Indhold i denne artikel

Bebyggelsesprocent

Det er vigtigt at være opmærksom på bebyggelsesprocenten, hvis du vil bygge nyt eller til. Normalt vil bebyggelsesprocenten være 30 procent af grunden.

bebyggelse på parcel er 30 procent
Bebyggelsesprocenten på almindelige parcelhusgrunde er 30 i Danmark med mindre andet er bestemt i lokalplaner og servitutter. Foto: Scanpix

Hvad er bebyggelsesprocent?

Bebyggelsesprocenten er den procentvise andel af en grund, som må bebygges. Bebyggelsesprocenten bestemmer altså, hvor stort et hus må være i forhold til den grund, det bygges på.

Hvorfor er der regler om bebyggelsesprocenten?

I Danmark har vi haft faste regler for, hvor stor en andel af jorden, der måtte bebygges allerede i 1940. Reglerne var mest en formalisering af de byggemønstre, der allerede eksisterede.

Bebyggelsesprocenter er i bund og grund til for at sikre, at der ikke bor for mange mennesker i for tæt bebyggede områder. I Danmark har man valgt at lave restriktioner på det byggede areal, så man på den måde sikrer sig, at det er behageligt at opholde sig i og ved sin bolig.

Typisk har større områder samme bebyggelsesprocent. Der kan fx være én gældende bebyggelsesprocent for sommerhuse i et område, selv om et hus benyttes til helårsbeboelse.

LÆS OGSÅ: Helårsbeboelse eller sommerhus

Hvis du overskrider bebyggelsesprocenten for grunden kan kommunen kræve, at du nedriver det merbebyggelse, der er blevet opført.

Hvordan regner du bebyggelsesprocenten ud?

Bebyggelsesprocenten udregnes ved at sammenholde det samlede boligareal med grundens størrelse. Det gør du på denne måde:

Det bebyggede etageareal x 100 / grundens størrelse = bebyggelsesprocenten

Eksempel på beregning af bebyggelsesprocent

Hvis du har et hus på 125 kvadratmeter og en grund på 1000 kvadratmeter, beregner du bebyggelsesprocenten således:

125 x 100/1000 = 12,5 procent

Hvis du ønsker at se, hvad bebyggelsesprocenten bliver, hvis du laver en tilbygning, skal arealet af tilbygningen blot lægges til det nye hus.

Er tilbygningen på 50 kvadratmeter, lyder regnestykket således:

(125 + 50) x 100/1000 = 17,5 procent

Etagearealet (størrelsen af dit hus) kan du som regel få på BBR-meddelelsen hos teknisk forvaltning i din kommune eller hvis du selv har bygningstegninger, hvorfra du kan udregne arealet.

Etagearealet beregnes ved at lægge bruttoetagearealerne for alle etager sammen - både kældre, udnyttede tagetager, udestuer altanlukninger og lignende, hvilket vil sige alle etager. Så selv om bygningen kun giver et vist areal i aftryk på grunden, er det alle etager, der skal regnes med. Der er så en del forhold, der afgør, hvor meget der skal regnes med i bruttoetagearealet.

LÆS OGSÅ: Bruttoetageareal

Grundens areal er det areal, som er angivet på matrikelnummeret. Det kan findes på OIS.dk under fanebladet Jordstykke. 

Hvad er bebyggelsesprocenten for dobbelthuse?
Arealet af fx skure, der skal medregnes i bebyggelsesprocenten, varierer bl.a. efter hvorvidt der er tale om sammenbyggede dobbelthuse eller fritstående huse. Foto: Scanpix

Hvilken betydning har bebyggelsesprocenten i praksis?

Hvis du ønsker at bygge til eller helt nyt, skal du være opmærksom på den arealmæssige begrænsning, der ligger i den maksimale bebyggelsesprocent for grunden.

Så inden du går i gang med udvidelse af boligen, skal du udregne, hvor meget du må bygge ud eller inddrage til beboelse.

Garager, carporte udhuse mv. har også betydning for bebyggelsesprocenten.

LÆS OGSÅ: Fra garage til beboelse

Det areal, der skal medregnes i bebyggelsesprocenten, varierer.

For enfamiliehuse der er sammenbyggede, som fx dobbelthuse eller rækkehuse

Overstiger det samlede areal af de sekundære bygninger 20 kvadratmeter, skal arealet, der overstiger, medregnes i bebyggelsesprocenten

For fritliggende enfamiliehuse

Overstiger det samlede areal 35 kvadratmeter, skal arealet, der overstiger, medregnes i bebyggelsesprocenten.

Du kan have op til 2 småbygninger på grunden på op til 10 kvadratmeter, som ikke skal medregnes.

LÆS OGSÅ: Love og regler for udhuse og skure

Hvor meget må du bygge på din grund?

I følge Bygningsreglementet 2.2.1 stk 1. gælder det at:

 • For sammenbyggede enfamiliehuse som fx dobbelthuse rækkehus mv er bebyggelsesprocenten 40
 • For fritliggende enfamiliehuse samt tofamiliehuse, hvor der er vandret lejlighedsskel er bebyggelsesprocenten 30.
 • For sommerhuse er bebyggelsesprocenten 15.
 • For etagebebyggelse er bebyggelsesprocenten 60.
 • For øvrige bebyggelser er bebyggelsesprocenten 45

Bebyggelsesprocenten vil være som ovennævnt, medmindre andet er bestemt i kommunens lokalplan for det enkelte område. Så du skal altid spørge kommunen for en sikkerheds skyld, før du sætter gang i dit byggeprojekt.

LÆS OGSÅ: Regler og pligter når du bygger om, til eller nyt

Oprindeligt publiceret d. , senest ajourført d.

Kilder og henvisninger

Kilder:

Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside
Bygningsreglement 08
BBR.dk
Home.dk
DS 13000

Henvisninger:
Læs mere om bebyggelsesprocenten i Bygningsreglement

Kommentarer (12)

 1. Mette
  Hvis vi tager et værelse og laver en dør ud fra værelset (så kan kan gå direkte i garagen) og blænder den eksisterende dør af indtil resten af huset og kalder de cykelopbevaring - tæller det så med i bebyggelsesprocent m2? Pointen er vi har behov for 7 m2 ekstra til overbygning - da vores bebyggelsesprocent er overskredet og vi ikke kan udnytte hele over etagen
  Mvh Mette
  (0)Svar og se andres svar


 2. Mette Falk Holm
  Har styr på bebyggelsesprocenten men hvordan er det med "fodaftrykket"? Skal til at ansøge om at bygge dobbelhus, så er de 40% uanset om man bygger etplanshus eller dobbelt?
  (0)Svar og se andres svar


 3. Rasmus H. Sarauw-Nielsen
  Hej
  Hvordan tæller en kælder med i bebyggelsesprocenten?
  Vi har en grund på 600 m2 med et hus på 93 m3 i grundplan og med fuld kælder.
  Vi overvejer at udnytte 1. salen til beboelse med en ny tagkonstruktion.

  Mvh.

  Rasmus
  (1)Svar og se andres svar
  1. BB-opmåling
   Kælderen tæller med, hvis det er høj kælder. Høj kælder betyder, at loftet i kælderen ligger over 1,25 meter over terrænet uden for. De rum, der har en hel side, hvor loftet er over 1,25 meter over terræn, tæller med til høj kælder.


 4. René
  Hvad er bebyggelsesprocenten hvis man har et helårshus som ligger i sommerhusområde. Hvad er så gældende, i lokalplanen står der bare at man skal kigge i det gældende bygningsreglement. Men man bliver ikke klogere af at kigge der. ?
  (0)Svar og se andres svar


 5. mark jensen
  Hvor lille et hus må man bygge. Kun tænke mig at bygge et helårshus på kun 30 kvm. Har kun nok penge til et lille hus og har betalt grunden incl. nedrivningsklar hus fra 1827 kontant uden at låne.
  (0)Svar og se andres svar


 6. Steen Jensen
  Hvor stor er bebyggelsesprocenten normalt, hvis man bor i landzone og der ikke er nogen lokalplan for området?
  (0)Svar og se andres svar


 7. bj
  Til Morten.
  Bebyggelsesprocenten er det areal til beboelse/ophold, og det må procentuelt ikke overstige den i kommunen gældende bebyggelsesprocent-norm.( Det er altså summen af opholds-kvadratmeter, i fhl.t. grundens størrelse, i et beboelseshus, som både kan have kælder og kvist. Kælder kan være beboelse, hvis der er højt nok til loft og samtidigt er gode flugtveje, som IKKE er små højtsiddende vinduer ud til en lyskasse).
  Jeg har læst et sted, at bebyggelsesprocenten ville stige fra 25% til 30% pr 1. marts 2014. Men som jeg nærmere undersøger det, har kommunen det sidste ord. Jeg ville også bede dem om at opmåle de eksisterende kvadratmetre.
  (0)Svar og se andres svar


 8. Anders V. Sonnichsen
  under udregningen af bebyggelsesprocenten på siden 'bruttoareal' beskrives procenten til 25%, men på denne side er den beskrevet til 30%. Hvilken af disse er den rigtige?
  (0)Svar og se andres svar


 9. Morten
  Hej
  Jeg synes at det er lidt uklart i eksemplerne om arealet er med eller uden udnyttet overetage.

  I eksemplet er det bebyggede areal 125m^2 fordi det er i et plan? eller er det i alt 125m^2 med eks. 100m^2 i grundplan plus 25m^2 på tagetagen?
  er det bebyggede areal så 100m^2 og det beboede areal 125m^2?

  Altså vi har selv et hus på 135m^2 + (30M^2+40m^2) skur og garage i et. grunden er 825 hvor meget kan vi udnytte tagetagen hvis vi må bebygge 25%?
  (0)Svar og se andres svar


 10. anni grøndahl christensen
  Vi har et helårshus, bygget ca. 1870 og beliggende i sommerhusområde v 9370 Hals. Det er 172 kvm + lille atelier i tidligere garage på ca. 18 kvm. Desuden findes et mindre skur på området. Vores grund er godt 1700 kvm. Vi har et ønske om at tilføje et atelier på ca. 50 kvm, fritliggende.
  Vi har gennemsøgt alt materiale vedr. byggeprocenter og lokalplan m.v., men der findes ikke noget, vi kan bruge til noget.

  Hvad er den specifikke bebyggelprocent for vort hus?
  Det er et ønske at forenkle reglementet, således, at der vil være ensartede regler for hele landet.

  m.v.h. anni grøndahl
  (0)Svar og se andres svar


 11. Henrik Mortensen
  Er der regler for helårshuse og bebyggelsesprocent når det ligger i et sommerhus område?
  (0)Svar og se andres svar


Annonce
Annonce

Bolius - et helejet Realdania selskab