Airbnb – kan ejerforeningen forbyde eller regulere udlejning, når der i lov om ejerlejligheder står helårsbeboelse?

Hej Bolius.

Vedr.:Airbnb:

Så vidt jeg forstår, er det jf. Lov om ejerlejligheder § 10 b sådan, at ejerlejligheder kun må anvendes til helårsbeboelse, og at det er under bødestraf forbudt at anvende eller lade andre anvende en ejerlejlighed i strid med § 10 b. Hvem skal håndhæve denne lov og hvorfor er en ejerforening så magtesløs overfor udlejning til hoteldrift via Airbnb? Jeg bor i en ejerlejlighed i en ejendom fra 1937-1939. Ejendommen blev opdelt i ejerlejligheder omkring 1990.

Mvh

Susan B

Kære Susan B
Lov om ejerlejligheder § 10b regulerer ejendommens status som helårsbolig. Derfor hindrer lovbestemmelsen heller ikke udlejning, uanset om sådan udlejning eksempelvis foretages igennem Airbnb.

Ved sådan udlejning vil ejerlejligheden således ikke miste sin status som helårsbolig. I ejerforeningen kan der på en generalforsamling principielt træffes beslutning om at regulere forholdet omkring eventuelle begrænsninger i de enkelte ejeres adgang. Dette kan således gennemføres ved hjælp af en vedtægtsændring. Beslutninger vedrørende vedtægtsændringer kræver som udgangspunkt kvalificeret flertal. Det vil sige, at vedtægtsændringer typisk kræver, at der opnås stemmer fra 2/3 af det samlede antal stemmeberettigede medlemmer i ejerforeningen, fordelt efter antal lejligheder og fordelingstal.

For at opnå flertal anbefales det, at foreningen tilgodeser alle ejeres interesser. Denne anbefaling kan iagttages ved at tillade udlejning i begrænset omfang og under bestemte forudsætninger, herunder vedrørende antal sammenhængende udlejede dage og det samlede antal udlejede dage på et år.

Under alle omstændigheder anbefales det, at ejerforeningen søger juridisk bistand til udformning af vedtægterne. På denne måde kan der opnås vished for, at uheldige formuleringer og uhensigtsmæssige sanktionsmuligheder undgås.

Læs mere her: Airbnb: Her er reglerne for at udleje din bolig

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden