Affaldsforening: Vi smider for meget plastik i skraldespanden

Mens danskerne har lært at affaldssortere papir, pap og glasflasker, halter sorteringen, når det kommer til affaldsprodukter som plastik, metal og madaffald. Læs hvorfor her.

Aviserne puttes i skraldespanden til pap/papir, glasflaskerne i flaskecontaineren, og plastikken ryger i den almindelige skraldespand sammen med kartoffelskræller, konservesdåser og den ødelagte mobiloplader.

Sådan foregår affaldssorteringen formentlig i en del danske hjem.

Netop madaffald, plastik, metal og elektronik bliver affaldssorteret i mindre grad end fx papir og glas. Faktisk er det kun hver tredje dansker, der sorterer madaffald og plastik fra det normale restaffald. Det viser en undersøgelse foretaget af YouGov for Bolius. 

LÆS OGSÅ: Affald

Affaldsforening er opmærksom på sortering af plastik

Hos brancheorganisationen Dansk Affaldsforening er man udmærket klar over, at danskerne i stor stil smider plastikbøtter og æbleskrog ud som almindeligt skrald.

- Indsamling af madaffald og plastik har vi ikke haft meget fokus på, og der ser vi helt klart et potentiale til forbedring, siger Jacob Hartvig Simonsen, direktør i Dansk Affaldsforening.

Manglende information kan være årsag til dårlig sortering

Ifølge unders.øgelsen sorterer 2 ud af 3 deres daglige husholdningsaffald. Men selv blandt de danskere, der rent faktisk sorterer deres affald, er det kun hver anden, der sorterer madaffald og plastik. Som modsætning sorterer hele 95 % af dem deres papir og aviser og 94 % glas og flasker.

Dansk Affaldsforening er ikke overrasket over, at de affaldstyper, der bliver sorteret mest, er de typer, danskerne har sorteret i flest år. Mens der i flere årtier har kørt kampagner, der har opfordret til affaldssortering af papir, flasker og batterier, har det haltet i forhold til lignende kampagner om madaffald og plastik, og det har påvirket danskernes affaldsvaner.

- Vores medlemmer er meget opmærksomme på udfordringen i indsamlingen af madaffald og plastik, og der vil blive ført mange nye initiativer og ordninger ud over stepperne, siger Jacob Hartvig Simonsen.

Uklare sorteringsregler gør det sværere at sortere

En anden udfordring i forhold til sortering af plastikaffald er, at reglerne for sortering er forskellige fra kommune til kommune. Nogle steder bliver både blød og hård plast genanvendt, mens andre kommuner nøjes med at indsamle hård plast.

Men selv når det kommer til hård plast, er der ikke ensartede regler. I nogle kommuner er det nok, at emballagen er tom, mens andre kommuner helt frabeder sig plastikaffald, som har været i kontakt med madvarer.

Se, hvordan plastik bliver sorteret i din komme på kendditaffald.dk

Kend forskel på de forskellige plasttyper:

Hård plast: Huskereglen for hård plast er, at det er noget, du kan "tromme på". Det kan være shampoodunke, juiceflasker eller rødkålsspande.

Blød plast: Blød plast er det, du kan "slå knude på". Det kan være den røde plast, som holder makreldåserne sammen eller plastikemballagen rundt om bakken med avocadoer.

Rengøring:Tjek i din kommune, hvor rent dit affald skal være for at kunne genanvendes. Nogle kommuner sorterer plastikaffald med håndkraft og stiller derfor høje krav til rengøring eller frabeder sig helt plast, som har været i kontakt med fødevarer. I andre kommuner er det nok, at emballagen er tom - dvs. drypfri og renskrabet. 

Faka: Sådan sorterer du affald i din kommune

Der kan være forskel på, hvordan affaldssorteringen fungerer i kommunerne. Derfor skal du altid undersøge de gældende regler i din kommune.

Find informationerne på din lokale genbrugsplads eller på internettet. Søg fx på affaldssortering. København, hvis du vil kende reglerne for København. Flere kommuner, fx Odense, Kolding og Randers, har lavet en app til din telefon, der fortæller dig, hvordan du sorterer affald i deres kommune.

Ja tak til nemmere affaldssortering

Mens branchen sætter øget fokus på sorteringen af bestemte typer affald, ønsker danskerne ifølge Bolius' undersøgelse generelt nemmere affaldssortering.

For det første svarer danskerne, at deres primære undskyldning for ikke at sortere alt deres affald er, at det er lettere at putte det hele i den almindelige skraldespand. Derudover er forglemmelse, og at det er uklart, hvordan affaldet skal sorteres, de mest almindelige årsager til danskernes manglende affaldssortering.

For det andet efterspørger danskerne nemmere sorterings- og afhentningsmuligheder af især metal, glas/flasker, elektronik og plastik.

Kort sagt – danskerne ønsker mere oplysning og nemmere forhold, før de begynder at affaldssortere mere. 

Se videoen 'Undgå disse 3 typiske fejl, når du sorterer affald'

TEMA: Læs mere om affaldssortering

Affald

Affald

Fakta

Ajourførtdato: mandag 10. oktober 2016

Kommunerne indsamler og håndterer affald på forskellige måder. Samme forskel ses også på prisen for afhentning, som bl.a. afhænger af størrelsen på din skraldespand og hvor ofte, spanden tømmes.

De 10 værste ting, du kan smide i skraldespanden

De 10 værste ting, du kan smide i skraldespanden

Tips & Råd

Ajourførtdato: søndag 15. oktober 2017

Må du smide flasker, dåser eller elektronik i skraldespanden? Læs om reglerne for affald, hvordan du skal sortere det, hvor du skal aflevere det, og hvad der kan genbruges.

QUIZ: Sorterer du dit affald korrekt?

QUIZ: Sorterer du dit affald korrekt?

Quiz

Ajourførtdato: mandag 6. november 2017

Hver dansker producerer årligt mere end et halvt ton affald, hvoraf halvdelen bliver genanvendt. Tag quizzen og find ud af, hvor god du er til at sortere dit affald.

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab