Sådan finder du prisen på frikøb af bolig med hjemfaldspligt

Videncentret Bolius har udarbejdet en enkel beregner, der viser, hvor meget en aflysning af hjemfaldspligten koster.

En aflysning indebærer, at servitutten slettes fra tingbogen, hvorefter Københavns Kommune ikke længere har tilbagekøbsret over ejendommen.

For at beregne, hvad et frikøb af ejendommen koster, indtaster du de relevante oplysninger i beregneren nedenfor.

Se beregnerens metode og forudsætninger - klik her

Forudsætninger

  • Der er forudsat en default tilbagediskonteringsrente på 2 procent
  • Københavns Kommune justerer med jævne mellemrum tilbagediskonteringsrenten, som fastlægges, så den ligger tæt på det aktuelle renteniveau for et 30-årigt fastforrentet lån
  • Hvis renten på det fastforrentede lån stiger, vil tilbagediskonteringsfaktoren også stige, hvorefter tilbagekøbssummen bliver mindre - og omvendt