedst i varmt vejr. det akn tage op til flere dage hvis det er koldt.

Hvilken fugemasse skal du vælge til udvendige fuger omkring vinduer og yderdøre?

Når du skal vælge fugemasse til fugen omkring vinduer og yderdøre, er der flere forhold, du skal være opmærksom på.

Elastisk gummifuge
Du skal vælge en fuge:

 • Der ikke mister sine egenskaber, når den bliver udsat for sollys, regn, vand eller fugt.
 • Hvis elastiske og plastiske egenskaber ikke mindskes trods store temperaturudsving.
 • Som bevarer sin vedhæftning.
 • Som ikke indeholder stoffer, der kan misfarve de omkringliggende materialer.

Der skelnes mellem fugemassens plastiske og elastiske egenskaber.

 • Plastiske fugemasser bliver ved vedvarende bevægelse ødelagt og kan ikke gendanne deres oprindelige form.
 • Elastiske fugemasser kan godt gendanne deres oprindelige form, selvom de har været "trukket ud af form" på grund af for meget bevægelse.

De fleste døre og vinduer er lavet af træ, og da træ er et levende materiale, vil der kunne opstå mindre bevægelser, sammentrækninger. Disse bevægelser kan også få fugen til at slippe.

Silikonefugemasse er velegnet udvendigt. Indvendigt er set smart at bruge en akrylbaseret fugemasse indvendigt.


Silikonefugemassen er mere elastisk og fleksibel end akrylfugemassen, som hurtigere vil blive hård. På grund af silikonens elastiske egenskaber er det meget svært at fuge med disse fugemasser, og det kan godt betale sig at få en specialist til at lave fugerne omkring vinduer og yderdøre.

På langt de fleste elastiske fugemasser står det på tuben, hvor og hvordan fugemassen skal bruges. Læs det grundigt igennem, inden du går i gang. der skal være en bagstop, en "pølse" af skummateriale vag fugen. den vis stoppe fugemassen i at blive spredt ud i mellemrummet. I nogle tilfælde skal den overflade, hvor fugemassen skal sidde fast, forarbejdes inden. Det kan være den skal renses, affedtes, primes (vandes med en forstøver) osv.

Mørtelfuge
Mørtelfugerne omkring vinduer og yderdøre i murede huse bør aldrig erstattes med elastiske fuger. For det første er det en skam rent æstetisk, og for det andet kan det påvirke vinduets træværk negativt. Det kan med tiden rådne, da de fleste elastiske fugemasser ikke er diffusionsåbne (åndbare).

Har du købt et gammel muret hus med nye vinduer, der er fuget med en elastisk fuge, bør du få fugerne fjernet og erstattet med en mørtelfuge.

En kalkmørtelfuge bør ikke være bredere end 12-14 mm, da den ellers mister sin styrke.

Trævinduer og yderdøre i murede huse har bedst af at blive fuget med kalkmørtel, der lægges på en isolerende stopning af tjæret "værk". Det er en metode, som anvendtes tidligere, men som stadig er den bedste måde at fuge udvendigt på. Det kan være svært at skaffe alle materialerne til denne type fugning, men det kan lade sig gøre. Ellers anvendes bagstop af lange "pølser" af polyuretan.

Værk fremstilles af brune jutesække (transportsække), der trevles op og smøres ind i tjære, og det er et perfekt materiale som bagstop for kalkmørtelfugen.

Bagstop ligger bag ved selve fugen og sørger for, at fugen ikke falder ind, og at der ikke skal bruges så meget fugemasse. Der bruges kun bagstop ved fugning af vinduer og yderdøre udvendigt.

Fugebånd
Fordelen ved fugebåndet ligger i, at det både kan trække sig sammen og udvide sig, i forbindelse med at byggematerialerne arbejder. Fugebåndet er forholdsvis nemt at lægge i. det fås i flere farver og bredder.

Fugebåndet er et udmærket alternativ til mørtelfugen.

Hvad kan der ske, hvis du vælger en forkert fugemasse?

Til murede huse bør du bruge en fuge af kalkmørtel, da den er skabt til murstenshuse og er den bedste fuge mellem mursten og vindue/yderdør. En kalkmørtelfuge arbejder på samme måde og i samme tempo som murværket, da det er lavet af samme type materiale.

I træhuse vil man altid anvende enten en elastisk gummifuge eller et fugebånd til den udvendige fuge omkring vinduer og døre.

Uanset hvilken type hus du har, må du aldrig bruge diffusionstæt (ikke åndbar) fugemasse både udvendigt og indvendigt. Kommer der fugt og vand ind i mellemrummet mellem de to fuger, vil det ikke kunne komme ud igen, men sætte sig i træværket. Træværket vil derfor meget hurtigt blive nedbrudt. Man har set eksempler på nye vinduer, der er blevet nedbrudt på mindre end fem år.

Det er også vigtigt, at fugt inde fra huset kan komme ud igennem konstruktionen og ikke bliver fanget imellem vinduet/døren og muren, da det vil kunne nedbryde konstruktionerne.

Hvordan udskifter du den udvendige fuge omkring et vindue eller en yderdør?

Når du skal skifte den udvendige fuge omkring et vindue eller en yderdør, er det meget vigtigt at få fjernet den gamle fuge helt.

Den nemmeste måde at fjerne en elastisk fuge på er ved at skære den op med en hobbykniv. En kalkmørtelfuge fjernes nemmest med en mejsel og en mindre hammer. Sørg for at få både fuge og bagstop ud.

Sidder der et gammelt fugebånd, kan man som regel løsne det langs siderne med en skarp hobbykniv. Nogle gange sidder båndet meget løst og er lige til at trække ud.

Når der er renset helt i bund, kan der lægges nyt bagstop ind. Det skal helst være et par millimeter bredere end selve hullet, så det kiler sig ordentligt fast.

Gummifuge

Når bagstoppet er sat på plads, kan selve fugningen begynde. Læg fugemassen i en fugepistol, og start fra den ene ende/side med at fuge ved at trykke på aftrækkeren. Fugemassen vil vælte frem og lægge sig imellem facaden og vinduet/døren.

Mørtelfuge
Når bagstoppet er sat på plads, kan selve fugningen begynde. Du blander mørtlen og lader den hvile i 30 minutter, så alle luftbobler kan slippe ud.

Inden du begynder at fuge, skal du gøre murværket rundt om vinduet/døren fugtigt ved at kaste vand på det med en murerkost. Mørtelfugen hæfter bedst på fugtigt murværk.

Du skal bruge et fugejern, som er en meget tynd murske, der kan komme ind i det smalle mellemrum mellem karm og murværk. Mørtlen lægges i mellemrummet, som til sidst glattes med fugejernet, så fugen fremstår jævn og smuk.

Du skal ikke lave mørtelfuger i bagende sol, da de vil tørre alt for hurtigt, og det får mørtlen til at revne.

Fugebånd
Når bagstoppet er sat på plads, kan fugebåndet lægges i. Fugebåndet udvider sig relativt hurtigt, når man åbner rullen og begynder at rulle det ud.

Hvis det er et vindue, du skal fuge, skal du starte nede i venstre hjørne og rulle hele vejen rundt om vinduet, til du er tilbage i venstre hjørne igen.

Nogle fugebånd kan man trække rundt i hjørnerne, andre typer skal skæres i alle hjørner. Spørg i byggemarkedet eller trælasten, og få en montagevejledning med.

Kan du forlænge de udvendige fugers levetid?

Det er ikke muligt at forlænge en udvendig fuges holdbarhed. Men det er vigtigt, at du vælger den rigtige fugemasse til vinduer og yderdøre. Desuden skal du sikre, at der er lavet et korrekt bagstop ved kalkmørtelfuger.

Journalist / Kilder
Af:

Kilder:
"Brudskader i facadefuger med elastiske fugemasser" | BYG-ERFA Erfaringsblad (41) 99 09 24, 2. udgave "Fuger omkring vinduer i teglydervægge – udskiftning" | BYG-ERFA Erfaringsblad 06 12 31 "Diffusion og fuger" - | BYG-ERFA - erfaringsblad 41_061231 "Politikens gør det selv – gamle vinduer" | Flemming Rasmussen | Politikens Forlag A/S 2003 "Fugemassedeklaration DS/EN/ISO 11600. Samlinger i byggeriet" | Dansk Standard

Henvisninger:
Læs mere om facadefuger på BYG-ERFAs hjemmeside Center for Bygningsbevaring i RAADVAD, Udførelse af mørtelfuger ved vinduer og døre m.m. På Danalims hjemmesidekan du se hvordan fugebånd isættes Dafas hjemmeside med monterings vejledning for fugebånd

Kommentarer (2)

 1. Lars Pedersen
  Jeg er ikke enig i at silikone er egnet til fugning udendørs. Ihvertfald er der situationer hvor det er uegnet, som f.eks ved vægge som ikke tillader den store fugttransport udaf kombineret med trævinduer. Silikonefugen vil nedsætte udtørringshastighen af indtrængt vand (og fugt indefra) hvorved nedbrydning af træ vil kunne opstå. Derfor bør der i disse situationer anvendes en diffusionsåben fuge.
  (0)Svar og se andres svar


 2. Sune Kristensen
  Hej,

  Jeg har et nyere hus fra 2006 hvor ydervægen er af mursten.
  Mørtelfuger omkring vinduerne. Bundfugen ligger for langt fremme i forhold til drypkanten. Jeg vil kradse bundfugen ud.
  Mit spørgsmål er, skal bundfugen erstattes med mørtelfuge eller gummifuge?
  (0)Svar og se andres svar


Annonce
Annonce

Bolius - et helejet Realdania selskab