Bliv ikke snydt - tag din husforsikring med i seng

Mange aner ikke, at husforsikringen dækker fx råd i vinduer og følgeskader. Læs, hvad mange glemmer at få erstatning for, så du ikke snyder dig selv.

Sæt dig ind i, hvad din husforsikring dækker - det er ofte indsatsen værd.

Sæt dig ind i, hvad din husforsikring dækker - det er ofte indsatsen værd.

Når håndvasken går i stykker, fordi du taber barberskraberen ned på den, eller dine vinduer rådner, er mange boligejere ikke klar over, at deres husforsikring dækker.

- Rigtig mange mennesker snyder sig selv, konstaterer Marianne Zabell, bygningskonstruktør og Bolius rådgiver med mange års erfaring fra forsikringsverdenen.

Derfor er det en rigtig god idé at tage din forsikringspolice med i seng og læse den grundigt igennem.

Husforsikring råd i vinduer og døre

Klassikeren over dem alle er uvidenhed om dækning af råd i vinduer eller døre.

- Her tænker mange, at ”det er jo også et gammelt vindue eller en gammel dør, som alligevel skulle udskiftes”, og så betaler de selv. Men hvis man har foretaget en almindelig vedligeholdelse af sine døre og vinduer, har langt de fleste faktisk ret til at få dækket udgiften.

LÆS OGSÅ: Byggeskadeforsikring

Husforsikring eller villaforsikring?

Forsikringsselskaberne er ikke enige om et fælles navn til forsikringen af huset.

Den kan både hedde husforsikring, villaforsikring, parcelhusforsikring, eller husejerforsikring.

- Der er som regel en selvrisiko, men hvis det fx drejer sig om 4 vinduer på én gang, har man i nogle selskaber kun én selvrisiko, forklarer Marianne Zabell.

Få dækker følgeskader ved utæt tag

Mange overser også, at husforsikringen dækker følgeskader.

- Rigtig mange læser i deres police, at husforsikringen ikke dækker et utæt tag, men de overser, at deres forsikring som regel vil dække følgeskader som fx råd i konstruktionen på loftet, eller at hele stueloftet skal males og behandles af flere omgange, siger hun.

Få erstatning for vådt gulv

Det samme gælder, hvis et synligt radiatorrør bliver utæt. Her er reparationen af radiatoren kun dækket, hvis der er tale om en ’udstrømning’, altså hvis vandet fosser ud. Hvis vandet står og siver, er radiatorrøret ikke dækket.

- Men i begge tilfælde er følgeskaderne af vandet dækket. Og det kan blive en dyr skade, hvis fx parketgulvet er bulet op, eller gulvtæpperne er blevet misfarvet.

- Selve radiatorrøret koster jo ikke alverden at udskifte. Det kan en smed måske ordne for 1.500 kr. Men hvis man skal have et helt nyt gulv, er vi oppe i en anden størrelsesorden. Og så er det jo fjollet ikke at benytte sig af sin forsikring, siger Marianne Zabell.

Husforsikring dækker mange udgifter ved vand i kælder

I de senere år har mange boligejere haft problemer med vand i kælderen. Og mange har haft god hjælp af deres forsikringer. Men mange har også snydt sig selv.

- Jeg kommer ofte ud til familier, som fortæller, hvordan de i flere weekender har haft alle vennerne til at hjælpe med til at tømme kælderen. Men en husforsikring dækker alt. Tømning for vand, rengøring, opsætning af affugter. Og hvis man selv bruger arbejdstimer i den forbindelse er eget arbejde også dækket, forklarer Marianne Zabell.

Husforsikringen dækker også udgift til el i forbindelse med en affugter.

Lad forsikringen betale for pludselige skader

Alle såkaldte ’pludselige skader’ er en anden overset genganger. Og det er nærmest uanset, hvor klodset, du har båret dig ad.

- Hvis man står på en stige, som pludselig braser ind igennem stuevinduet, eller hvis man taber barberhøvlen ned i vasken, der går i stykker eller får et hak, er det ikke kun ærgerligt. Her er også tale om en pludselig skade, som husforsikringen dækker. Det glemmer mange, siger Marianne Zabell.

Hvad dækker din husforsikring?

En husforsikring dækker boligen, samt mur- og nagelfaste ting som fx en håndvask. Den dækker ikke indbo. Ofte, men ikke altid, dækker den også brand.

Der er forskel på, hvad de forskellige husforsikringer dækker, og det kan godt betale sig at overveje, hvilke tillægsforsikringer du har brug for. En husforsikring har typisk kun op til et par tusinde kroner i selvrisiko.

Hvis du får en skade på sit hus, skal du først undersøge, om husforsikringen dækker skaden, ikke mindst fordi selvrisikoen her er meget mindre end ved andre forsikringer.

6 overraskende ting, som husforsikringen dækker

1. Råd i vinduer eller døre. Hvis du har en udvidet dækning for råd og svamp og har foretaget en almindelig vedligeholdelse af dine døre og vinduer, har du med stor sandsynlighed ret til at få dækket udgiften til nye vinduer og døre, hvis der kommer råd i de gamle (råd opstår langsomt, mens svamp forårsager en hurtig nedbrydning af træ). Forsikringen gælder endda 6 måneder efter forsikringens ophør - medmindre du har tegnet forsikring i andet selskab.

2. Følgeskader ved storm. Mange læser i deres police, at husforsikringen ikke dækker et utæt tag. Men hvis skaden er opstået, fordi der på grund af en storm (med en vindstyrke på minimum 8) er løbet vand igennem en ellers vedligeholdt tagkonstruktionen, dækker din husforsikring sandsynligvis denne følgeskade.

3. Retshjælp. Hvis du som husejer bliver part i en sag - fx ved en retssag mod en entreprenør om mangler ved et arbejde udført på dit hus - dækker din husforsikring dine sagsomkostninger. Dog er der en forhøjet selvrisiko og en maksimum grænse for dækning. 

4. Følgeskader for vådt gulv. Hvis vandet, som følge af et sprængt rør, fosser ud, dækker forsikringen reparation af følgeskaderne - fx reparation/udskiftning af et bulet gulv eller et misfarvet tæppe. Husforsikringen dækker dog kun i tilfælde af svigtende varmeforsyning, fx hvis relæet er slået fra, og oliefyret gået i stå. Hvis vand- eller varmerøret sprænger, fordi du selv har lukket for varmen i fx sommerhuset, dækker forsikringen ikke.

Hvis vandet står og siver, er hverken reparation af radiatorrøret eller følgeskaderne dækket, medmindre husforsikringen omfatter en udvidet dækning for udsivningsskade (der bl.a. dækker udsivning fra skjulte rørinstallationer).

5. Hjælp til tømning af oversvømmet kælder. Hvis din kælder bliver oversvømmet som følge af opstigende kloakvand eller på grund af et voldsomt skybrud, hvor vandet ikke har fået et naturligt afløb, dækker husforsikringen udgifter til tømning for vand, rengøring, opsætning af affugter og affugterens elforbrug. Desuden får du betalt de arbejdstimer, du selv bruger på at tømme din kælder.

6. Genhusning. Hvis du på grund af en dækningsberettiget skade er nødt til at flytte fra dit hus, dækker husforsikringen også genhusning og omkostninger til flytning og opbevaring af indbo under udbedringen.

LÆS OGSÅ: Husforsikring

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab