Ældre vil blive boende i eget hjem

4 ud af 5 vil ikke flytte væk fra deres nuværende bolig, når de bliver ældre, viser undersøgelse fra Bolius. Læs hvorfor, og hvorfor det ikke altid er en god idé at blive boende.

blive boende når jeg bliver gammel

Ældre føler sig trygge ved at blive boende, de kender området, er tæt på venner og familie og er følelsesmæssigt bundet til det hus, mange af dem formentlig har boet i i lang tid. Foto: Bigstock

Danskerne er ikke i tvivl om, hvor de vil bo, når de bliver gamle: I den bolig, de hele tiden har boet i.

Det viser en undersøgelse, som Gallup har lavet for Bolius. 1.673 danske boligejere fra 60-85 år er blevet interviewet i undersøgelsen.

4 ud af 5 vil blive boende i egen bolig

Hele 97 % siger, at de er tilfredse med den bolig, de bor i, og 78 % ønsker at blive boende i deres bolig så længe som muligt.

Og tendensen er klar. 4 ud af 5 siger nej tak til at forlade deres nuværende bolig for at flytte til en mere ældreegnet bolig. Her føler de sig trygge, de kender området, er tæt på venner og familie og følelsesmæssigt bundet til det hus, mange af dem formentlig har boet i i lang tid.

Flyt, mens du har styr på det hele

Men det er ikke nødvendigvis den sikre lykke at blive i egen bolig for længe, mener Margrethe Kähler, chefkonsulent i Ældre Sagen. Hun oplever, at mange ældre er så knyttede til deres hjem, at de har svært ved at se realistisk på deres hverdagsudfordringer og helbredssituation og fx flytte til noget mindre og mere overkommeligt, inden hushold eller havearbejde bliver uoverkommeligt.

- At blive tvunget til at flytte er altid 'for sent', og så kan det blive en træls oplevelse. Flytter man, mens man stadig har styr på sit store hus og have og føler sig ovenpå, ja, så vil det altid føles for tidligt at rykke videre til noget mere overskueligt. Og der er vi forskellige som mennesker. Nogle er i god tid med ting, andre handler, når det er påkrævet og måske lidt for sent, forklarer hun.

LÆS OGSÅ: Bolig og arveregler

Hvor mange ældre vil blive boende i egen bolig?

Selv om de fleste af de 60-85-årige boligejere vil blive boende, mener de også, at der kan være udfordringer ved det. Foto: Morten Thun

Flyt ikke kun af rationelle grunde

- Men det helt afgørende, hvad enten man vælger at flytte eller at blive, er, at man træffer beslutningen ud fra både rationelle og følelsesmæssige årsager. Hvis man udelukkende flytter af rationelle grunde, kan man risikere at føle sig ensom og ulykkelig det nye sted, siger Margrethe Kähler.

Hun synes, det er ærgerligt, at flere ikke ser værdien i at gennemtænke og i god tid handle på, hvordan de gerne vil bo, når de bliver gamle. For selvom det er hårde spørgsmål, du skal drøfte med dig selv og dine nærmeste, er det godt givet ud at være forberedt.

- For det kan komme som en tyv om natten, at man bliver nødt til at flytte, fordi man ikke kan overskue at stå ud af sengen eller få nogen til at komme og klippe hækken.

Have og vedligeholdelse af hus kan gøre det svært at blive boende

Selv om de fleste af de 60-85-årige boligejere vil blive boende, mener de også, at der kan være problemer. 6 ud af 10 svarer ja til spørgsmålet, om der ”er forhold, der i dag eller i fremtiden kan gøre det vanskeligt at blive boende i din nuværende bolig”.

Her er det især pasning af haven og vedligeholdelse af huset, de mener kan blive et problem, viser Gallups undersøgelse for Bolius. De fleste ældre regner dog med hjælp fra familie og venner til disse opgaver.

Langt de fleste ældre bliver da også boende. Kun 5 procent af de ældre flytter årligt mod 15 procent i resten af befolkningen, og de færreste krydser kommunegrænsen.

Ældrevenligt betyder forfald

- Det er meget naturligt, at vi har svært ved at forholde os til det her med at blive gamle og ikke kunne klare os selv – ja, at vi skal dø på et tidspunkt. Og at flytte fra vores livsbolig til noget ældrevenligt er jo en klar manifestation af vores eget forfald. Og hvem har lyst til det? For dagene går jo – og de går jo meget godt. Indtil det så lige pludselig, ofte fra den ene dag til den anden, ikke gør det mere, siger Margrethe Kähler, chefkonsulent i Ældre Sagen.

Hun tilføjer, at der ofte skal store omvæltninger til, fx en ægtefælles død, alvorlig sygdom, fysisk svækkelse, eller økonomiske trængsler, før der sker noget.

Følelser fylder som en vandmelon, fornuft som en ært

- Vi er jo ofte skruet sådan sammen som mennesker, at vores følelser fylder som en vandmelon og vores rationalitet som en ært i vores hjerne. Så når vi har det godt, er raske og overvejer at flytte fra vores livsbolig, så kommer alle følelserne jo op i os og får os til at blive, hvor vi har vores historie, føler os trygge og er herre på egen parcel. Først når virkeligheden ændrer sig drastisk, og noget akut trumfer de stærke, nære hjemfølelser, rykker vi videre til en ny bolig.

Hun understreger, at den grundlæggende udfordring ligger i selve erkendelsen af, at det kun går én vej – og især i at se frygten for, at den vej kan blive præget af afhængighed, tab af ægtefælle og venner og flytning til en plejebolig, i øjnene.

Seniorers boligønsker

  • 97 %, som bor i egen bolig, er meget tilfredse eller tilfredse med deres bolig.
  • 78 % ønsker at blive boende i deres nuværende bolig så længe som muligt. Jo ældre man bliver, jo hellere vil man blive boende.
  • 64 % oplever i dag, at det at passe haven og vedligeholde boligen er en barriere, som kan vanskeliggøre det at blive boende i egen bolig.
  • 20 % ved ikke, hvor de skal gå hen for at få information om, hvordan de klarer ovenstående barrierer i hverdagen. De fleste spørger derfor venner/familie, håndværkere, kommunen eller interesseorganisationer.
  • 6 % af de personer, som ved, at det kan blive vanskeligt at blive boende i egen bolig, har modtaget hjælp og vejledning – og kun 4 % af dem oplever, at de fik tilstrækkelig hjælp til at få løst problemerne i boligen.
  • 15 % har konkrete planer for at forbedre boligen og/eller udenomsarealer. Personer over 75 år har i lavere grad planer for deres bolig.
  • 26 % har haft eller overvejer at få havehjælp. 18 % overvejer at omlægge deres have.
  • 58 % ønsker hjælp til de store opgaver, mens 14 % af respondenterne har brug for 100 % praktisk hjælp til at løse deres opgaver. 10 % er mest ude efter inspiration, og 22 % behøver ikke nogen form for assistance. Det er primært hos venner og familie og håndværkere, at folk vil søge hjælp.

Kilde: Undersøgelsen er foretaget af TNS Gallup i sommeren 2015 for Bolius Boligejernes Videncenter

Fakta om Gallups senior-analyse for Bolius

Metode: Online interviews med respondenter fra GallupForum, TNS Gallups store danske internet panel, samt telefoninterviews med tilfældige udvalgte respondenter i aldersgruppen 75-85 år. Undersøgelsen er vejet på køn, alder og region, så den svarer til fordelingen i målgruppen.

Antal interviews og længde: Undersøgelsen længde har samlet set været på 9-10 minutter. Der er i alt gennemført 1.673 interviews (online: 1.573 og telefon: 100).

Målgruppe/univers: Den danske befolkning på 60 til 85 år, som bor i ejerbolig, som skulle være enten hus/villa/parcelhus, række-/klynge-/kædehus eller gård.

Tidspunkt: Onlineundersøgelsen er gennemført fra d. 13/5-15/7 2015. Telefonundersøgelsen blev gennemført fra d. 9/7-5/8 2015.

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab