Guide til beskæring

Det er ikke nødvendigt at beskære træer og buske i haven. Planterne har normalt bedst af ikke at blive beskåret.

Når du beskærer, giver du planten et sår, som den skal bruge energi på at hele. Såret efter saven eller beskæresaksen kan også blive inficeret med bakterier eller svampe, som svækker planten yderligere.

Derfor skal du kun beskære træer og buske i haven, hvis der er en god grund til det, fx hvis:

 • Grene er beskadigede, visne eller angrebet af sygdom.
 • Grene vokser på tværs af andre grene, så de gnider mod hinanden, og der kommer sår i barken.

Eller:

 • Planten skygger for meget, er blevet for stor eller generer forbipasserende på vejen.
 • Du ønsker at forynge planten, så den bliver tæt forneden og ikke for høj.
 • Du vil give planten en bestemt form eller vil få den til at vokse langs et espalier, en pergola e.l.
 • Du ønsker at fjerne vildskud eller rodskud.

Gode råd, før du beskærer:

 • Sørg for, at den beskæresaks eller sav, du skal bruge, er skarp, så snittet bliver så rent som muligt. Det giver mindre risiko for, at såret bliver angrebet af bakterier eller svampe.
 • Det er let at blive grebet af arbejdet og ende med at skære for meget af. Så husk indimellem at træde nogle skridt tilbage og vurdere resultatet.
 • Det er utroligt, så meget træets eller buskens grene fylder, når de er skåret af og ligger på græsplænen. Så tænk over, hvordan du vil slippe af med haveaffaldet. Mindre grene, kviste og blade kan komme på komposten, mens større grene kan bruges til brænde, huler eller flethegn/kvashegn eller laves til flis med en flismaskine. Du kan også køre grenene på genbrugspladsen.

Sådan beskærer du:

 • Sørg for at skære grenen af helt inde ved stammen – men uden at skære i selve stammen. Det er vigtigt at bevare den ring, som sidder omkring roden på grenen (grenkraven), da det ellers er meget svært for træet at læge såret.
 • Hvis grenen er tyk og tung, bør du fjerne den i flere stykker, da den ellers kan rive barken på stammen af, når den falder ned.

Gode råd til beskæring af buske

 • Buske kan blive ret høje og åbne forneden, og du kan stamme busken op til et lille træ ved at fjerne de nederste grene, så busken får en krone.
 • Hold busken nede løbende, hvis den fungerer som fritvoksende hæk eller hegn og skal skærme af.

Hvad synes du om Husets Kalender?

Vi arbejder løbende på at gøre Husets Kalender bedre, så du som bruger får endnu mere ud af appen. I den forbindelse vil vi bede dig om at svare på dette korte spørgeskema.

På forhånd tak

Deltag i undersøgelsen