1. Tjek, om taget kan bære den ekstra vægt fra et solcelleanlæg - er anlægget for tungt, kan spærene blive skæve og taget utæt. I yderste konsekvens kan taget kollapse. Om taget kan bære, afhænger af, hvor stort anlægget, og hvor kraftige spærene er. Det kan være nødvendigt at få lavet beregninger af spærene, før monteringen - få evt. en ingeniør eller en bygningskonstruktør til at hjælpe.

2. Solcelleanlæg bør fastmonteres i spærene. Fastgørelse af solceller alene i lægterne må absolut frarådes - de kan ikke holde til den ekstra vægt. Lægterne kan blive trykket ned pga. vægten eller suget op ved stormvejr. Det kan være nødvendigt at montere nogle af beslagene i lægterne. De bør så forstærkes ved, at der opsættes nye lægter tæt op ad den gamle lægte, og du skal sikre, at lægterne er tilstrækkeligt sømmet til spærene (2 søm i hvert spær).

3. Når solcellerne monteres i spærene, skal tagbelægningen brydes. Når det sker, er der altid risiko for, at belægningen bliver utæt. Så sørg for at tætne grundigt ved eventuelle utætheder.

LÆS OGSÅ: Solceller

4. Bor for i spærene, når der anvendes skruer, der er mere end 4,5 mm tykke - hvis ikke du gør det, risikerer du, at spærene flækker. Mange af de typer beslag og skruer, der anvendes til montering af solpaneler, er fra Tyskland, hvor spærene typisk er kraftigere. Skruerne er derfor større (8-10 mm tykke). I danske huse er spærene smallere, og ifølge Trænormen (Dansk Standard, DS 413) må skruerne højst være 4,5 mm, hvis der ikke bores for.

5. Sørg for at vælge den rigtige type beslag. Der findes specielle beslag til opsætning af solceller på teglstenstage, som kan sættes på spærene og samtidig sikre, at der er tæt mellem de enkelt tagsten. De fleste solcellefabrikanter har deres egne beslag.

6. Ved bølgepladetag og kunstskifertag vil der komme huller der, hvor bolte/beslag skal igennem bølgepladerne for at kunne blive fastgjort til spærene. Brug stokskruer, en skrue, hvor der yderst, oven på tagbelægningen, kan monteres en pakning, så hullet i tagbelægningen lukkes af. Husk at skrue ned i bølgetoppen, ikke i 'dalen'.

7. Tjek, om der er asbest i taget, hvis taget er af bølgeeternit eller skifereternit. Du må ikke selv skære eller bore i tagplader med asbest. Rådfør dig med fagfolk, inden du påbegynder arbejdet, hvis dit tag indeholder asbest.

8. Ved tagpaptage kan der lukkes om hullerne med tjære, samtidig med at der etableres en kant over hullet, som leder vandet væk fra det. Kanten kan udføres af et stykke mineraluldstrekant, hvor der påsvejses tagpap, eller blot en 'pølse’ af fugemasse beregnet til tagpap.

9. Især på lette tage (tag med beklædning af bølgeplade, kunstskifer eller tagpap) kan det være nødvendigt at forstærke spærene ved montering af solpanelerne, så spærene kan optage den ekstra vægt.

10. Tunge tage (tegltag, naturskifer og betontegltag) har typisk kraftigere spær. Men disse spær er også kun beregnet til at optage vægten fra tagbeklædningen (plus snelaster m.v.) Også her kan det være nødvendigt at forstærke spærene.