Indhold

Sådan minimeres risikoen for skimmelsvamp i ældre huse

Skimmelsvamp i ældre huse kan bl.a. skyldes konstruktionsfejl og dårlig udluftning. En af de helt store syndere er indvendig isolering, der ikke er udført efter anvisningerne.

Et vandrør er sprunget, og væggen har suget fugt, så skimmelsvamp har kunnet vokse. Foto: Teknologisk Institut.
Et vandrør er sprunget, og væggen har suget fugt, så skimmelsvamp har kunnet vokse. Foto: Teknologisk Institut.

Hvordan undgås skimmelsvamp i ældre huse?

I ældre huse kan der, ligesom i nye huse, opstå betingelser, der fremmer vækst af skimmelsvamp. For at skimmelsvamp kan trives godt, skal temperaturen være 20-30 grader, og der skal være fugtigt. De fleste huse er normalt opvarmet, så for at undgå skimmelsvamp, er det vigtigt at sørge for, at der ikke er fugt nogen steder.

Hvor opstår der typisk skimmelsvamp i ældre huse?

For at undgå skimmelsvamp i dit hus er det vigtigt at undgå fugt. Opdager du fugt eller tegn på fugt, skal du straks gøre noget ved det. Start med at fjerne fugten, og find derefter ud af, hvor den stammer fra. Det er ikke nok bare at fjerne fugten, da den vil komme igen, hvis du ikke også får fjernet årsagen til den. Der kan opstå skimmelsvamp i løbet af et par uger, hvis der er fugt i boligen.

Fugt kan skyldes forskellige ting. Her er nogle af de mest almindelige årsager:

 • I forbindelse med om- eller tilbygning.
 • Sprungne eller utætte vand- og varmerør.
 • Utætte afløbs- og nedløbsrør og tagrender, der løber over.
 • Slukning af ildebrand.
 • Fugt fra jorden.
 • Dårlig eller ingen ventilation af tag og lette ydervægge.
 • Kuldebroer.
 • Dårlig udluftning.
 • Indvendig efterisolering.

SE OGSÅ: Infografik: Skimmelsvamp

I forbindelse med om- eller tilbygning

Når du bygger om eller til, risikerer du, at luften inde i huset bliver meget fugtig. Det skyldes, at der ofte bliver brugt materialer, der indeholder vand, f.eks. gasbeton, letklinkerbeton, beton, puds og spartelmasse. Disse materialer afgiver fugt i en periode, efter at de er bygget ind i huset. Derfor skal der luftes ekstra godt ud, og der skal være varme på i boligen, så fugten forsvinder.

Sprungne eller utætte vand- og varmerør

Hold øje med, om vand- og varmerørene i dit hus er tætte. Er dit vandforbrug pludselig større end normalt, gælder det om hurtigt at finde ud af, hvor der er en læk. Hvis rørene i radiatorsystemet mister vand, er det også et tegn på utæthed. Jo hurtigere lækken findes, jo mindre bliver skaden. Sørg for at få vandet fjernet, og sæt affugtere op, så du kan undgå skimmelsvamp.

Utætte afløbs- og nedløbsrør og tagrender, der løber over

Utætte afløbs- og nedløbsrør eller en tilstoppet tagrende, som løber over, kan på få uger være årsag til skimmelsvamp, hvis vandet fra utætheden kommer ind i huset. Sørge for at få rettet fejlen med det samme, og få vandet væk.

Slukning af ildebrand

Hvis en brand i huset er blevet slukket med vand, skal vandet fjernes med det samme, og der skal sættes affugtere op.

Fugt fra jorden

Konstruktioner, der er i direkte kontakt med jorden, kan suge fugt op fra jorden. Det kan f.eks. være husets sokkel, yder- og indervægge, der ikke står på et fugtstandsende lag af f.eks. tagpap, eller et kældergulv, der ikke er lagt oven på et kapillarbrydende lag (et lag sten eller lecanødder, der sørger for, at fugt fra jorden under huset ikke kan trænge op i gulvet). I alle tilfælde skal kontakten mellem den fugtige jord og konstruktionen brydes, så der ikke trænger fugt op i husets konstruktioner.

Dårlig eller ingen ventilation af tag og lette ydervægge

Konstruktiv ventilation af f.eks. tagkonstruktioner og lette ydervægge er meget vigtig. Konstruktiv ventilation er det hulrum, der er mellem f.eks. en facadebeklædning af træ og det vindbeskyttende lag (vindpappet). Luft udefra kan bevæge sig frit i denne spalte og tage eventuel fugt med sig ud. Samme princip gælder for taget, hvor der altid skal være 5 cm's afstand mellem taget og isoleringen, for at der kan komme luft ind og ventilere tagkonstruktionen, så der ikke ophobes fugt.

Kuldebroer

Skimmelsvamp i ældre huse kan også skyldes kuldebroer, dvs. steder i boligen, hvor isoleringsevnen er dårligere end området omkring dem. Hvis der er en kuldebro, ses skimmelsvamp typisk som sorte aftegninger, f.eks. bag møbler, der er placeret op ad en kold ydervæg, eller omkring vinduerne. De sorte aftegninger er i første omgang snavs, men hvis der kommer tilstrækkelig meget fugt, kan skimmelsvampen slå sig ned og begynde at gro.

Dårlig udluftning

Dårlig udluftning i boligen kan også være skyld i skimmelsvamp. For at undgå, at den fugtige luft, som husets beboere afgiver, kondenserer inde i huset, skal indeluften udskiftes. Derfor skal der luftes grundigt ud med gennemtræk 5-10 minutter et par gange om dagen, eller der skal køre et ventilationsanlæg med varmegenvinding, som udskifter luften i huset.

Skimmelsvamp bag indvendig efterisolering. Venligst udlånt af Teknologisk institut.
Skimmelsvamp bag indvendig efterisolering. Venligst udlånt af Teknologisk institut.

Indvendig efterisolering

En af de meget store syndere er indvendig efterisolering, der enten ikke er udført omhyggeligt nok, eller på steder, hvor det ikke er muligt at efterisolere, f.eks. på en kældervæg.

Hvis den dampspærre i de efterisolerede vægge, som skal sikre, at fugtig luft inde i boligen ikke kommer ud i konstruktionen, ikke er helt tæt, kommer der varm fugtig luft ind bag den nye væg (forsatsvæggen), der er sat op foran den gamle væg . Derinde kondenserer fugten i luften på den kolde ydervæg og skaber gode levevilkår for skimmelsvamp. Det særlige - og meget uheldige - ved denne situation er, at du ikke kan se skimmelsvampen, og angrebet derfor kan nå at sprede sig meget, uden du opdager det.

Én måde at efterisolere huset indvendigt på er at bruge de såkaldte varmvægge, som er gipsplader, hvor der er limet isolering på bagsiden. Det er relativt nemt for fugtig luft at trænge gennem den dampspærre, der er indbygget i dette produkt, og ofte er alle samlinger ikke ordentligt tætte. Det betyder, at varm fugtig luft kan kondensere på ydervæggen bag varmvæggen. Derfor kan den type indvendig efterisolering ikke anbefales.

En kælderydervæg må aldrig efterisoleres indvendigt fra, da der i større eller mindre omfang altid vil være fugt i en kældervæg, og det må ikke lukkes inde. Fugtige ydervægge må af samme grund heller ikke efterisoleres indefra.

Det er vigtigt at være omhyggelig med at fjerne alt organisk materiale på indersiden af den eksisterende ydervæg, inden der isoleres indvendigt fra. Det skyldes, at skimmelsvamp kan gro ved en lavere luftfugtighed på organiske materialer end på uorganiske materialer som mursten og beton.

Når du efter den indvendige efterisolering skal hænge billeder op på den nye væg, skal du være opmærksom på, at et hul i væggen ødelægge dampspærren. Derfor bør du bruge alternative måder at hænge billeder el.lign. op på, f.eks. med kroge fra loftet.

Oprindeligt publiceret d. , senest ajourført d.

Journalist / Kilder
Af:

Kilder:

"Renovering af bygninger med skimmelsvamp" | Kursus på Teknologisk Institut, Byggeri, oktober 2007
"Murværk Efterisolering Forsatsvægge Sommerkondens Ydervægge" | BYG-ERFA (31) 04 07 29
"Skimmel Forebyggelse Projektering Vedligehold Vækstbetingelser" | BYG-ERFA (99) 05 12 31

Henvisninger:
Få flere tips til at forebygge skimmelsvamp, BYG-ERFA

Kommentarer (0)

  Der er ingen kommentarer endnu (du kan skrive den første).
Annonce
Annonce

Bolius - et helejet Realdania selskab