Indhold

Sikring af din bolig nytårsaften

Der sker masser af skader nytårsaften, men du kan gøre dit til at begrænse dem. Lås f.eks. havelamper, krukker og andre ting inde i skuret. Undgå brand ved at have vand parat, og vælg en person, der ikke drikker for meget, til at tage sig af fyrværkeriet.

Vælg en fyrværkerimester, der holder sig nogenlunde ædru. Så kan du være rolig, når fyrværkeriet brager løs.
Vælg en fyrværkerimester, der holder sig nogenlunde ædru. Så kan du være rolig, når fyrværkeriet brager løs.

Hvad kan du gøre for at forhindre harmløse nytårsløjer?

Nytår er tiden for fest, fyrværkeri og champagne. Men de finurlige nytårsløjer kan være til stor irritation både om aftenen og dagen derpå. Derudover er de mange stearinlys, bordbomber og fyrværkeri årsag til rekordmange brande og øvrige skader på årets sidste aften.

Harmløse nytårsløjer er løjer, der ikke umiddelbart giver personskade. Som regel er det meningen, at de skal være et sjovt indslag, men derfor kan de alligevel være ret generende.

En af de helt typiske nytårsløjer er kanonslag i postkassen eller ind ad brevsprækken. Mange nye postkasser er derfor sikret mod hærværk. Enten kan de nemt fjernes og bringes i sikkerhed, eller du kan tage postkassens låg af. Har du en brevsprække, er det en god idé at blokere den ved f.eks. at sætte noget i spænd på bagsiden, så det ikke er muligt at smide fyrværkeri eller kanonslag ind. Har du en kattelem i døren, bør du spærre den af.

En anden klassiker er, at juletræet eller andre ting hejses op i flagstangen. Hvis du står på en stige og binder snoren fast højt oppe på flagstangen, vil den være ret vanskelig at få fat i for kåde nytårsfestende mennesker.

Andre løjer kan sidestilles med decideret hærværk. Udendørs belysning, havelamper, ruder og cykler kan blive smadret, og brænde kan stables op ad din yderdør, så brændestablen vælter ind, når du åbner døren. Det er svært at gøre noget ved de fastmonterede ting, men du kan fjerne de løse genstande. Stil f.eks. cykler, haveredskaber og krukker ind i et skur, og husk at låse skuret.

Hærværk på biler er heller ikke ualmindeligt nytårsaften. Du kan mindske risikoen ved at køre din bil i carport eller garage, i stedet for at lade den stå ubeskyttet på villavejen.

Hvor meget du skal gøre, afhænger naturligvis af en risikovurdering, som du må foretage. Hvor udsat er du for nytårsløjer og hærværk, hvad er dine erfaringer fra de foregående år, er du hjemme eller bortrejst nytårsaften osv.?

Typiske skader som følge af stearinlys, bordbomber og fyrværkeri:

 • Brandskader på gulve, lofter og inventar.
 • Husbrande.
 • Skader på vinduer og døre.
 • Brandhuller i tage på skure og carporte.

Med få og enkle forholdsregler kan mange brande og ulykker undgås.

I forhold til stearinlys og bordbomber:

 • Hold øje med stearin og bordbomber.
 • Sørg for, at lys og bordbomber står stabilt og i sikker afstand fra letantændeligt materiale.
 • Hav vand i nærheden i en vandkande eller spand.
 • Tjek, at dine røgalarmer virker, og sørg for at have reservebatterier i huset.

I forhold til fyrværkeri:

 • Overhold sikkerhedsafstande.
 • Sørg for at anbringe og antænde fyrværkeriet korrekt.
 • Vælg en fyrværkerimester i selskabet, inden der ryger for meget alkohol i blodet.
 • Opbevar fyrværkeri sikkert og tørt, f.eks. et højt placeret sted i huset, så det ikke er tilgængeligt for børn.

Hvordan kan du undgå brand nytårsaften?

I ugerne omkring jul og nytår stiger antallet af brande markant. Det skyldes både de mange stearinlys, vi tænder, men også nytårsaftens bordbomber og fyrværkeri kombineret med højt humør og for meget alkohol i blodet. I julen er der over dobbelt så mange brænde som i en almindelig uge i løbet af året, og omkring nytårsaften stiger antallet af brande yderligere. Ud over de materielle skader på hus og inventar kan en brand også ende med tab af menneskeliv.

En mulighed er at have en brandslukker i huset. Cirka 1 procent af alle danskere har en brandslukker.

Ud over skader er der en øget risiko for indbrud omkring jul og nytår. Læs mere i BOLIUS Fakta: Generelt om indbrudssikring og BOLIUS Fakta: Indbrudssikring af husets svage punkter.

Hvilke love og regler er der om fyrværkeri?

For fyrværkeri gælder Fyrværkeriloven. Efter fyrværkerikatastrofen i Seest ved Kolding blev reglerne for fyrværkeri skærpet i en ny fyrværkeribekendtgørelse og ved en ny fyrværkerilov (14. november 2005).

I loven om fyrværkeri står der, hvilke regler der gælder for køb og salg af fyrværkeri, og hvordan du må bruge fyrværkeri. Der er også regler for, hvilke aldersgrupper der må bruge hvilke typer fyrværkeri.

Udvalgte eksempler fra Fyrværkeriloven:

 • Der må kun sælges fyrværkeri fra 1. december til 31. december.
 • Du må kun affyre fyrværkeri fra d. 1. december til 5. januar. Du skal ansøge kommunalbestyrelsen om at få lov til at affyre fyrværkeri uden for den tilladte periode.
 • Du må højst opbevare 5 kg fyrværkeri i huset.
 • Det er forbudt at affyre ulovligt fyrværkeri. Du kan kontrollere, om dit fyrværkeri er lovligt, ved hjælp af fyrværkeriets sikkerhedskode, som skal begynde med SIK eller BRS efterfulgt af et nummer.

Derudover er det forbudt at bryde følgende sikkerhedsafstande for affyring af fyrværkeri:

 • Mindst 10 m fra bygningers åbninger.
 • Mindst 20 m fra bygningers åbninger i vindretningen.
 • Mindst 100 m til letantændelige materialer som stråtag og vegetation som lyng og nåletræer. For raketter mindst 200 m.
 • For raketter mindst 200 m til letantændelige materialer.
 • For raketter mindst 400 m til letantændelige materialer i vindretningen.

Læs mere på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

Kan du få skader og hærværk dækket af forsikringen?

Hvis nogen f.eks. kaster kanonslag ind ad din brevsprække, og du får ødelagt gulv eller gulvtæppe, vil både din bygningsforsikring og indboforsikring kunne dække skaderne.

Det kan være vanskeligt at vurdere, om nytårsløjer, der ikke forårsager decideret skade, men alligevel medfører udgifter, kan dækkes af forsikringen. I sådanne tilfælde bliver du nødt til at kontakte dit forsikringsselskab og høre, hvordan du er stillet.

Inviterer du gæster, som i aftenens forløb er skyld i en brandskade, f.eks. i forbindelse med en bordbombe eller fyrværkeri, vil du få dækket skaden, hvis der vel og mærke ikke er noget at bebrejde dig som ejer. Forsikringsselskabet vurderer, om du har medvirket eller på anden måde har handlet groft uansvarligt og dermed er involveret i skaden. Efter en udbetalt erstatning for en brandskade, som en af dine gæster er skyld i, vil forsikringsselskabet kunne rejse et erstatningskrav mod gæsten (for at gøre krav gældende skal forsikringsselskabet placere et ansvar, der kan bevises).

Samme regler gælder, hvis der sker brandskader på dit hus, tag eller stråtag.

Selvom du har alle dine forsikringer i orden, er du ikke garanteret erstatning, hvis forsikringsselskabet vurderer, at du har handlet groft uansvarligt. Det kan f.eks. være, at du har håndteret fyrværkeri forkert eller uansvarligt eller har drukket for meget i forbindelse med, at du fyrede raketter af. I sådanne situationer kan forsikringsselskabet nægte at udbetale erstatning.

Hvis du bryder love og regler om den mængde fyrværkeri, du må besidde, og om sikkerhedsafstande, kan forsikringsselskabet sætte spørgsmålstegn ved erstatningsudbetaling. I de tilfælde er det den, der forårsager ulykken eller skaden, der selv skal dække erstatningskravet.

Det er en rigtig god idé at tjekke, om alle i familien har en ulykkesforsikring. Langtfra alle, ikke mindst børn, har en egentlig ulykkesforsikring, der kan yde erstatning.

Oprindeligt publiceret d. , senest ajourført d.

Journalist / Kilder

Kommentarer (1)

 1. Peter R.
  Er det ikke nemmere blot at låse postkassen op og lade klappen hænge nedad?
  (0)Svar og se andres svar


Annonce
Annonce

Bolius - et helejet Realdania selskab