Det går trægt med hussalget. Sælgerne tør ikke købe et nyt hus, før de har solgt det gamle - og det bider sig selv i halen, så boligmarkedet går helt i stå.

Løsningen kan være et betinget salg. Ved et betinget salg sælger du dit hus til en køber, men aftaler, at køber kun er bundet af købsaftalen, hvis han eller hun får solgt sit gamle hus inden for en aftalt periode på fx to eller tre måneder.

Hvis både køber og sælger er interesseret i at indgå en betinget aftale, er der intet til hinder for, at man gør det.

Bedre for sælger at aftale forkøbsret

En salgs- og købsaftale rummer som udgangspunkt muligheder for, at en køber og sælger kan aftale hvad som helst. Det kan derfor være en god ide at udforme aftalen, så du ikke binder dig for hårdt. 

Det kan være en ulempe for en sælger, hvis den betingede aftale betyder, at sælger kan have sit hus stående i flere måneder uden at være sikker på et salg.

Er du sælger, kan du oplagt lave en aftale om, at køber har forkøbsret til huset. Men sørg for, at aftalen giver dig ret til at sælge huset til en anden køber, hvis der melder sig én.

Køber skal passe på med at aftale fast pris

En betinget aftale kan også i nogle tilfælde være en ulempe for køber, da det kan give en usikkerhed for køber, hvis han har låst sig fat på en handel til en fast pris, og huspriserne så falder i den mellemliggende periode.

Betinget salg er ikke et nyt fænomen

Aftaler om betinget salg er ikke noget nyt i ejendomsmæglerbranchen, men interessen for betingede aftaler stiger typisk i et boligmarked, der har tabt pusten. Det får både køber og sælger til at handle, og i de tilfælde kan en betinget aftale være en god måde at skabe sikkerhed og tryghed på.