Billigere varme på vej til boligejere med varmepumpe

Lavere elvarmeafgift gør det billigere at bruge energivenlige varmepumper, elvarme og fjernvarme som opvarmning. Se, hvor meget billigere det bliver.

Varmepumper bliver billigere i drift når afgiften på elvarme sættes ned

Varmepumper, elradiatorer og på sigt fjernvarme bliver billigere i drift efter ny aftale om lavere afgift på elvarme.
Foto: Torben Klint

Sådan udregner du din besparelse*:

2018**:
(Årligt forbrug kWh - 4.000) * 0,15 * 0,48 = årlig besparelse i kroner sammenlignet med 2017

2019:
(Årligt forbrug kWh - 4.000) * 0,15 = årlig besparelse i kroner sammenlignet med 2017

2020:
(Årligt forbrug kWh - 4.000) * 0,20= årlig besparelse i kroner sammenlignet med 2017

2021 og frem***:
(Årligt forbrug kWh - 4.000) * 0,10= årlig besparelse i kroner sammenlignet med 2017

*
Du er kun omfattet af afgiftsændringen, hvis boligen er registreret i BBRsom helårsbolig med elektricitet som primær opvarmingskilde (elradiatorer eller eldrevne varmepumper)

**
Beregningen for 2018 er baseret på at 52 % af årets varmeforbrug ligger i årets første 4 måneder.
Kilde: NFS

***
Regeringen har foreslået, at afgiften sænkes med i alt 25 øre fra 2021, men forslaget er endnu ikke vedtaget

Tusindvis af boligejere kan se frem til lavere varmeregning, når en ny aftale om sænkning af afgifter på strøm til opvarmning træder i kraft 1. maj 2018. Aftalen gælder husstande som er registreret i BBR med el som primær opvarmningskilde og omfatter både boliger med elradiatorer og varmepumper uanset om det er af typen luft til luft, luft til vand eller jord til vand.

Hidtil har boliger opvarmet med elradiatorer eller varmepumper betalt en elvarmeafgift på lidt over 40 øre pr. kWh. Den afgift bliver med den nye aftale trappet ned frem mod 2021.

Aftalen skulle oprindeligt træde i kraft i 2019, men er blevet fremrykket. Afgiften på 40,5 øre pr. kWh sænkes fra maj 2018 og hele 2019 med 15 øre pr. kWh for helårsboliger, der er registreret med elradiatorer eller varmepumper som primær opvarmningskilde.

Allerede nu er der aftalt yderligere besparelser på 5 øre pr. kWh, så besparelsen i 2020 bliver 20 øre, fremgår det af en ny aftale lavet af regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre. En aftale som blev vedtaget i Folketinget 15. maj 2018.

I aftalen vedtaget maj 2018 indgår også en afgiftsnedsættelse på 10 øre fra 2021, men der er allerede fremsat forslag om en yderligere besparelse på 15 øre, således at besparelsen fra 2021lander på ca 15 øre pr. kWh. Hvis forslaget bliver vedtaget bliver afgiften fra 2021 og frem på ca. 15 øre pr. kWh.

Så meget sparer du med varmepumpe

Besparelsen for et typisk parcelhus på 130 m2 fra 1960’erne -1970’erne med jord til vand-varmepumpe vil i 2018 give en besparelse på cirka 370 kr.

I 2019, hvor boligejerne får glæde af afgiftsnedsættelsen gennem hele året, vil besparelsen for samme hus blive omtrent 775 kr. Ved udgangen af 2020 vil besparelsen være omkring 1000 kr. om året. Udregningerne er baseret på et varmeforbrug på 5.170 kWh om året.

Den lavere afgift kan være med til at gøre det mere attraktivt for boligejerne at vælge mere grønne opvarmningskilder til boligen.

- Det er med til at skubbe i den rigtige retning, så flere udskifter fossile opvarmningsformer som oliefyr og naturgas med vedvarende energi, siger Tue Patursson, Bolius’ fagekspert i byggeteknik og energi.

Varmepumper er på vej frem

Antallet af boliger, som opvarmes med varmepumper, er i løbet af de seneste 5 år mere end fordoblet fra 30.563 boliger i 2012 til 64.307 i 2017 viser tal fra Danmarks Statistik.

Det er et tal, som vi kan forvente, vil vokse yderligere i de kommende år, vurderer Tue Patursson. Og med lavere afgifter vil investeringen i et nyt varmepumpeanlæg tjenes hjem hurtigere.

- Vi har i Danmark forholdsvis høje priser på strøm, når man tager i betragtning, hvad det koster at producere. Derfor er lavere afgifter på strømmen et skrift på vejen til at gøre varmepumper og vedvarende energi billigere og mere fordelagtigt for boligejerne, siger han.

Det er helt i tråd med regeringens intention med afgiftssænkningen.

- Med lempelse af elvarmeafgiften tager vi endnu et skridt mod den grønne omstilling. Når strømmen bliver billigere, bliver det mere attraktivt at købe energi fra vedvarende energikilder, siger finansminister Kristian Jensen (V) om aftalen.

Lavere pris for elvarme

Elradiatorer er fortsat den primære opvarmningskilde i mere end 122.000 danske boliger. Et parcelhus på 130 m2 fra 1960’erne-1970’erne har typisk et elforbrug til varme på ca. 18.100 kWh om året.

Lempelsen på 15 øre pr. kWh fra maj 2018 giver en besparelse i 2018 på cirka 1300 kroner, baseret på at 52% af varmeforbruget ligger i årets første 4 måneder.

I 2019, hvor afgiftsnedsættelsen er gældende hele året, vil besparelsen være på cirka 2.700 kroner i et parcelhus på 130 m2 fra 1960’erne-1970’erne. I 2020 vil den årlige besparelse være på cirka 3.600 kr. om året.

Billigere fjernvarme på sigt

Boligejere med fjernvarme kommer formentlig også til at nyde godt af de lavere afgifter på strøm til opvarmning. En halvering af elvarmeafgiften betyder nemlig, at fjernvarmeselskaberne fremover får bedre mulighed for at udnytte overskudsvarme.

- Det betyder, at vi nu kan sætte strøm til fjernvarmen og udnytte de store mængder overskudsvarme, som fjernvarmeselskaberne har efterlyst, siger Kim Mortensen, direktør for Dansk Fjernvarme.

På sigt vil det både resultere i bedre og mere miljøvenlig udnyttelse af varmen og lavere priser til forbrugerne.

OBS: Artiklen er blevet opdateret ad flere omgange, efterhånden som der er kommet nye oplysninger fra Energi-, Forsynings- og Energiministeriet.

 

 

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab