Bidragssatser: Her er det billigst, og her er det dyrest

Du kan spare op til 3.600 kr. om året ved at vælge det billigste realkreditselskab frem for det dyreste. Se prisforskellene her.

Skal du have et ny realkreditlån, er det billigst at vælge Totalkredit og BRFkredit frem for Nordea Kredit og Realkredit Danmark (RD). 

Den viser en prissammenligning over bidragssatserne, som Jørgen Munksgaard Rasmussen, ekspert i boligøkonomi i Bolius , har udarbejdet.

Hvad er belåningsgrad?

Belåningsgrad udtrykker, hvor stor en andel af boligen, der er belånt. 

Er en bolig eksempelvis vurderet til 2,5 millioner kr. og boligen er belånt med 2 millioner kr., har boligen en belåningsgrad på 80 procent (2/2,5x100). Skylder du kun 1.250.000 kr. i boligen, er belåningsgraden 50 procent.

Prissammenligningen består af 20 låne-scenarier på en bolig vurderet til 2,5 millioner kr. med varierende belåningsgrad .

For at give et retvisende billede af de reelle omkostninger på lånet, har vi indregnet udgiften til kursskæring i bidragssatserne på de variabelt forrentede lån.

I sammenligningen er der taget udgangspunkt i henholdsvis et F5-lån og et fastforrentet lån.

Nordea og Realkredit Danmark har højeste bidragssatser

Nordea Kredit og Realkredit Danmark er ikke på noget tidspunkt det billigste selskab i prissammenligningen. Nordea er det dyreste realkreditselskab i 12 tilfælde, mens RD er dyrest i 8 tilfælde.

Det gennemsnitlige bidrag i Danske Bank/Nordea er 13,7 procent højere end bidraget i BRFkredit/Totalkredit.

Totalkredit og BRFkredit er billigst med bidrag

Hidtil har BRFkredit haft priser, der generelt er lavere end storbankernes. Men efter indregning af kunderabat på 0,15 procent i Totalkredit, er der en klar tendens til, at Totalkredit tilbyder de laveste bidragssatser.  

Ud af de 20 lånescenarier har Totalkredit det laveste bidrag i 13 tilfælde, mens BRFkredit kun er billigst i tre situationer. I fire tilfælde er de to selskaber lige dyre.

Spar 3.629 kr. årligt på bidraget

Optager du eksempelvis et afdragsfrit F5-lån på 70 procent af vurderingen i en bolig til en værdi af 2,5 millioner kr., koster bidraget 20.579 kr. i RD ved kvartalsvis betaling. For præcis det samme lån i Totalkredit er bidraget 16.700 kr., hvilket giver en årlig besparelse på 3.629 kr.

På den baggrund råder Jørgen Munksgaard Rasmussen boligejerne til at tage et kig på andre realkreditselskaber end lige det selskab, som din egen bank foreslår.

- Hvis ellers man ikke har noget særlig tæt forhold til éns egen bank, er der god grund til at overveje det realkreditselskab, som tilbyder det laveste bidrag. Jeg ser ikke ret mange grunde til at gå glip af en årlig besparelse på 3.000 til 4.000 kr., siger han.

Find den laveste bidragssats her

Det kan være en uoverkommelig opgave at finde rundt i bidragsjunglen hos de fire realkreditselskaber. Vi har derfor udarbejdet en beregner, der ud fra dine låneforhold finder frem til det billigste realkreditselskab. 

Yderligere forklaring
Yderligere forklaring
Yderligere forklaring
Yderligere forklaring
     

Se beregnerens forudsætninger

  • Som det eneste selskab betaler kunder i RD ydelsen månedligt, hvilket giver en rabat på de anførte bidragssatser på 0,05 procent-point. For at ligestille alle fire selskaber er denne rabat ikke indregnet i bidragssatserne fra RD.
  • Bemærk Realkredit Danmark specielle beregning af tillægget for afdragsfrihed: Op til 60 procent af vurderingen koster afdragsfrihed 0,1 procent i ekstra bidrag. Over 60 procent af vurderingen, stiger tillægget til 0,3252 procent for HELE beløbet.
  • Kursskæring er indregnet som en omkostning på linje med bidraget.
  • Prislister fra de fire realkreditselskaber er indhentet i februar 2017.
  • I bidragssatserne for Totalkredit er fratrukket 0,15 procent-point, der for 2018 og 2019 tilbagebetales kunderne i form af de såkaldte kundekroner
  • Beregner er gældende for helårsboliger.

Hvis du har forslag eller kommentarer til beregneren, kan du sende en mail til web@bolius.dk.

Pas på de farlige fælder for afdragsfrie rentetilpasningslån

Realkredit Danmark skiller sig i prissammenligningen ud på to områder: Som det eneste selskab har RD indlagt en lille fælde i beregning af bidragstillægget for afdragsfrie flexlån på over 60 procent af boligens vurdering. Ved en belåningsgrad på op til 60 procent udgør tillægget for afdragsfrihed 0,10 procent, men overstiger belåningsgraden 60 procent, hopper bidragstillægget op på 0,3252 procent af HELE lånesummen.

- Realkredit Danmarks bemærkelsesværdige metode har den effekt, at det bliver rigtig dyrt at overskride lånegrænsen på 60 procent med ganske få tusinde kroner. På den positive side tilbyder selskabet dog, at kunderne kan betale ydelsen hver måned i stedet for en gang i kvartalet. Som betaling får kunderne en rabat på 0,05 procentpoint, hvilket generelt gør selskabet lidt billigere end Nordea, fastslår Jørgen Munksgaard Rasmussen.

Spar penge ved flytning af realkreditlån

På trods af de store prisforskelle mellem de enkelte selskaber, er det ikke altid en god idé at skifte realkreditselskab. Den årlige besparelse på bidraget skal nemlig holdes op mod omkostningerne ved en flytning af dit realkreditlån.

Ifølge hjemmesiden raadtilpenge.dk  løber de faste gebyrer til bank, realkreditselskab og tinglysning typisk op på 9.000 kr. Dertil kommer de variable gebyrer i form af kursskæring og kurtage, som udgør en procentdel af lånets størrelse. 

For et lån på 2 millioner kr. vil de samlede omkostninger typisk udgøre ca. 16.000 kr., som skal holdes op mod en årlig besparelse på bidraget på fx 3.600 kr. Dermed vil besparelsen på bidraget være hentet hjem efter ca. fem år.  

- Ved mindre lån kan tilbagebetalingstiden let komme op på 10–15 år, hvilket betyder, at en flytning næppe vil være økonomisk attraktiv, siger Jørgen Munksgaard Rasmussen.

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab