Solcelleejer: Sådan udfylder du selvangivelsen rigtigt

Mange nye solcelleejere skal for første gang udfylde selvangivelse med fradrag og indtægter for den energi, solcellerne har produceret. Men hvordan gør du? Få svaret her.

Hvis du ejer eller har andele i et vedvarende energianlæg som et solcelleanlæg, som er tilsluttet el- eller varmenettet, skal du muligvis betale skat af den energi, dit anlæg producerer.

Sådan skal du opgive solcelleanlægget til SKAT

Er du solcelleejer, og har købt dit solcelleanlæg, inden de nye regler trådte i kraft 20. november 2012, kan du opgøre din skattepligtige indkomst fra dit solcelleanlæg efter 2 ordninger:

 1. Virksomhedsordningen (regnskabsmetoden)
 2. Den skematiske ordning (standardmetoden)

Den skematiske ordning

Hvis du købte dit anlæg efter den 19. november 2012, kan du KUN bruge den såkaldte skematiske ordning (standardmodellen) og ikke virksomhedsordningen.

LÆS MERE om den skematiske ordning hos SKAT

Virksomhedsordningen

Hvis du købte eller lavede en aftale om at købe dit anlæg senest den 19. november 2012, kan du bruge virksomhedsreglerne (regnskabsmodellen) i hele anlæggets levetid. Med virksomhedsordningen kan du afskrive anlæggets købesum med op til 25 procent om året.

Fra 2013 kan du ikke skifte fra virksomhedsordningen til den skematiske ordning.

LÆS MERE om virksomhedsordningen hos SKAT

Sådan udfylder du selvangivelsen ved virksomhedsordningen

Bruger du virksomhedsordningen, skal du betale skat af al den energi, du producerer, uanset om du bruger den selv eller sælger den.

Du skal registrere dit overskud eller underskud sådan:

 • Overskud: Skriv det i din udvidede selvangivelse eller årsopgørelse, rubrik 111.
 • Underskud: Skriv det i din udvidede selvangivelse eller årsopgørelse rubrik 112. Så længe du afskriver på anlægget, vil du have underskud. Se eksemplet i boksen.

Den udvidede selvangivelse

Den udvidede selvangivelse er en selvangivelse for erhvervsdrivende. Har du ikke tidligere haft en udvidet selvangivelse, eller har du ikke via din forskudsopgørelse for 2012 medtaget over-/underskud af solcelleanlægget, er du ikke registreret ved SKAT med den udvidede selvangivelse. Du kan i stedet fra den 4. marts 2013 skrive resultatet i årsopgørelsen.

Sådan beregner du dit samlede resultat

Når du skal regne dit underskud eller overskud ud, skal du gange hele årets produktion af el med 60 øre – så har du din indtægt.

Har du haft udgifter til drift – fx til reparationer eller revisor - skal du trække denne udgift fra din indtægt.

Eksempel

Årets produktion (5.000 kWh x 0,60 kr.) 3.000 kr.
Reparation og vedligeholdelse1.000 kr.
Revisor m.m.4.000 kr.
Afskrivninger (25 % af 115.000 kr.)28.750 kr.-33.750 kr.
Underskud af solcellevirksomheden (skriv i rubrik 112 uden fortegn) -30.750 kr.

Afskriv anlæggets købesum

Du kan afskrive anlæggets købesum (anskaffelse inklusive montering) med op til 25 procent om året, indtil hele investeringen er afskrevet.

Har du fået leveret dit solcelleanlæg i perioden fra 30. maj 2012 til og med 31. december 2012, kan du foretage afskrivninger på 115 % af anskaffelsessummen inklusive montering. Hvis anskaffelsessummen fx var 100.000 inklusive montering, vil afskrivningsgrundlaget være 115.000 kr.

Reglen om 115 % afskrivningsgrundlag gælder frem til 31. december 2013, såfremt aftale om køb er indgået senest den 19. november 2012.

Specielle beskatningsmuligheder

Det er muligt at bruge de specielle skatteregler i virksomhedsskatteordningen, så du kan få hel eller delvis fradragsret i din personlige indkomst for renteudgifterne. Hvis du ønsker dette, er det en god idé at kontakte en revisor.

Sådan udfylder du selvangivelsen ved den skematiske ordning

Sælg energi for 7.000 kr skattefrit

Du vil typisk ikke komme til at betale skat af din solcelleenergi som almindelig privat ejer af et solcelleanlæg. Det er nemlig skattefrit at sælge energi til elnettet for op til 7.000 kr., hvilket du typisk ikke vil komme op på, da dit anlæg ifølge de gamle regler, på intet tidspunkt levere mere end 6 kW (kilowatt) ud på nettet, og du sandsynligvis bruger det meste el selv.

Hvis du alligevel har skattepligtige energi-indtægter

Producerer du mere el, end du kan bruge, får du 60 øre pr. kWh, når du sælger det til elnettet, og når du op over en indkomst på 7.000 kr., er du skattepligtig og skal registrere den skattepligtige indkomst, som er 60 procent af indkomsten over 7.000 kr., her:

 • Forskudsopgørelsen rubrik 250
 • Årsopgørelsen rubrik 20, når året er gået.

Træk renterne på lånet fra

Med den skematiske ordning kan du ikke afskrive din investering i solceller som ved virksomhedsordningen.

Til gengæld kan du fratrække renteudgifter, hvis du har lånt penge til at købe anlægget. Renteudgifterne vil automatisk være indberettet af dit realkredit- eller pengeinstitut, så de indgår i de samlede renteudgifter på årsopgørelsen.

Kilder og henvisninger

Kilder:
Skat.dk Jan Carstensen, director, KPMG

Kommentarer (12)

 1. Holger Skjerning
  Jeg fik solceller før 20.11.2012 og er godkendt til nettomålerordningen og valgte Virksomhedsordningen som skatte-metode.
  MEN ... da jeg skulle udfylde selvangivelsen for 2012, gik det op for mig at mine vindmølleandele fra 1993 og 1995 forhindrede mig i at bruge virksomhedsordningen. Fordi alle VE-anlæg skal under samme ordning! Men det ville jeg ikke opgive frivilligt, så jeg spurgte diverse revisorer, der ikke kunne hjælpe. Men så fandt jeg ud af, at når vind-andelene var fra før maj 1996, så havde jeg ikke valgt skatteordning for møllerne, og så kunne jeg vælge virksomhedsordningen for møllerne fra 2013. Og tilsyneladende bliver det godkendt af SKAT.
  PS. der må være 2 - 4000 solcelleejere, der i forvejen havde vindmøller, så måske kan dette hjælpe nogle af dem?
  (0)Svar og se andres svar


 2. J M.Pedersen
  Fik du ikke mail. fra Skat om skatteregler for solceller ejer, og hvordan du skal opgøre og angive dette på selvangivelsen og hvilke selvangivelse du skal anvende, virkelig god vejledning, kan du se det på skats hjemme side.
  vejledningen er mere fyldest gørende og nemmere at forstå end vejledningen overfor.
  (0)Svar og se andres svar


 3. Erik Martin-Legène
  Vi købte vores anlæg på den gamle ordning og elektrikeren har indberettet det i rette tid efter de galme regler. Vi er blevet delfaktureret 5. november 2012 og får først en slutfaktura på resten her i 2013, når vi har accepteret leverandørens småjusteringer.
  Det producerede den første nanoWatt 28. december 2012, men er først i dag blevet tilmeldt nettoordningen på Energinet.dk (godt nok med tilbagevirkende kraft, skriver de).
  Hvilket skatteår er det korrekt, at begynde afskrivningen? 2012 eller 2013?
  Hvordan selvangives renterne, når vi trækker på en kassekredit, indtil sidste faktura er betalt. Derefter optages et reelt prioritetslån?
  (0)Svar og se andres svar


 4. Jimmy Henriksen
  Revisor kr. 4.000
  så er du da blevet snydt så det brager
  sørg for at spørge flere om priser. Du betaler for revisor, du betaler ikke for en gennemgående Revision af en større virksomhed
  (0)Svar og se andres svar


 5. Christian Kobber
  Att.: Pedersen. og Michael Nielsen
  Når du sælger dit hus med et solcelleanlæg sælger du to ting. Dit hus OG dit solcelleanlæg. Begge ting med et prismærke på. Det nærliggende er nok at sælge solcelleanlægget til den nedskrevne værdi så du undgår beskatning af genvundne afskrivninger. Man vil ikke kunne anvende bolig/jobfradraget hvis man anvender virksomhedsordningen da dette arbejde ikke har noget med "privat" arbejde at gøre. Men rigtigt anskuet at værdien "arbejdslønnen" har meget større værdi som afskrivningsgrundlag.
  Mvh Solenergi.nu
  (0)Svar og se andres svar


 6. Stine
  Blot til orientering skriver I: "Har du fået leveret dit solcelleanlæg i perioden fra 30. maj 2012 til og med 31. december 2012" - I mener vel til og med 31. december 2013 :)
  (0)Svar og se andres svar


 7. Michael Nielsen
  Drage, du har aldrig kunne fradrage noget (ud over håndværkerløn jvf boligjobordningen) i den skematiske. Det er noget du har misforstået. Du har skattefradrag ved at benytte virksomhedsordningen. Her kan du også trække håndværkerløn fra via boligjobordningen, men da håndværkerudgifternes skattemæssige værdi kun er 33 % via boligjobordningen kan udgiften til håndværkerløn for det meste bedre betale sig at køre under fradraget ved virksomhedsordningen, hvor de har et skattemæssig værdi på over 50 % hvis du betaler topskat.
  (0)Svar og se andres svar


 8. Pedersen
  Ved den skematiske ordning, er der givet så store fradrag, at det skematiske ordning på sigt er det mest fordelartige, og der er ingen overaskelse ved hus salg, eller kravom revisor til udfyldelse af skemaerne, som nemt tage helle profitten, trods fradraget, man skal huske, har man fradraget 100.000 kr. på sit anlæg, skal de samme 100.000 kr beskattes ved salg.
  (0)Svar og se andres svar


 9. John Drage
  Det er aldeles nyt for mig, at der ikke kan foretages afskrivning på anlægget ved den skematiske ordning. Det mener jeg bestemt, vi fik at vide forud fo etableringen i sommeren 2012, endda også i artikler i Bolius.
  I artiklen her har I så glemt, at man frem til år 2013 også kunne få gavn af "Håndværkerfradraget" for etableringsomkostningerne.
  (0)Svar og se andres svar


 10. Finn Carsen
  Er der ikke også fradrag ved virksomhedsordningenfor anlægsudgifter som pålægges af el-leverandøren for administration, samt for de ca. 1200 kr årligt som pålignes for transport ved salg. Begge dele er da en del af driften.
  (0)Svar og se andres svar


 11. Jacob Andersen
  Opnås der ikke fradrag for renteudgifter på virksomhedsordning? Renter på mit energilån bliver vel automatisk indberettet til skat, og dermed fradrag?
  (0)Svar og se andres svar


 12. Bendt Bjergaard
  Har du finansieret dit køb af solcelleanlæg med et lån, er der vist særlige regler for hvorledes du kan få fradrag for renteudgiften, når du anvender virksomhedsordningen!!
  Dette fremgår ikke af den viste opstilling
  (0)Svar og se andres svar


Annonce
Annonce

Bolius - et helejet Realdania selskab