8 gode råd, når sneen smelter

Når det bliver tøvejr, og sneen smelter, kan store mængder vand gøre skade på huset, hvis det ikke ledes rigtigt bort. Se, hvordan du gør, når det tør.

Ryk istapper løs med en kost, så de ikke pludselig falder ned af sig selv, når sneen tør.

Ryk istapper løs med en kost, så de ikke pludselig falder ned af sig selv, når sneen tør. Arkivfoto.

1. Fjern sne ved muren inden tøvejr

Fjern de store mængder sne, der ligger op af sokkel og fundament, mens det stadigvæk er frostvejr. Hvis ikke sneen fjernes, kan den, når det tør, forårsage vandskader og opfugtninger af ydermuren.

2. Tjek nedløbet, inden sneen smelter

Tjek, at alle tagrender og nedløb fungerer. Hvis der er snavs, blade og grene i tagrenden, bør du fjerne dem med det samme, så alt smeltevand frit og sikkert kan ledes væk fra huset. Tjek, om der er frit løb i nedløbet, det kan være stoppet af frostklumper.

3. Hold øje med fygesne på loftet

Tjek loftet for fygesne, og fjern det med det samme. Hvis sneen smelter, kan det forårsage vandskader, som normalt ikke dækkes af forsikringsselskaberne.

LÆS OGSÅ: Fygesne

4. Tjek alle riste og brønde før tøvejr

Sørg for, at alle riste og brønde i belægninger er fri for sne, is og snavs, så smeltevandet kan ledes væk. De store mængder vand, der kommer, når det bliver tøvejr, har svært ved at trænge ned i den frosne jord.

5. Fjern istapper

Fjern istapper med en lang kost, inden de falder ned og kan give personskade.

6. Væk med sne på tag og i tagrender

Fjern sne på tag og i tagrender med en kost, hvis der ligger meget. Meget sne kan hindre vandet i at passere i tagrenden så smeltevandet i stedet løber over kanten og ned på huset.

7. Pas på oversvømmelse

Hvis dit hus har en niveaufri indgang uden trappe med direkte adgang til haven, skal du passe på oversvømmelse. I så fald bør du have afløbsriste mellem husets indgang og terrænet samt fald i terræn væk fra huset.

8. Dokumentér skaderne med billeder

Tag billeder til forsikringsselskabet, hvis der sker skader på huset under tøvejret, så du har dokumentation på skaderne. Forsikringen dækker vandskader, når sneen smelter efter 'voldsomt tøbrud'.

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab