Derfor ved vi, hvad boligejerne tænker

Bolius er Boligejernes Videncenter, og en stor del af vores viden og unikke indsigt kommer fra vores store boligejeranalyse, som vi laver hvert år i samarbejde med TNS Gallup. Formålet med analysen er at afdække, hvad vores primære målgruppe – de danske boligejere – tænker, føler og mener om en lang række boligrelaterede emner.

Lad os dykke ned i et konkret eksempel. I 2015 besluttede regeringen med støtte fra Dansk Folkeparti, Konservative, SF samt Alternativet at give håndværkerfradraget og den såkaldte BoligJobordning en grønnere profil. Før omfattede fradraget alt fra køkkenrenovation til gulvslibning og maleropgaver, men i 2016 og 2017 er disse erstattet af tiltag, der falder under paraplyerne klimasikring og energirenovering. Men er det ændringer, der kan få flere boligejere til at benytte håndværkerfradraget? Det har vi spurgt dem om.

I vores analyse svarer 60 procent, at ændringerne i håndværkerfradraget slet ikke har nogen betydning for deres lyst til at bruge BoligJobordningen, mens knap hver femte svarer, at de har fået mindre lyst til at bruge fradraget. Cirka 11 procent svarer, at de har mere lyst til at bruge fradraget nu, end de havde før. Med denne viden ved hånden kan Bolius være med til at kvalificere debatten om, hvorvidt et fradrag kan lokke flere danske boligejere til at klimasikre og energirenovere.

Foruden konkrete sager som BoligJobordningen undersøger boligejeranalysen også udviklingen i mere generelle tendenser – som f.eks. ved at belyse, hvad der bekymrer boligejerne mest, om det er grundskylden eller hjemmerøverier.

Her er en udtømmende liste over, hvad boligejeranalysen kan gøre dig klogere på:

  • Seniorbofællesskab
  • Generel vedligeholdelse
  • Større til- og ombygninger
  • Valg af håndværker/rådgiver
  • Indeklima
  • Børneværelse
  • Opvarmning og energiforbedringer
  • Bekymringer

Boligejeranalysen har været en tilbagevendende begivenhed siden 2012, og eftersom vi bliver ved med at spørge ind til mange af de samme emner, kan vi skabe klarhed over de forandringer, der år for år er. Vi kan for eksempel se ud fra de senere års analyser, at færre boligejere gennemfører større til- eller ombygninger for at imødekomme fremtidige livsvilkår.

Hvis du vil vide mere om boligejeranalysens metode eller indhold, kan du finde masser af oplysninger på vores temaside. Du er også mere end velkommen til at kontakte vores pressemedarbejdere.

Bolius - et helejet Realdania selskab