9 gode råd mod radon i din bolig

Den eneste måde at kende niveauet af radon i sin bolig på er ved at teste for det. Til gengæld findes der flere måder, du kan forebygge radon på. Bolius giver dig 9 gode råd mod radon.

Kort over radonforekomst i danske boliger.

Kortet er baseret på en landsdækkende undersøgelse, hvor man målte mængden af radon i godt 3.000 boliger. Jo mørkere kortet er, jo flere boliger fik målt høje niveauer. Illustration: Bolius

 1. Få foretaget en radonmåling så du ved, om det er nødvendigt at gøre noget for at mindske indholdet af radon i din bolig. Du kan evt. starte med at kontrollere, om dit hus ligger i et område med store radonforekomster på boligejer.dk. Selvom du bor i et område, hvor radonforekomsten angiveligt ikke er høj, kan det alligevel være en god idé at få foretaget en måling, da der kan være store variationer i forekomsten af radon fra hus til hus i samme kommune.

2. Gå din kælder efter i sømmene. Du skal sikre dig, at der ikke er utætheder i kældergulv og -vægge samt ved rørgennemføringer og afløb m.v.

3. Sørg for, at døre mellem evt. kælder og stueetage lukker helt tæt. Radon kan trænge ind gennem selv de mindste sprækker, så sørg for, at dørene er lufttætte.

4. Hvis dit hus er bygget direkte på terræn (gulv i stueetage direkte mod jord), er det stort set umuligt at gå gulvkonstruktionen igennem for revner og sprækker. Men skal du have skiftet gulv, vil det være muligt. Også her er rørgennemføringer og afløbsinstallationer kritiske områder.

5. Sørg for, at udluftningen er i orden i en evt. krybekælder. En korrekt ventileret krybekælder er et godt middel mod radon.

6. Tjek, om der er synlige tegn på dårlig udluftning af din bolig, dvs. om der er fugt, duggede ruder m.v. Dårlig udluftning kan være med til at gøre indholdet af radon i indeluften større.

7. Vær flittig til at lufte ud. Ved udluftning fortyndes indholdet af radon i luften. Dog stiger radonniveauet kort tid efter, du har luftet ud, men udluftning er bedre end ingenting og i det hele taget gavnligt for indeklimaet generelt. Vær dog opmærksom på, at du ikke lufter så meget ud, at du begynder at lukke al varmen ud også.

8. Installér evt. friskluftventiler i vægge eller vinduer. Friskluftventiler er med til at sikre det nødvendige luftskifte i din bolig, hvorved den radonholdige luft fortyndes.

9. Hvis koncentrationen af radon er meget høj, dvs. over 200 Bq pr. kubikmeter indeluft, bør du overveje at gå mere drastisk til værks og få lavet en radonsikring. Skal du have nyt gulv kan du overveje at montere en radonmembran, som kan forhindre gassen i at trænge op i boligen. En anden mulighed er at få installeret et radonsug under huset, der suger radonholdig luft væk, før det trænger ind.

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab