Bebyggelsesprocent

Det er vigtigt at være opmærksom på bebyggelsesprocenten, hvis du vil bygge nyt eller til. Normalt vil bebyggelsesprocenten være 30 procent af grunden.

bebyggelse på parcel er 30 procent
Bebyggelsesprocenten på almindelige parcelhusgrunde er 30 i Danmark med mindre andet er bestemt i lokalplaner og servitutter. Foto: Scanpix

Hvad er bebyggelsesprocent?

Bebyggelsesprocenten er den procentvise andel af en grund, som må bebygges. Bebyggelsesprocenten bestemmer altså, hvor stort et hus må være i forhold til den grund, det bygges på.

Hvorfor er der regler om bebyggelsesprocenten?

I Danmark har vi haft faste regler for, hvor stor en andel af jorden, der måtte bebygges allerede i 1940. Reglerne var mest en formalisering af de byggemønstre, der allerede eksisterede.

Bebyggelsesprocenter er i bund og grund til for at sikre, at der ikke bor for mange mennesker i for tæt bebyggede områder. I Danmark har man valgt at lave restriktioner på det byggede areal, så man på den måde sikrer sig, at det er behageligt at opholde sig i og ved sin bolig.

Typisk har større områder samme bebyggelsesprocent. Der kan fx være én gældende bebyggelsesprocent for sommerhuse i et område, selv om et hus benyttes til helårsbeboelse.

LÆS OGSÅ: Helårsbeboelse eller sommerhus

Hvis du overskrider bebyggelsesprocenten for grunden kan kommunen kræve, at du nedriver det merbebyggelse, der er blevet opført.

Hvordan regner du bebyggelsesprocenten ud?

Bebyggelsesprocenten udregnes ved at sammenholde det samlede boligareal med grundens størrelse. Det gør du på denne måde:

Det bebyggede etageareal x 100 / grundens størrelse = bebyggelsesprocenten

Eksempel på beregning af bebyggelsesprocent

Hvis du har et hus på 125 kvadratmeter og en grund på 1000 kvadratmeter, beregner du bebyggelsesprocenten således:

125 x 100/1000 = 12,5 procent

Hvis du ønsker at se, hvad bebyggelsesprocenten bliver, hvis du laver en tilbygning, skal arealet af tilbygningen blot lægges til det nye hus.

Er tilbygningen på 50 kvadratmeter, lyder regnestykket således:

(125 + 50) x 100/1000 = 17,5 procent

Etagearealet (størrelsen af dit hus) kan du som regel få på BBR-meddelelsen hos teknisk forvaltning i din kommune eller hvis du selv har bygningstegninger, hvorfra du kan udregne arealet.

Etagearealet beregnes ved at lægge bruttoetagearealerne for alle etager sammen - både kældre, udnyttede tagetager, udestuer altanlukninger og lignende, hvilket vil sige alle etager. Så selv om bygningen kun giver et vist areal i aftryk på grunden, er det alle etager, der skal regnes med. Der er så en del forhold, der afgør, hvor meget der skal regnes med i bruttoetagearealet.

LÆS OGSÅ: Bruttoetageareal

Grundens areal er det areal, som er angivet på matrikelnummeret. Det kan findes på OIS.dk under fanebladet Jordstykke. 

Hvad er bebyggelsesprocenten for dobbelthuse?
Arealet af fx skure, der skal medregnes i bebyggelsesprocenten, varierer bl.a. efter hvorvidt der er tale om sammenbyggede dobbelthuse eller fritstående huse. Foto: Scanpix

Hvilken betydning har bebyggelsesprocenten i praksis?

Hvis du ønsker at bygge til eller helt nyt, skal du være opmærksom på den arealmæssige begrænsning, der ligger i den maksimale bebyggelsesprocent for grunden.

Så inden du går i gang med udvidelse af boligen, skal du udregne, hvor meget du må bygge ud eller inddrage til beboelse.

Garager, carporte udhuse mv. har også betydning for bebyggelsesprocenten.

LÆS OGSÅ: Fra garage til beboelse

Det areal, der skal medregnes i bebyggelsesprocenten, varierer.

For enfamiliehuse der er sammenbyggede, som fx dobbelthuse eller rækkehuse

Overstiger det samlede areal af de sekundære bygninger 20 kvadratmeter, skal arealet, der overstiger, medregnes i bebyggelsesprocenten

For fritliggende enfamiliehuse

Overstiger det samlede areal 35 kvadratmeter, skal arealet, der overstiger, medregnes i bebyggelsesprocenten.

Du kan have op til 2 småbygninger på grunden på op til 10 kvadratmeter, som ikke skal medregnes.

LÆS OGSÅ: Love og regler for udhuse og skure

Hvor meget må du bygge på din grund?

I følge Bygningsreglementet 2.2.1 stk 1. gælder det at:

  • For sammenbyggede enfamiliehuse som fx dobbelthuse rækkehus mv er bebyggelsesprocenten 40
  • For fritliggende enfamiliehuse samt tofamiliehuse, hvor der er vandret lejlighedsskel er bebyggelsesprocenten 30.
  • For sommerhuse er bebyggelsesprocenten 15.
  • For etagebebyggelse er bebyggelsesprocenten 60.
  • For øvrige bebyggelser er bebyggelsesprocenten 45

Bebyggelsesprocenten vil være som ovennævnt, medmindre andet er bestemt i kommunens lokalplan for det enkelte område. Så du skal altid spørge kommunen for en sikkerheds skyld, før du sætter gang i dit byggeprojekt.

LÆS OGSÅ: Regler og pligter når du bygger om, til eller nyt


Få styr på de vigtigste opgaver i dit hus og have

Det er vigtigt at holde styr på, hvilke opgaver du skal lave i hus og have, så du undgår besvær og store ekstra-regninger. Med Bolius’ app Husets Kalender kan du nemt holde overblikket.

Hver måned har vores fageksperter udvalgt 3-6 vigtige opgaver. Vi viser dig, hvordan du løser dem, og hvor vigtige de er – og så er appen endda gratis og reklamefri.

Download appen i dag, og gør dit liv som boligejer nemmere.

Vi besvarer spørgsmål bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab