Beskæring af træer og buske

Det er bedst at beskære træer og buske om sommeren, hvor planten hurtigere kan hele sårene efter grensaksen. Beskær kun, hvis du har en god grund til det.

skal jeg beskære træer?

Beskær dine buske og træer om sommeren, så heler planterne hurtigere. Arkivfoto.

Er det nødvendigt at beskære træer og buske i haven?

Det er ikke nødvendigt at beskære træer og buske i haven. Planterne har normalt bedst af ikke at blive beskåret. Når du beskærer, giver du planten et sår, som den skal bruge energi på at hele. Såret efter saven eller beskæresaksen kan også blive inficeret med bakterier eller svampe, og det svækker planten yderligere. Derfor skal du kun beskære træer og buske i haven, hvis der er en god grund til det.

LÆS OGSÅ: Plantning af store træer

Hvilke grunde kan der være til at beskære træer og buske?

Det er sjældent nødvendigt at beskære for plantens egen skyld. Den har bedst af at vokse frit og naturligt uden indgreb fra sav eller saks. Der er dog enkelte undtagelser.

Beskæring for plantens skyld

Du bør beskære for plantens skyld, hvis:

 • Grene er beskadiget, visne eller angrebet af sygdom.
 • Grene vokser på tværs af andre grene, så de gnider mod hinanden, og der kommer sår i barken.

Beskæring for din skyld

Der kan dog være andre gode grunde til at beskære havens træer og buske. Det kan fx være, fordi:

 • Planten skygger for meget, eller er blevet for stor, så den fx fylder for meget i haven, generer forbipasserende eller tager udsynet for trafikanter på vejen.
 • Du ønsker at forynge planten, så den bliver tæt forneden og ikke for høj.
 • Du vil give planten en bestemt form, fx ved at forme den langs et espalier, en pergola eller en rosenbue eller ved at formklippe hække, buksbomkugler el.lign.
 • Du ønsker at fjerne vildskud eller rodskud. Rodskud er skud tæt ved jorden, som får planten til at brede sig. Vildskud er skud fra den grundstamme, som en forædlet plante er podet på, fx en rose.
 • Du vil skaffe materialer til flethegn, pileflet el. lign.

LÆS OGSÅ: Blomstrende have på den nemme måde

Hvornår beskæring af træer?

Beskæring giver større og rødere æbler. Arkivfoto.

Frugttræer

Når det gælder frugttræer, kan der være særlige grunde til at beskære:

 • Frugttræet kan holdes i en højde, hvor du kan nå op og plukke frugterne.
 • Beskæring giver større frugter.
 • Der kan komme mere lys til frugterne, så de modner bedre.

I private haver er det dog sjældent nødvendigt at beskære frugttræer, sådan som det er hos professionelle frugtavlere. Du kan roligt lade træerne udvikle sig helt naturligt, hvis du foretrækker det.

Hvilke ulemper er der ved at beskære træer og buske?

Der er en del ulemper forbundet med at beskære træer og buske:

 • Planten skal bruge energi på at læge sårene efter beskæring. Beskæring kan i værste fald svække planten så meget, at den dør. Men heldigvis går det sjældent så galt.
 • Det kan være svært at forudsige, hvordan resultatet bliver, fordi beskæringen stimulerer planten til at sætte en masse nye skud, også kaldet vanris. Det er især en ulempe, hvis formålet med beskæringen er at få planten til at fylde mindre. Det kan være en fordel, hvis du gerne vil have en tættere eller kraftigere plante.
 • Det er hårdt arbejde at beskære især store buske eller træer med tykke grene.
 • Det kan være temmelig farligt at beskære høje træer, så det er en god idé at få professionel hjælp til at udføre dette arbejde.

LÆS OGSÅ: Kan du kræve, at naboen fælder sit vakkelvorne træ?

Hvornår skal du beskære træer og buske?

Haveeksperterne er ikke helt enige om, hvornår på året det er bedst at beskære træer og buske. Nogle mener, at sommeren er det eneste rigtige tidspunkt. Andre mener, at du kan gøre det året rundt, afhængigt af hvad der passer dig bedst.

Traditionelt har gartnere beskåret træer og buske om vinteren. Én begrundelse var, at planterne havde bedst af at blive beskåret, når de var i hvile. En anden var, at det var praktisk at lægge beskæringsarbejdet på et tidspunkt af året, hvor der ikke var så meget andet at lave i haven. En tredje årsag er, at det er nemmere at danne sig et overblik over grenstrukturen, når der ikke er blade på.

En del undersøgelser har imidlertid vist, at planterne har bedst af at blive beskåret om sommeren, hvor de er i vækst og derfor hurtigere kan hele de sår, de får ved beskæringen. Nogle planter tåler slet ikke at blive beskåret om vinteren.

Hvis du skal beskære et træ hårdt, er det allerbedste tidspunkt i august. På det tidspunkt er træet stadig i god vækst, så det heler sårene hurtigt. Samtidig er træet ikke så tilbøjeligt til at sætte en masse nye skud, som det vil være tidligere på sommeren.

Det er bedst at beskære grene, der har en diameter på under 10 cm. Ellers er såret ofte for stort og har svært ved at lukke.

Beskæring hvornår?

Formklipning af stedsegrønne planter bør foregår fra april til august, da de nye skud er frostfølsomme. Arkivfoto.

Fordele ved sommerbeskæring

 • Sårene efter beskæringen heler hurtigere, fordi planten er i vækst.
 • Stort set alle planter tåler sommerbeskæring.
 • Der kommer ikke så mange nye skud. Det er en fordel, hvis du vil begrænse plantens størrelse.
 • Du kan bedre fornemme, hvordan resultatet bliver, fordi planten har blade.
 • Vejret er bedre og mere behageligt at arbejde i.

Fordele ved vinterbeskæring

 • Planter sætter mange, nye og kraftige skud næste forår. Det er en fordel, hvis du ønsker en kraftigere eller tættere plante.
 • Du kan bedre komme til at se, hvad du laver, når træet ikke har blade.
 • Der er ikke så meget andet at lave i haven om vinteren.

Hvilke planter tåler ikke vinterbeskæring?

Det er ikke alle træer og buske, der kan tåle at blive beskåret om vinteren. Det gælder bl.a.:

 • Frostfølsomme buske som fx rose, sommerfuglebusk, syrisk rose og lavendel tåler dårligt at blive beskåret om vinteren. De beskæres bedst sidst i april, når der ikke længere er risiko for hård frost.
 • Stedsegrønne. Mange stedsegrønne tåler dårligt at blive beskåret, fordi de ikke kan sætte nye skud fra det nøgne ved. Hvis de skal beskæres, sker det bedst i perioden fra maj til august. De nye skud tåler dårligt frost. Det er derfor også det bedste tidspunkt at formklippe stedsegrønne hække, buksbomkugler og andre planteskulpturer.
 • Stenfrugter (kirsebær, blomme, mirabel), der let får svampesygdomme, hvis de beskæres om vinteren. De bør beskæres fra juli til september, når frugterne er plukket.
 • Blødere, der er planter, som taber en masse saft, hvis de beskæres om vinteren eller tidligt på foråret. De beskæres bedst om sommeren fra juli til september. Det gælder: Birk, valnød, ahorn, morbær, hjortetakstræ, ægte kastanje, solbær, ribs, vindrue og kiwi
 • Forårsblomstrende buske, fx kirsebærkornel, forsytia og syren. Disse buske kan godt tåle at blive beskåret om vinteren, men det går ud over forårets blomsterflor. I stedet bør de beskæres lige efter blomstringen, så de kan nå at danne blomsterknopper inden næste forår.

Se hvordan du beskærer bærbuske i det tidlige forår

Hvordan beskæres træer?

Brug en skarp beskæresaks og pas på, du ikke klipper for meget af, når du beskærer. Arkivfoto.

Hvordan beskærer du træer og buske?

Hvad enten du beskærer om sommeren eller om vinteren, er metoden den samme.

Gode råd, før du går i gang:

 • Start med at gøre dig klart, hvad formålet er med beskæringen.
 • Sørg for, at den beskæresaks eller sav, du skal bruge, er skarp, så snittet bliver så rent som muligt. Det giver mindre risiko for, at såret bliver angrebet af bakterier eller svampe.
 • Hav gerne forskellige slags haveredskaber til rådighed, så de små grene kan tages med et næb eller en beskæresaks og de kraftige grene kan tages med en sav.
 • Haveredskaber med en teleskopstang kan være en fordel. Her kan du blive stående på jorden og beskære grene der sidder højt oppe. Det giver mulighed for hele tiden at gå til og fra og vurdere, hvordan det beskårede træ tager sig ud.
 • Det er let at blive grebet af arbejdet og ende med at få skåret alt for meget af. Så husk indimellem at træde nogle skridt tilbage og vurdere resultatet.
 • Det er utroligt, så meget træets eller buskens grene fylder, når de er skåret af og ligger på græsplænen. Så tænk over, hvordan du vil slippe af med haveaffaldet. Mindre grene, kviste og blade kan komme på komposten, mens større grene kan bruges til brænde, huler eller flethegn/kvashegn eller laves til flis med en flismaskine. Du kan også køre grenene på genbrugspladsen.

Beskæring af træer

Når du beskærer træer, skal du sørge for at skære grenen af helt inde ved stammen, men uden at skære i selve stammen. Det er vigtigt at bevare den ring, som sidder omkring roden på grenen (grenkraven), da det ellers er meget svært for træet at læge såret.

Hvis grenen er tyk og tung, bør du fjerne den i flere stykker, da den ellers kan rive barken på stammen af, når den falder ned.

Grenen fjernes bedst på følgende måde:

Hvordan beskærer man træer?

Illustration 1: Sav først et snit nedefra et stykke ude på grenen

Hvordan beskærer man træer?

Illustration 2: Sav derefter grenen af oppefra lidt længere ude på grenen.

Hvordan beskærer man træer?

Illustration 3: Fjern til sidst den sidste stump gren helt ind til grenkraven.

Beskæring af buske

Mange buske, der får lov at vokse naturligt, bliver efterhånden ret høje og åbne forneden. Busken kan efterhånden blive til et kønt lille træ, hvis du stammer den op ved at fjerne de nederste grene til en vis højde, så busken får en eller flere stammer og en krone.

Syren beskæring hvornår?

En syrenbusk kan med tiden udvikle sig til et kønt, lille flerstammet træ, hvis du fjerner de nederste grene. Arkivfoto.

I nogle tilfælde er det en ulempe, at busken bliver for høj eller for åben forneden. Det gælder fx ,hvis den bruges i en fritvoksende hæk eller et hegn, hvor den skal skærme haven af.

Du kan forynge busken ved at skære alle grene ned til ca. 20 cm over jorden. Året efter vil busken sætte en masse nye skud fra bunden, så den bliver fin og tæt igen. Det kan være nødvendigt at fjerne en del af de nye skud, så resten har plads til at udvikle sig ordentligt. Det er bedst at rive dem af, da de ellers sætter flere nye skud.

Du kan også holde buske unge og tætte ved at fjerne de ældste grene - dvs. de kraftigste og mørkeste - en gang om året, fx lige efter at busken har blomstret. De skal skæres af ca. 20 cm over jorden.

Beskæring af roser

Der er stor forskel på, hvor meget roser skal beskæres, det afhænger af sorten.

Hvornår beskæring af roser?

Det afhænger af sorten, hvor meget roser skal beskæres. Arkivfoto.

  • De vilde rosenbuske behøver stort set ikke at blive beskåret. Her fjerner du blot døde og syge grene. Hvis busken er blevet meget tæt og filtret, eller den mistrives, kan du forynge den ved at klippe den helt ned til ca. 20 cm over jorden.
  • I et klassisk rosenbed med lave, storblomstrede roser skal roserne skæres ret kraftigt tilbage om foråret. Hvis du skærer dem helt ned til ca. 20 cm over jorden, får du få, meget store blomster. Du kan også nøjes ned at skære rosen halvt ned, så få du flere, men lidt mindre blomster.
  • Historiske roser og de nye engelske roser i gammeldags stil bliver smukkest, hvis de får lov at blive til lidt højere buske. Her anbefales det at skære skuddene cirka en tredjedel tilbage i april.
  • Klatreroser beskæres så lidt som muligt. Fjern blot døde og visne grene og de grene, der stritter for meget ud fra det stativ eller espalier, som rosen er bundet op ad. Du kan forynge klatrerosen ved at skære et par af de gamle stammer helt ned og lade nye, lange skud fra bunden tage over.

   Du bør altid beskære rosen lige over en knop, som vender udad. Så vil den nemlig sætte et nyt skud her, som vokser væk fra stammen. Det gør, at rosenbusken bliver mere åben og dermed mindre modtagelig for svampesygdomme og lign.

   Klip også de visne blomster af på roser, der blomstrer flere gange (remonterende). Derved får du flere blomster senere på sommeren. Hvis du vil have dine vilde roser til at sætte hyben, skal du ikke klippe de visne roser af.

   Flere gode råd om beskæring

   Der er skrevet mange bøger om kunsten at beskære havens træer og buske, som du kan finde i boghandlen eller på biblioteket. Der er masser af læsestof at gå i gang med, hvis du vil vide mere om emnet.

   Kilder og henvisninger

   Kilder:

   • Havenyt.dk
   • Haveselskabet
   • Husetoghaven.dk
   • "Politikens bog om beskæring" | Maren Korsgaard | Politikens Forlag 2006
   • "Politikens havebog" | Eyvind Thorsen, John Henriksen, Helge Petersen og Jørgen Vittrup | Politikens Forlag 1994

   Henvisninger:

   Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

   Indhold i denne artikel

   Bolius - et helejet Realdania selskab