"Bolig for livet" giver overskud af energi

Nyt testhus producerer mere energi, end der er blevet brugt på at lave det. Vinduer af nyt materiale giver varme, og automatik får gardiner til selv at rulle ned. Læs mere om det unikke hus og se billedserie.

Kan det lade sig gøre at bygge et hus, der producerer mere energi, end det bruger? Hvordan kommer sådan et hus i givet fald til at se ud – skal man gå for meget på kompromis med komforten og æstetikken?

De spørgsmål gik vinduesproducenten Velfac og tumlede med, før ordene i 2008 blev omsat til handling, og en målsætning om at opføre 8 aktivhuse blev nedfældet.

Idéudvikling banede vejen for ”Bolig for livet”

Husets facade er beklædt med skifer, som kan holde i 100 år uden vedligeholdelse.

Husets facade er beklædt med skifer, som kan holde i 100 år uden vedligeholdelse.

Det første hus, der bærer titlen ”Bolig for livet”, har nu set dagens lys og står på en lille, grøn bakketop i Lystrup ved Århus og knejser mod den blå himmel. Men inden da var der adskillige måneders idéudvikling og workshops med arkitekter, entreprenører, bygningskonstruktører, designere, sælgere, filosoffer og sociologer.

-Vi satte os ned for at finde ud af, hvordan det her hus skulle skrues sammen. Vi ville finde ind til kernen af, hvordan et godt hjem skal være, og alle beslutningerne er truffet i fællesskab, fortæller Rikke Lildholdt fra Velfac, som har været projektleder for udviklingen af det nye boligkoncept.

Energi, komfort og æstetik det vigtigste

Præmissen var, at man ikke måtte gå på kompromis med de tre overskyggende kodeord:

 • Energi
 • Komfort
 • Æstetik

Alle tre parametre skulle i enhver beslutning være helt i top. Det er resulteret i et hus, som arkitektonisk har sit helt eget moderne udtryk. Som giver beboerne en behagelig hverdag. Og som har betalt sit energiforbrug tilbage 40 år efter opførelsen og derefter kun er en energimæssig overskudsforretning.

Læs mere om testfamiliens oplevelse af huset i BOLIUS: Sådan er det at bo i "Bolig for livet".

Solfangere sørger for varmt vand

Det sidste mål realiseres ved hjælp af en række højteknologiske løsninger. Først og fremmest er der monteret solfangere på husets tag, som varmer husets vand op i en stor vandtank. Hvis solen ikke skinner i et par dage, bliver vandet køligt og skal varmes op via en solvarmepumpe, som udnytter den varme, der allerede ligger i husets rør.

Pumpen kører på strøm, som bliver produceret af det 50 kvadratmeter store felt af solceller, som er monteret i husets tag. I otte måneder om året producerer cellerne mere strøm, end huset bruger. Overskuddet lægges ud på det fælles el-net og kan trækkes tilbage til huset i de fire måneder, hvor produktionen er negativ.

- Men samlet set giver det et overskud, så vi i løbet af 40 år har betalt den energi tilbage, som vi har brugt til at bygge huset med. Vi har arbejdet ud fra tanken om at give mere tilbage, end man tager, forklarer Rikke Lildholdt.

Vinduer åbner automatisk og gardiner ruller selv ned

 

Husets køkkenalrum har højt til loftet.

Husets køkkenalrum har højt til loftet.

Vinduer er placeret med omtanke, så de f.eks. indrammer en smuk udsigt.

Vinduer er placeret med omtanke, så de f.eks. indrammer en smuk udsigt.

Alle husets fællesrum har gulvvarme. Samtidig kan huset selv lufte ud ved hjælp af rumfølere, som måler indeklimaet og giver informationerne videre til en computer.

Hvis fugten når op over et vist niveau, åbner vinduer automatisk og lufter huset ud. Hvis temperaturen overstiger et vist niveau, åbner vinduerne og gardinerne ruller ned, så huset bliver nedkølet. Gardinerne ruller også automatisk ned om aftenen for at holde på varmen og for at afdække huset.

- På husets sydside sidder gardinerne udvendigt for ikke at få varmen ind i huset om sommeren, mens de på resten af huset sidder indvendigt, for ikke at lukke varmen ud om vinteren, forklarer Rikke Lildholdt.

Fakta om huset ”Bolig for livet”

”Bolig for livet” blev færdigbygget i marts 2009 og ligger ved Lystrup nord for Århus.
Huset er i 1 ½ plan og indeholder i stueetagen entre, bryggers, teknikrum, køkkenalrum og opholdsstue. På første sal er der repos, 3 værelser og et badeværelse.
Huset er bygget til at producere mere energi, end det forbruger – det gøres eksempelvis ved:

 • Solceller, solvarme og varmepumpe, der producerer el, varmt vand og opvarmning af boligen. 
 • 50 % af opvarmningen dækkes af den passive solvarme fra de energioptimerede vinduer.
 • Ventilation både i form af naturlig og mekanisk opnås ved ud- og indvendig solafskærmning.
 • Styring af husets ventilation, varme og el-forbrug.

Huset er beklædt med skifer på både facade og tag.
Alle rum har lys fra mindst to sider. Vinduernes placering og størrelse er afstemt efter solens gang på himlen – både i løbet af døgnet og året.

Vinduer af nyt materiale giver varme

Huset er samtidig konstrueret med udhæng, som skærmer for den høje sol om sommeren og holder på varmen om vinteren. Men en af de helt store revolutioner er husets specialfremstillede Helo-vinduer. De er lavet af et helt nyt materiale, som betyder, at halvdelen af opvarmningen foregår gennem vinduerne – og ikke forsvinder ud gennem dem.

Husets belysning er samtidig automatisk styret, så der altid er det samme lysniveau i løbet af dagen. På den måde glemmer man eksempelvis ikke at slukke på kontakten, hvis solen pludselig bryder frem bag skyerne.

Hus uden vedligeholdelse

Et andet kriterium for huset var, at det skal være vedligeholdelsesfrit. Det vil sige, at tag, vinduer og beklædning er fremstillet af materialer, som kan holde i årevis uden behandling. Vinduerne har mindst 40 års levetid og skal ikke males, mens skiferen på husets facader kan holde i 100 år, før det skal lægges om – og de gamle plader kan genbruges.

Tag skråner så mest sol ”fanges”

For arkitekten i projektet har den overordnede udfordring været at få integreret alle de tekniske løsninger og bæredygtige energikilder på en smuk og meningsfuld måde. De steder, hvor arkitekten mødte mest modstand og største forhindringer, er dér, hvor de bedste løsninger er kommet. F.eks. den store isoleringstykkelse, der skal bringe varmetabet ned, og tagfladen, der rummer 50 kvadratmeter solceller og skråner på en bestemt måde for at opnå den bedste optagelse af solens stråler.

- De krav har faktisk givet huset et rigere udtryk, mener arkitekt Anders Tyrrestrup fra Aart arkitekter.

Se alle 4 verdenshjørner på én gang

Han fremhæver husets specielle udformning og placering i forhold til dagslyset som noget af det mest interessante ved huset. Det er nemlig placeret, så der er lysindfald fra alle 4 verdenshjørner, og på ét bestemt sted i huset kan du se ud mod alle 4 verdenshjørner. Samtidig har det været et mål at skabe dagslys fra mindst 2 verdenshjørner i alle rum.

- Nordlys er køligt og blødt, og lyset fra syd er kraftigt og varmt, og den blanding har noget særligt nordisk over sig og giver en speciel virkning. Værelserne på første sal ligger orienteret mod nord, men vi har ind mod gangen lavet glas indvendigt, så vi låner lys fra syd indefra. Det giver både velvære og livskvalitet at opleve dagslyset året rundt, og så er det med til at spare energi, siger arkitekten.

En mening med alle vinduer

Det har spillet en rolle for formgivningen, at arkitekterne har arbejdet sammen med en vinduesproducent, men indgangsvinklen har været, at lyset skulle give oplevelser i huset.

Derfor har alle vinduesåbninger en betydning. Enten indrammer de en bestemt udsigt, fungerer som en siddeniche eller virker som en åbning til det fri eller som ventilation, forklarer arkitekten.

”Bolig for livet” i kontakt med naturen

Ud over hensynet til dagslyset er huset fleksibelt indrettet med tanke på, at en familie skal kunne bo her i mange år. På første sal ligger alle værelser og soveværelse, mens underetagen er tænkt som et stort fællesareal, hvor der kan etableres to ekstra værelser. Huset er delt op i et kryds, og for alle fire ender er der etableret udgange.

- Det har vi først og fremmest valgt at gøre for at skabe kontakt med naturen – det er også med til at øge omtanken for bæredygtighed. Men det har også den praktiske funktion, at man nemt kan hænge dyner til luftning eller tage måltiderne med udenfor, siger arkitekten.

For ham er det oplevelsen af at være i huset, der er det bedste ved boligen.

- Dels ved du, at du befinder dig i et hus, som principielt ikke belaster miljøet. Huset er et manifest for, at man KAN gøre noget. Det er ikke bare snak. Og dels er det dagslyset og alle de mange steder, som det er med til at skabe. Passivhuse er ofte meget kompakte og bundne i formsproget – her har vi blødt det lidt op og integreret energidesign som noget moderne og nyt med en ny dagsorden, siger arkitekten.

Energiforbruget i "Bolig for livet"

 • ”Bolig for Livet” er VELFACs egen vision for fremtidens bæredygtige boliger. Huset er det første af i alt 8 demonstrationshuse, der opføres efter visionen om, at huset skal give mere energi, end det tager.
 • Det første test-år viser, at husets energiforbrug var ca. dobbelt så højt som de teoretiske beregninger.
 • Familien kunne ikke holde temperaturen på de foreskrevne 20 grader, men valgte en rumtemperatur på 22–23 grader, og det betød et væsentlig højere energiforbrug.
 • Familiens adfærd satte til tider den automatiske styring ud af drift, hvilket har betydet, at husets omfattende styringssystem har været en væsentlig højere energisluger end beregnet.
 • Forbrug til belysning, hårde hvidevarer, it og tv følger de teoretiske beregninger.
 • Målingerne viste, at huset har et godt indeklima. Eksempelvis er CO2-indholdet meget lavt i husets indeluft.

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab