Indhold

Sådan reagerer du på vandskade

Det er vigtigt at reagere hurtigt på en vandskade i kælderen. Ellers risikerer du at få en fugtskade, som kan udvikle sig til skimmelsvamp på kort tid.

Du skal reagere hurtigt, hvis du får en vandskade i dit hus.
Du skal reagere hurtigt, hvis du får en vandskade i dit hus.

Hvad er forskellen på vandskade og fugtskade?

En vandskade er en stor mængde vand, som er kommet uden varsel, og som gør, at dele af din kælder står under vand. Det kan f.eks. skyldes et sommerskybrud eller en oversvømmelse.

En anden ubehagelig form for vandskade er, når der kommer beskidt kloakvand op gennem afløbet i kælderen som følge af kraftige regnskyl. Det er yderst ubehageligt, og der vil i en længere periode være en høj luftfugtighed, og der vil lugte dårligt.

En vandskade opstår over et kort tidsrum modsat en fugtskade, som f.eks. opstår, fordi der bliver presset vand ind fra det omkringliggende område.

En vandskade på dit hus kan gå hen og blive dyr. Mange boligejere vil sikkert ønske sig en vandfri kælder eller i hvert fald en komplet forebyggelse af vandskader. Dette er svært, da der kan være mange årsager til, at der er vand i din kælder.

Det bedste, du kan gøre som boligejer, er at gøre din kælder klar til perioder med stor risiko for skybrud. En generel forebyggelse vil i mange tilfælde kunne redde meget inventar.

LÆS OGSÅ: Ny gratis app: Førstehjælp til dit hus

Hvornår kan der komme vand i kælderen?

Vand har en meget ubehagelig evne til at komme ind alle steder, hvor der er de mindste huller eller revner. Der kan være flere årsager til, at der kommer vand i kælderen:

 • Ved deciderede oversvømmelser kommer der så meget vand, at udsatte huse, især ved kysterne, bliver oversvømmet. I disse tilfælde kommer vandet ind ad lavtliggende udluftningsriste, lysskakter eller andet.
 • I perioder med meget nedbør kan de lokale kloaknet blive overbelastet, så de ikke kan følge med. I sådanne situationer kan vandet i kloakken blive presset tilbage og op i kælderen.
 • Ved voldsomt skybrud kan kloaknettet ikke følge med og vejene bliver fyld med vand, der kan løbe ind i husene gennem sprækker ved døre og vinduer.
 • Der kan være tale om underdimensionerede kloakrør, som ikke kan lede spildevandet hurtigt nok væk fra grunden.
 • Hvis grundvandsspejlet står lige under gulvet, kan vandet i perioder med megen regn blive presset op igennem revner og huller i kældergulvet.
 • Vand i kælderen kan skyldes byggetekniske problemer, der gør din kælder sårbar i perioder med meget regn. Huset kan f.eks. mangle omfangsdræn eller drænlag i kælderen.

Hvad skal du gøre, hvis du opdager vand i kælderen?

Uanset hvilken årsag der er til, at din kælder er fyldt med vand, er det vigtigt, at du reagerer hurtigt

 • Du skal hurtigst muligt forsøge at begrænse skadens omfang og dernæst danne dig et overblik over, hvor vandet kommer fra.
 • Derefter er det vigtigt, at du kontakter dit forsikringsselskab, som ofte vil kunne hjælpe dig videre. I tilfælde af alvorlige vandskader kan forsikringsselskabet sørge for hurtig indsats for at bekæmpe vandskadens omfang. I visse situationer som f.eks. ved større skybrud kan det være svært at få hjælp hurtigt nok.
 • Vand har desværre den ulempe, at det kan komme ind stort set alle vegne. Tjek derfor, om der er materialer eller inventar, som har suget vand til sig. Er det tilfældet, skal det fjernes.
 • Du må ikke smide de beskadigede genstande fra kælderen væk, men skal blot sørge for at fjerne dem. Forsikringsselskabet sender i mange tilfælde en taksator ud, som skal vurdere skadens omfang, og han skal kunne se de beskadigede ting.
 • Når du flytter fugtige ting fra kælderen, så vær opmærksom på, om der er kommet skimmelsvamp på dem, så du ikke flytter svampen med rundt i huset.
 • Du bør altid tage billeder af vandskaden til forsikringsselskabet. Det kan gøre din sag nemmere.
 • Hvis du selv bruger tid på at begrænse skaderne vil forsikringsselskabet ofte honorere dette. Timesatsen for eget arbejde ligger typisk på omkring 80 kr i timen

Hvordan får du vandet ud af kælderen igen?

Det er meget vigtigt, at du hurtigst muligt får suget vandet op af kælderen. Alt efter hvor stort omfanget af skaden er, kan du enten selv suge vandet op med en vandstøvsuger, som du kan leje i større byggemarkeder, eller du kan kontakte et professionelt firma, som har forstand på affugtning og udtørring.

Efter tømningen skal der sættes affugtere op. De skal stå i kælderen fra en uge til flere måneder, alt efter hvor fugtigt der er. Affugteren kan indstilles til at stoppe ved en bestemt luftfugtighed i rummet. Da affugtningsprocessen kræver erfaring og særligt håndelag, kan det anbefales at få professionel hjælp.

Undervejs bør du desuden sørge for, at der bliver luftet tilstrækkeligt ud.

Hvis dit forsikringsselskab har givet tilsagn om dækning vil de ofte stå for affugtning mv.

Hvad med den fugt, der er trængt ind i gulve og vægge?

Grunden til, at det er vigtigt at handle hurtigt ved en vandskade, er, at der overraskende hurtigt kan dannes skimmelsvamp. Det tager kun en uge til 14 dage.

Hvis der kommer skimmelsvamp, kan det være nødvendigt, at få afrenset og evt. fjernet de overflader, som er angrebet af skimmelsvamp. er det desværre ikke nok blot at udtørre kælderen og væggene. Uanset om skimmelsvampen i en konstruktion er fugtig og aktiv eller tør, kan den genere og formere sig. I den tid, hvor kælderkonstruktionen er fugtig, er der altså risiko for angreb af skimmelsvamp.

Hvis du har haft en vandskade gennem lang tid, kan det være en god idé at få en rådgiver til at undersøge, om der er skimmelsvamp eller andet svampeangreb i kælderen.

Hvordan dækker forsikringen ved vandskader?

Din indbo- og husforsikring dækker kun vandskader, hvis det er et voldsomt skybrud, der er årsagen til, at dit afløbssystem ikke kan lede vandet væk. Et "voldsomt skybrud" defineres som "når nedbøren er så kraftig, at utilstoppede, normalt konstruerede og vel vedligeholdte afløbssystemer ikke kan klare afledningen". Dette betyder at vandet presses tilbage i kloakken og ind i boligen gennem toiletter og gulvriste. eller kommer ind i boligen igennem døre og vinduer da det ikke bliver ledt bort fra vejene.

Om der er tale om et voldsomt skybrud, er en vurdering i hvert enkelt tilfælde. Et voldsomt skybrud kræver som regel 40-50 mm vand på et døgn eller omkring 1 mm i minuttet.

Forsikringen dækker altså ikke , hvis vandet i kælderen skyldes for små kloakledninger på din grund, så vandet presses tilbage og op i din kælder.

Forsikringen dækker heller ikke oversvømmelser fra sø og eller åer, som er løbet over deres bredder, medmindre der umiddelbart inden netop har været et voldsomt skybrud.

Hvis vandet skyldes en storm, hvor vand fra hav eller fjord har givet anledning til oversvømmelser, kan der i visse tilfælde være mulighed for at få erstatning fra Stormrådets stormflodspulje.

I hvert enkelt tilfælde vil der ofte komme en taksator fra dit forsikringsselskab ud og besigtige skaden og vurdere, om du er berettiget til erstatning. Hvis skaden bliver anerkendt, skal du kunne dokumentere de ting, som er blevet ødelagt, f.eks. i form af kvitteringer eller med fotos.

Hvis ikke du kan dokumentere dit indbo, kan du risikere at miste en eventuel erstatning eller blot få et skønnet beløb, som kan være mindre end den egentlige værdi.

Efter de voldsomme skybrud, de seneste år, er der flere forsikringsselskaber der har ændret på policen. F.eks vil man ikke erstatte organiske bygningsmaterialer (f.eks. trægulve eller gipsvægge) i kældre, med mindre man har installeret enten højtvandslukke eller tilbageløbsstop eller pumpebrønd.

Oprindeligt publiceret d. 12 maj 2010, senest ajourført d. 15 marts 2012

Journalist / Kilder
Af:

Kilder:

BYG-ERFA
Teknologisk Institut
Forsikringsoplysningen
Kloakmestrenes kvalitetskontrol

Henvisninger:
Du kan læse om Stormrådets stormflodspulje på deres hjemmeside Du kan læse mere om forsikringsvilkår ved vandskader hos Forsikringsoplysningen Du kan læse mere om oprydning efter en vandskade hos BYG-ERFA

Kommentarer () 1. Vibeke Riise Andersen den 26.11.2011
  Alarm skal hindre vandskader

  Flere forsikringsselskaber er parate til at markedsføre en ny opfindelse over for deres kunder.

  Flere forsikringsselskaber er på vej med rabat til de kunder, som vil installere en ny alarm, der automatisk lukker for vandet, hvis der opstår utætte vandrør i f.eks. sommerhuset.

  Målet er at forhindre store vandskader, som kan koste både forsikringsselskaber og boligejere dyrt.
  - Vi har indtil videre truffet aftale med 18 forsikringsselskaber og har positive reaktioner fra flere andre selskaber, fortæller Opfinder og produktudvikler Peter Malle Andersen, der står bag den nye Aqua Alarm, som blev kåret som bedste miljøprodukt på DanMiljø-Messen i Herning.

  Forsikringsselskaberne, der har indgået aftale om rabat på rørskadeforsikringen, svarende til 300-1000 kroner.

  - Vi ser hvert år, hvordan utætte vandrør i sommerhuse giver store skader. Men også i almindelige parcelhuse har vandalarmen sin berettigelse. Uanset hvad, er vores kunder godt hjulpet med den intelligente vandalarm. For hvad nytter en vandalarm, der blinker eller giver lyd, hvis der ikke er nogen i huset til at reagere, siger Torben Larsen, der er salgschef for Topdanmark.

  Selv om forsikringsselskaberne dækker de materielle skader, som et utæt rør kan medføre, kan en vandskade alligevel blive dyr for boligejeren. Han hænger nemlig selv på regningen for vandforbruget. Faktisk var det netop en ekstraregning på 42.000 kroner til en uheldig pensionist, der for fem år siden satte opfinder Peter Malle Andersen i gang med at udvikle den intelligente vandalarm, der foruden at forhindre store vandskader også lukker for vandet, hvis et toilet eller en vandhane løber konstant.

  Se hjemmesiden for salg af Vandalarmen, Aqua Alarm www.aktuelvandalarm.dk
  (0)Svar og se andres svar


 2. Bo Engeltoft den 27.08.2011
  Har du været uheldig med vand i kælderen, kan man leje profesionelle affugtere på www-lej-en-affugter.dk.
  (0)Svar og se andres svar


 3. Peter den 07.07.2011
  Husk at du i mange tilfælde kan få fradrag for håndværkeren til sikring af din kælder. Eksempelvis fradrag for afløb, kloak, dræn, renovering af ydermure m.fl.

  Læs meget mere om det her: www.haandvaerkerfradrag.dk
  (0)Svar og se andres svar


 4. Lars Thorup den 19.01.2011
  Nogle kældre holdes konstant tøre i kraft af dræn og en pumpe, der fjerner vandet. Jeg har en sådan kælder, og efter et pumpesvigt stod vandet 10 cm. over parketgulvet. Gulvet skulle væk, og kælderen tømmes og tørres inden der blev lagt et nyt gulv - denne gang i form af klinker.
  Nu er der både en pumpe, en reservepumpe og en alarm der via sms melder hvis der fare på færde. Den løsning kan jeg anbefale til alle, der holder kælderen tør på denne måde.
  (0)Svar og se andres svar


Annonce
Annonce

Bolius - et helejet Realdania selskab