Billigere at være husejer – men store forskelle fra by til land

På trods af stigende huspriser bruger en nystartet parcelhusfamilie i 2017 færre penge på boligen end for fem år siden. Men det er blevet langt dyrere at eje et hus i København

Selv om huspriserne siden 2012 er steget med 18,2 procent på landsplan, er det alligevel blevet relativt billigere at bo for en typisk børnefamilie, der har valgt at købe et 150 m2 stort parcelhus. 

Det viser Dansk Ejendomsmæglerforenings (DE) indeks over udviklingen i den såkaldte boligbyrde, der angiver familiens samlede boligudgift set i forhold til husstandens indkomst efter skat.

Faldende renter og stigende løn gør det billigere at være husejer

Ifølge fagekspert inden for boligøkonomi i Bolius, Jørgen Munksgaard Rasmussen, skal forklaringen søges i en farverig cocktail bestående af faldende renter og stigninger i reallønnen tilsat en beskeden mængde inflation, der på landsbasis fjernet den økonomiske effekt af de stigende huspriser.

 

- Det er ganske interessant at iagttage, at en typisk husstand for fem år siden, var villig til at bruge en lidt større andel af indkomsten på bolig end i dag. Og at de økonomiske udsigter i 2012 var væsentlig ringere end i dag, hvor ledigheden er på et meget lavt niveau. Den aktuelle situation baner vejen for fortsatte prisstigninger på boligmarkedet, vurderer Jørgen Munksgaard Rasmussen.

Boligbyrden er på landsplan faldet med 0,82 procentpoint i perioden fra 3. kvartal 2012 til 3. kvartal 2017. En gennemsnitlig husstand i et nyindkøbt hus brugte i 2012 19,5 procent af indkomsten efter skat på boligen, mens andelen i dag er faldet til 18,7 procent.

Store geografiske forskelle på boligbyrden

Det forholdsvis beskedne fald i boligbyrden på landsplan dækker over store forskelle mellem de enkelte landsdele. Ikke overraskende er det blevet markant dyrere at bo i København, hvor boligbyrden er steget med 5,3 procent-point, mens boligbyrden på Fyn er faldet med 1,87 procentpoint.

- Udviklingen afspejler den aktuelle tendens med færre indbyggere i mange landdistrikter og betydelig tilflytning til hovedstadsområdet. På den anden side er der tale om gennemsnitstal, der dækker over betydelige forskelle mellem deciderede landområder og de regionale byområder, der på linje med hovedstadsområdet også tiltrækker tilflyttere, anfører Jørgen Munksgaard Rasmussen.

Han nævner som eksempel vækstområdet omkring Vejle og Horsens, hvor den seneste prognose fra Danmarks Statistik spår en vækst i indbyggertallet på 8–10 procent over de kommende 10 år, mens flere af nabokommunerne står til et fald i indbyggertallet i samme periode.

Københavnske husejere bruger næsten halvdelen af deres indkomst på at eje deres hus

Med kraftige stigninger i boligbyrden i hovedstadsområdet og fald eller stort set en uændret boligbyrde i resten af landet, bliver forskellene mellem land og by stadig større. En nybagt parcelhusejer i København må i dag aflevere 46 procent af husstandsindkomsten efter skat til boligudgifter.

- Udviklingen i hovedstadsområdet betyder, at det bliver stadig sværere for en almindelig lønmodtager-familie med en indkomst på omkring 750.000 kr. årligt, at få råd til en bolig i eksempelvis Københavns Kommune. Typisk koster en mindre villa 4–5 millioner kr., hvilket er langt over grænsen for en førstegangskøber, der oven i købet skal have sparet en kvart million kr. sammen til udbetaling og omkostninger, siger Jørgen Munksgaard Rasmussen.

Omvendt ser det ud på Bornholm og i Vestjylland, hvor samme husstand kun skal aflevere 11 til 12 procent af indkomsten efter skat i boligudgifter.

- Trenden viser en polarisering på ejendomsmarkedet, hvor de vellønnede lønmodtagere i stigende grad priser almindelig lønmodtagere ud af markedet, konstaterer han.

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab