5 steder at lede, hvis du vil vide om en grund er forurenet

Ejendomsmægleren skal oplyse om forurening op på grunden til det hus, du vil købe. Du kan dog selv finde oplysninger om forurening på drømmehusets grund, før du skriver under på købskontrakten.

Oplysningspligt om forurening på en grund ved løb og salg af hus

Selvom ejendomsmæglere har oplysningspligt, er det ikke sikkert, de fortæller, om en grund er forurenet - det skyldes til dels, at det i nogle tilfælde kan være svært at gennemskue en evt. forurening. Foto: Torben Klint

Hvis du står og skal købe hus, er det sælger eller ejendomsmæglerens pligt at oplyse om en evt. forurening på grunden. Men selv om sælger har oplysningspligt, er det ikke altid, der bliver oplyst om en evt. forurening. Derfor kan det være en god idé selv at finde oplysninger om grunden.

Det kan også være, at du er nysgerrig efter at få at vide, om den grund du bor på, er forurenet.

Forurenede grunde i Danmark

Ved udgangen af 2012 var der konstateret forurening på 15.832 grunde i Danmark, mens 14.582 grunde var under kraftig mistanke for også at være forurenede.

Mange af disse er heldigvis kun forurenet eller formodet forurenet i et omfang, hvor det ikke indebærer sundhedsrisici for mennesker eller har nogen større betydning for brugen af grunden.

Kilde: Miljøstyrelsen, 2015

Find oplysninger om din grund og forurening

En historisk undersøgelse af grunden kommer altid før en evt. jordbundsundersøgelse, da man ved prøveudtagningen skal have en idé om, hvor det kan svare sig at lede efter forurening.

Her er de mest oplagte steder at lede efter oplysninger om grunden:

  1. Danmarks Miljøportal et det mest oplagte sted at starte med at finde oplsyninger. Her kan du få overblik over de registrerede forureninger - samt grunde under mistanke for forurening. Danmarks Miljøportal kan dog ikke give det fulde overblik over alle forureninger, og derfor kan det være en god idé også at søge informationer andre steder, hvis du har mistanke om forurening.
  2. Kort- og Matrikelstyrelsen ligger inde med gamle kort, luftfotos m.v., der kan være med til at give dig en idé om, hvad der har ligget på grunden tidligere, fx en virksomhed el. lign, som kan være kilde til forurening.
  3. På tinglysning.dk kan du finde oplysninger om evt. jordforurening fra olietanke. Andre forureninger skal du søge via Danmarks Miljøportal.
  4. Kommunen har et register over olietanke, du kan bede om oplysninger fra, hvis du vil vide, om der kan være en olietank begravet på grunden. En del kommuner har også oplysningerne om olietankenes beliggenhed liggende tilgængelige på deres hjemmeside. Bemærk, at en nedgravet olietank ikke nødvendigvis behøver være kilde til forurening. Desuden kar kommunen et byggesags- og miljøarkiv samt et miljøtilsynsarkiv, der vil være oplagte at hente oplysninger fra, hvis du har en konkret mistanke om forurening, som ikke fremgår på Danmarks Miljøportal.
  5. Forskellige arkiver, såsom det lokalhistoriske arkiv, Rigsarkivet m.v. kan være et sted at lede, hvis du vil kende mere til historikken omkring en grund.

Endeligt kan du forhøre dig hos naboer til grunden. Måske kender de noget til grundens historik, som ikke fremgår af tingbogen eller historiske arkiver.

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab