Blomsterbedet: Optimér din jord

Vil du have succes med dine blomsterbede kræver det først og fremmes den rigtige base – en rigtig god jord. Se her, hvilken jordtype dine blomster bedst kan lide, og hvordan du gør jorden bedre i dit blomsterbed.

Hvilken slags jord skal du bruge i blomsterbedet?

Alt efter hvilken type blomster du vil dyrke, skal din jord helst have en bestemt pH-værdi.

Du kan selv måle pH ved hjælp af et analysesæt eller almindeligt lakmuspapir. pH-tallet ligger mellem 0 og 14, hvor 7 er neutral. Du kan også indsende en jordprøve til et laboratorium. Se i afsnittet længere nede, hvordan du gør.

Rododendronen er en typisk surbundsplante.

Rododendronen er en typisk surbundsplante.

LÆS OGSÅ: Kan du spise dit blomsterbed?

 1. Jord til almindelige blomster. De fleste blomster – faktisk alle blomster, som ikke er surbundsplanter - har ikke specielle krav til jord. Din jord er fin til de fleste blomster, hvis den har et reaktionstal på ca. pH 7,0. Normalt står der på frøposer og på planternes etiketter, hvilke jordtyper planten kræver.
 2. Jord til surbundsplanter. Surbundsplanter som fx rododendron, magnolia, hortensia og blå-, tytte- og tranebær kræver en mere sur jord, og her skal reaktionstallet ligge ca. på pH 5-6.
 3. Jord til stenbedet og kalkelskende planter. Jordorkideer og mange stenbedsplanter er kalkelskende planter og kræver, som navnet siger, jord med et højere kalkindhold. Her skal pH ligge på 8-9.
På billedet er jorden dækket af staldgødning. Den meget grove struktur er opnået ved hjælp gammel staldgødning og kompost.

På billedet er jorden dækket af staldgødning. Den meget grove struktur er opnået ved hjælp gammel staldgødning og kompost.

Sådan bestemmer du din jordtype

Du kan afgøre, hvilken type jord du har i haven, ved at grave i den.

En god muldjord skal være løs og have en god krummestruktur (som strukturen i en god gammeldags brunkage).

Ud over strukturen er det også vigtigt at kende jordens reaktionstal (pH) og evt. fosforsyretallet (Ft), kaliumtallet (Kt) og magnesiumtallet (Mgt).

Se afsnittet "Sådan måler du jordens pH".

LÆS OGSÅ: Valg af blomsterplanter til den nemme have

Sådan måler du jordens pH

Lakmusprøve

 • Opløs lidt jord i en spand eller pose med lidt vand. Du skal bruge en lille håndfuld jord.
 • Lad det stå og trække i ca. en halv time.
 • Dyp lakmuspapiret ned i blandingen. Farven varierer mellem blå, som betyder sur, og rød, som betyder kalkrig. På et oversigtskort, som følger med lakmuspapiret, kan du ved hjælp af farven aflæse det rigtige cirkatal for jordens pH. Denne målemetode er ikke 100 procent præcis, men er en indikator.
Den øverste illustration er en plantegning over en grund: 1) Hus, 2) Carport, 3) Indkørsel, 4) Terrasse, 5) Køkkenhave, 6) Bede, 7) Græs og 8) Hæk.

Den øverste illustration er en plantegning over en grund: 1) Hus, 2) Carport, 3) Indkørsel, 4) Terrasse, 5) Køkkenhave, 6) Bede, 7) Græs og 8) Hæk.

Køb analysesæt

Du kan også købe et analysesæt hos en velassorteret planteskole eller plantehandler. Standardsættet er kun beregnet til at måle pH.

Den professionelle jordbundsanalyse

Hvis du vil have en mere grundig analyse af din jord samt anbefalinger til, hvordan du forbedrer den, kan du indsende en jordprøve til et laboratorium. Søg på internettet efter "jordbundsanalyse" for at finde laboratorium.

Gør sådan:

 • Grav 6-8 huller i din have i en dybde af 25-30 cm, så du får 6-8 skiver jord af ca. 2 cm. Du skal grave fra forskellige steder i haven. Se illustrationen.
 • Bland alle prøverne godt i en spand.
 • Tag en lille portion fra spanden, som du indsender til laboratorium eller selv analyserer med lakmuspapir eller analysesæt.

LÆS OGSÅ: Hvilke blomster kan du fylde dine krukker med i foråret?

Du kan også få lavet en jordbundsanalyse gennem Haveselskabet, som er en landsdækkende forening med lokalafdelinger over hele landet.

Haveselskabets motto er at fremme den private haveinteresse med vægt på pryd- og køkkenhaven. Se mere på haven.dk, eller skriv til haveinfo@haven.dk, hvor du kan få oplyst proceduren ved jordbundsanalyser.

Sådan forbedrer du jorden i blomsterbedet

Hvis jorden i dit blomsterbed er for dårlig på grund af for stort ler-, sand- eller kalkindhold, kan du forbedre den ved at blande andre materialer i.

Se her, hvad du skal blande i, alt efter jordtypen i din have:

1. Jord til almindelige blomster

Lerjord

Det kan være svært at se på jorden, hvilken type den er. Du må prøve at grave i jorden og kigge på den. Indeholder din jord fx for meget ler, vil den være er stiv og hænge sammen i skiver eller klumper. Lerjord er desuden basisk og har normalt en pH over 7.

Hvis din blomsterjord indeholder for meget ler, kan du nedfræse 10 cm groft grus i det øverste jordlag.

Sandjord

En jord med meget sand vil typisk være så let, at det kan være svært at få større portioner op på en spade. Jorden glider eller falder af.

Hvis din blomsterjord indeholder meget sand, kan du nedfræse 10 cm kompost. Du kan også nøjes med at drysse komposten på jorden.

2. Jord til surbundsplanter

Surbundsplanter og særligt rododendron skal have sur jord, hvor reaktionstallet ligger omkring pH 5-6.

LÆS OGSÅ: Hvad kan du plante i et surbundsbed?

Hvis din jord ikke er sur nok, kan du gøre følgende:

 • Plant rododendron i ren spagnum. Køb altid grov spagnum, det holder længere og giver et større iltindhold. Plantecentre har normalt spagnum med forskellig grovhed.
 • Bland ca. 10 procent grannåle i jorden. Grannålene skaber små hulrum i jorden, og det fremmer jordens indhold af ilt. Brug så vidt muligt kun nåle, ikke grene. Grene er ikke optimalt i jorden. Grannåle er ikke strengt nødvendigt, men på den måde kan du strække og forbedre Rododendron-jorden.

Husk, at rododendronrodklumpen skal omgives af et lag på minimum 15 cm af færdigblandet jord med spagnum og evt. grannåle.

Når der gået nogle år, er det tit nødvendigt at omplante Rododendron i mere sphagnum. Gule blade er næsten altid tegn på, at jorden ikke er sur nok.

3. Jord til stenbedet og kalkelskende planter

I denne gruppe findes næsten udelukkende planter, som naturligt vokser i områder, hvor jorden har et højt kalkindhold. Det gælder fx jordorkideer, Pulsatilla (kobjælde), Arabis alpina (fjeldkalkkarse) eller potentil (Potentilla nitida).

Se billedserien: Flotte rododendron i haven

Hvis jorden til dine kalkelskende planter mangler, kalk kan du ramme den rette pH på 8-9 ved at øge jordens indhold af kalk sådan:

 • Drys jordbrugskalk ud, hvor planterne skal gro. Start med 100 gram kalk pr 1 m2. (svarer til 10 kilo pr. 100 m2.) Drys kalken ud om efteråret. Du kan købe jordbrugskalk i plantecentre.
 • Mål rektionstallet foråret efter.
 • Gentag processen, hvis tallet ikke er i orden.

Kan du bruge kompostjord fra genbrugspladsen?

Hvis du får brug for at supplere dit blomsterbed med ekstra muldjord, tilbyder mange genbrugspladser, at man kan hente gratis kompost fra pladsen.

Pas på forurening i komposten

Men vær opmærksom på, at mange genbrugspladser ikke sorterer haveaffaldet inden kompostering, ligesom det ikke kontrolleres, hvad der bliver læsset af på genbrugspladsen til kompostering.

Der kan undertiden være alt fra plastik til planterester, som er blevet sprøjtet med diverse kemiske bekæmpelsesmidler. Indholdet af tungmetaller kan også være meget højt i den færdige kompost fra genbrugspladsen.

Derfor - ønsker du at bruge kompost fra genbrugspladsen til køkkenhaven, er det en god idé først at forhøre dig om, hvordan de sorterer haveaffaldet på din lokale genbrugsplads.

Drys evt. et lag på 5-10 cm ovenpå jorden og kultivér eller fræs det ned i de øverste 30 cm.

LÆS OGSÅ: Dyrk dine egne sjældne sommerblomster

Hvad gør du med overskudsjord?

Hvis du har brug for at sløjfe et bed eller af en anden grund har overskudsjord, kan du flytte det til andre bede.

Har du ikke andre bede, kan du normalt aflevere jord på genbrugspladserne.

Strenge regler for jord på genbrugspladsen

Vær dog opmærksom på, at genbrugspladserne i dag kræver en rapport over jordens indhold, og det kan være en bekostelig affære. Prisen varierer fra kommune til kommune, men kan løbe op i flere tusinde kroner.

Små mængder jord på en lille trailer vil dog blive accepteret uden rapport. Forhør dig nærmere på din lokale genbrugsplads.

LÆS OGSÅ: Lad maden blomstre

Sådan gør du jorden klar til såning

Vent, til jorden er tør

Uanset om du planter eller sår blomster om foråret eller efteråret, er vigtigt, at jorden ikke er drivende våd. Hvis du arbejder i en våd jord, kan du ødelægge jordstrukturen, så iltindholdet mindskes, og jorden får sværere ved at opsuge fugtighed.

Du kan let se på jorden, om den er meget fugtig - fugtig jord er meget mørk, hvorimod tør jord er lysere. Er du i tvivl, så grav lidt i den. Hvis jorden klumper sammen og er klistret, så vent lidt med at så eller plante.

Gør jorden klar sådan:

 • Fjern ukrudtsplanter. Det er lettest at luge ukrudt, når jorden ikke er alt for tør. Men vent altid med at fjerne ukrudt til 1-2 dage efter større byger.
 • Udlæg evt. 1-2 cm kompost.
 • Kultivér grundigt, efter at du har udlagt kompost.

Ordbog

Kultivere

Kultivere er at vende øverste jordlag med en såkaldt kultivator – et tre- eller femtandet haveredskab.

Skal du gøde jorden i blomsterbedet?

Uanset om du vil dyrke efter økologiske principper eller mere traditionelle metoder, er det en god idé at tilføre gødning. Et godt indhold af næringsstoffer i jorden giver altid større, flere og sundere planter.

Du kan gøde på 2 måder: med kompost eller kunstgødning. Hvis du ikke synes, at kompost er nok, kan du evt. kombinere de 2 metoder.

Gødning – den økologiske måde

Her tilfører du kun den gødning, du selv kan lave i form af kompost. Det er gødning i små mængder, men mængden kan forhøjes, hvis du bruger kompost flittigt igennem hele vækstsæsonen.

Hønse- og hestegødning kan også bruges. Frisk hønselort er meget kraftig, men meget effektiv og har et højt gødningsindhold. Frisk hønsegødning kan let svide de nye rødder, så send både heste- og hønselort igennem kompostbunken, så den friske gødning blandes med plantedele.

Gør sådan:

 • Kultivér 1-2 cm kompost ned i de øverste 30 cm jord inden plantning eller såning.
 • Gød i hele vækstperioden. I månederne april, maj, juni, juli, august og september kan du på samme måde gøde mellem rækkerne.

Gødning - den traditionelle måde

 • Giv N.P.K. gødning. Hvis jordens reaktionstal er i orden kan du strø 1-2 kg. N.P.K. gødning med mikronæringsstoffer ud pr. 100 m2 inden såning eller udplantning i april. I månederne maj, juni, juli og august gøres det samme.

Kan du bruge den samme jord år efter år?

Jorden i blomsterhaven skal ikke udskiftes, men det er en god idé jævnligt at tilføre mere organisk materiale i form af kompost.

Ny jord i rosenbedet hvert 10. år

Roserne er de eneste blomster, der kræver jordfornyelse af og til.

Almindelige haveroser kan kun vokse 8-10 år på det samme sted. Når der er gået 8-10 år, kan du ofte se, at blomstringen, væksten og frodigheden er kraftigt på retur.

Men fortvivl ikke. Om efteråret kan du gøre 2 ting:

 • Forny jorden. Grav roserne op og tilfør nyt jord i 30 cm’s dybde på et areal, som er 30 x 30 cm, og plant derefter roserne igen samme sted. Brug fx jord fra et andet sted i blomsterhaven.
 • Flyt roserne. Du kan også grave roserne op og plante dem et andet sted i blomsterhaven, hvor der ikke tidligere har vokset roser.

Sådan plejer du jorden

Gød jævnt året igennem, fjern ukrudt, og kultivér jorden ca. 1 gang om måneden, så jorden får en løs struktur og overflade. Så løber regnvandet ikke væk, men siver lettere ned i jorden.

Hvordan behandler du jorden om efteråret?

Det bedste, du kan gøre, er at dække jorden med kompost, visne blade og fx jord fra potter og krukker, hvor der har vokset sommerblomster. Lad det ligge vinteren over, og kultivér det så ned næste forår.

Du bør ikke efterårsgrave i blomsterhaven - det kan i mange tilfælde ødelægge mere end det gavner. Jordens mikroorganismer og regnorm bryder sig ikke om, at du roder for meget i vækstlaget.

Desuden har du måske mange løgvækster i blomsterhaven, og om efteråret er der ikke mange haveejere, der præcis ved, hvor i jorden de ligger. Efterårsgraver du, kan du let beskadige løgene.

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab