10 gode råd før og efter orkan

Tjek om tagsten og -plader sidder ordentligt fast og fjern store grene tæt på huset inden orkanen kommer. Få andre gode råd om, hvad du kan gøre før og efter orkan.

Orkaner er sjældne, men de kan forårsage store skader på træer og huse

Orkaner er sjældne, men de kan forårsage store skader på træer og huse

  1. Du kan undgå skader på dit hus ved at se huset efter før orkanen. Tjek at der ikke er sternbrædder, skodder og andre dele af huset, der ser ud til at kunne blive revet løs i orkanen. Kig på taget og se, om alle sten eller plader ligge på linje. Er det ikke tilfældet, er de "skæve" plader eller sten sikkert gået løs og skal skiftes eller gøres fast.

  2. Gennemgå træer nær boligen og fjern grene, der kan gøre skade, hvis de knækker. Fæld eventuelt enkelte træer, hvis de står ret op ad huset. Navnlig, hvis der er råddenskab at spore i stammen. Du kan ved udsigt til orkan flytte bilen, så den står langt fra større træer.

  3. Gå en runde om huset inden orkanen kommer og sørg for at haveredskaber, havemøbler og andre løs ting er sat ind i skuret eller et andet sikkert sted.

  4. Luk samtlige døre og vinduer helt til – også i skuret. Dels kan orkanen let få åbne vinduer til at smække voldsomt og måske gå i stykker, dels kan de "fange" vinden og forårsage skader. I en garage risikerer du f.eks., at der opstår et voldsomt vindpres nedefra, som et almindeligt plasttrapeztag i værste fald ikke holder til.

  5. Kontroller, at alle nedløbsrør sidder ordentlig fast. Fjern blade og skidt fra tagrender og nedløbsbrønde, så den eventuelle ekstra nedbør kan komme væk fra huset.

  6. Hav en presenning og et par spande klar, så du kan dække af og mindske skaden inde i loftrummet, hvis orkanen skulle rive hul i taget. Husk at fjerne indbo, hvis der kommer regn ind.

  7. Begræns skaderne i det omfang, du kan komme til det – men lad endelig være med at kravle op på taget, mens orkanen raser!

  8. Du kan trygt tilkalde fagfolk til nødtørftigt at udbedre orkanskader på f.eks. naboens hus (f.eks. tildække ituslåede vinduer), hvis du ved, at der ikke er nogen hjemme; denne udgift vil du aldrig skulle afholde selv.

  9. Kassér ikke beskadiget indbo, før du har talt med forsikringsselskabet.

  10. Det er en god idé at se huset og haven efter, når orkanen er ovre, så du kan se, om der er sket skader på hus og grund.

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab