Brænde til brændeovne og pejse

Brug kun tørt og rent træ i brændeovnen, hvis du vil undgå forurening og skorstensbrand. Nyfældet brænde skal tørre mindst et år, før det er klar til at ryge i brændeovnen.

Undgå løbesod fyr med tørt brænde

Det kan være en udfordring at finde det bedste brænde til billigste pris. Der er også forskel på kvaliteten af brænde, og det er derfor ikke lige meget, hvad du fyrer op med. Foto: Kira Brandt

Hvad må du fyre med i brændeovne og pejse?

Du må kun fyre med rent og tørt træ i brændeovne og pejse. Rent træ er træ, der ikke er blevet behandlet på nogen måde. Godt træ til afbrænding er almindeligt kløvet træ - fx skovhugget træ eller træ fra haven.

Brug aldrig overfladebehandlet træ til brændeovne og pejse. Det gælder:

 • Trykimprægneret træ
 • Malerbehandlet træ
 • Gamle sveller eller lign.
 • Træ der har været anvendt i boligen på synlige steder idet det indeholder  lim, lak og/eller sæbe
 • Husholdningsaffald som mælkekartoner, plastic, farvede reklamer og blade

Du må aldrig bruge overfladebehandlet træ eller husholdningsaffald i brændeovne og pejse. Overfladebehandlet træ og husholdningsaffald kan indeholde sundhedsskadelige stoffer, som frigives ved afbrænding.

Det frarådes også, at du bruger kul og koks i din brændeovn, da det forurener en del og på længere sigt kan ødelægge ovnen på grund af de høje temperaturer under forbrændingen.

Brug optændingsblokke eller almindeligt avispapir til at tænde op med - gerne kombineret med små tørrede kviste og grene. Det går hurtigt og nemt.

Hvilket brænde er bedst?

Der findes hovedsageligt 3 forskellige typer brænde til brændeovne og pejse, men de færreste brændeovne kan bruge dem alle:

 • Almindeligt kløvet træ (brændeknuder) i forskellige træsorter
 • Træbriketter
 • Træpiller

Almindeligt kløvet træ kan bruges i de fleste pejse og brændeovne, medmindre du fx har en træpilleovn, som er specielt designet til fyring med træpiller.

Forskellige træsorter. Hvad brænder bedst?

Træbriketter kan bruges i de fleste brændeovne. Arkivfoto.

Træbriketter er velegnede til især brændeovne. Træbriketter er fremstillet af komprimeret savsmuld og har en rigtig god brændværdi, hvormed de afgiver en god varme. Vær opmærksom på, at nogle producenter fraråder, at man bruger træbriketter i deres ovne, fordi temperaturen under forbrændingen bliver meget høj, hvilket efter længere tids brug kan ødelægge brændeovnen. Du skal også være opmærksom på, at træbriketter støver mere end almindeligt brænde.

Der findes flere forskellige typer træbriketter på markedet, og nogle er bedre i kvaliteten end andre - både hvad angår brandværdien og mængden af smuld, de afgiver.

Forskellige træsorter til brænde

Et kilo brænde brænder lige godt uanset trætype. Men De forskellige træsorter har forskellig massefylde - antal kilo i forhold til størrelse - og massefylde (densitet) har en afgørende betydning for, hvor meget energi, der er i brændet.

En brændeknude af en træsort med stor varmefylde giver varme i længere tid end en brændeknude med mindre varmefylde. For eksempel vil en brændeknude af bøgetræ afgive varme i længere tid end en brændeknude af grantræ i samme størrelse.

Massefylden (densiteten) på forskellige træsorter

Træsort Densiteten
Avnbøg 790 kg/m3
Bøg 680 kg/m3
Eg, ask 650 kg/m3
Ahorn, Birk 600 kg/m3
Bjergfyr, Pil 500-550 kg/m3
Lind, pil, el, poppel 400-500 kg/m3
Rødgran, sitkagran og ædelgran 400-450 kg/m3

Vægt pr. kubikmeter for de mest almindelige brændetyper vandfrit træ 

Kilde: trae.dk

Hvorfor skal brændet være tørt?

Det er vigtigt, at brændet er tørt, inden du fyrer med det. Tørt brænde brænder bedre og forurener mindre end fugtigt brænde. Fugtigt brænde afgiver mere vanddamp under forbrændingen, og det medfører, at forbrændingen foregår ved en lavere temperatur. Ved lav temperatur opstår der mere sod og flere sundhedsskadelige partikler i brænderøgen og dermed mere forurening.

Hvad er forskellen på ovntørret og lufttørret brænde?

Ovntørret brænde er så at sige blevet “bagt” i en stor ovn for at blive tørt. Lufttørret brænde er derimod blevet tørret udenfor på naturlig vis.

Der er ikke forskel på ovn- og lufttørret brændes brændværdi. Men hvis du skal bruge brændet med det samme, er det en god idé at købe ovntørret brænde. Når leverandøren skriver, at brændet er ovntørret, betyder det, at det er klar til at smide direkte i brændeovnen eller pejsen, når du modtager det.

Hvis brændet er lufttørret, kan det betyde, at det skal tørre nogle måneder endnu, før det er klar til at blive brugt.

Uanset om du køber ovntørret eller lufttørret brænde, er det for en sikkerheds skyld en god idé at tjekke træets fugtighed, før du smider det i brændeovn eller pejs.

Kløv dit tørre brænde selv

Brænde kan blive billigere, hvis du selv kløver det. Men sørg for at det er tørt, inden du bruger det. Foto: Leonid Demenev - Fotolia

Fugtigt brænde giver også mere sod i skorstenen, og der kan dannes løbesod, som er en sort, klæbrig tjæremasse. Det sker når de tjæregasser, der dannes ved forbrændingen, bindes til vanddampen fra det fugtige brænde. Løbesod øger risikoen for skorstensbrand, men kan også give lugtgener og misfarvning af de vægge, der støder op til skorstenen.

Opskåret og kløvet træ leveres ofte med en fugtprocent på omkring 20 til 22 procent, men brændet må helst ikke indeholde mere end 18 procent fugt, når du brænder det. Hvis du tager det næsten tørre brænde ind i huset en uges tid, før det skal bruges, vil det normalt kunne nå at tørre, så det har en passende fugtprocent ved afbrændingen.

Hvor længe skal nyfældet brænde tørre?

Gode råd om tørring af brænde:

 • Sørg for, at der er godt med luft hele vejen rundt om brændestablen.
 • Placer gerne brændestablen på en palle, så der også kommer luft til bunden af stablen.
 • Undgå at placere brændestablen op ad en husmur, da det ikke bliver tilstrækkeligt ventileret.

For at få fugtigheden i det nyfældede træ ned på de anbefalede 18-20 procent inden det brændes, skal det tørre ud i cirka 1 år på et tørt og godt ventileret sted. For træsorter som bøg, eg og birk med større massefylde, kan der endda gå længere tid, før træet er tørt nok. Du kan let måle fugtigheden i dit brænde med en træfugtmåler, som kan købes i mange byggemarkeder.

Under udtørringen opbevares brændet altså bedst udenfor på et overdækket og godt ventileret sted. Brændet tørrer bedst i perioden fra april til september og allerbedst i maj og juni. I september/oktober er det en god idé at tage det næsten tørre brænde, som du skal bruge i løbet af vinteren ind i læ for regn og sne. Du kan fx opbevare brændet i et skur eller bryggers.

Køb det billigste brænde

For at kunne sammenligne priserne hos forskellige forhandlere må du skaffe dig viden om følgende:

 • Hvilken træsort er der tale om?
 • Hvordan er mængden af brændet opgjort (rummeter, skovrummeter eller kasserummeter)?
 • Hvilken længde har brændestykkerne, og er brændet kløvet?
 • Hvor meget fugt er der i brændet ved leveringen?
 • Skal du selv hente brændet, eller bliver det leveret
Få dit brænde fragtet afleveret hjem til din adresse

Du kan vælge at få leveret brændet til din adresse. Foto: Bigstockphoto.

Hvor kan du købe brænde og hvor er det billigst?

Der er flere forskellige måder at få fat i brænde på. Prisen afhænger dels af træsorten og dels af, hvor stor en indsats du selv vil yde for at få brændet i hus. Det letteste, men også dyreste, er at købe træbriketter eller færdigkløvet og opskåret brænde fra en af de mange forhandlere, der sælger brænde over nettet til levering ved kantstenen.

Du kan købe brænde og træbriketter mange steder her i Danmark, på tankstationer, i supermarkeder og trælaster, hos energileverandører og på internettet. Nogle steder skal du selv hente brændet, andre steder kan du få det leveret direkte til døren.

Det billigste og mest tidskrævende er selv at gå i skoven og hente dit brænde (sanke brænde). Det foregår typisk i det tidlige forår og kræver tilladelse fra skovdistriktet eller skovfogeden. Du kan enten hente brænde fra træer, der allerede er fældet og opskåret, eller du kan selv fælde, opskære og kløve træet.

Det er svært at få et overblik over, hvor det er billigst at købe brænde. Et godt råd er at starte med en søgning på internettet. Her kan du finde, nærlæse og sammenligne tilbuddene fra forskellige forhandlere.

Hvordan måles mængden af brænde?

Det kan være lidt af en jungle at finde det bedste tilbud på brænde, bl.a. fordi forhandlerne bruger forskellige måder at opgøre mængden af brænde. Der tales både om rummeter, skovrummeter og kasserummeter og det er ikke det samme.

træsort, tørring, fugt og brænde

Mængden af brænde kan opgøres i rummeter, skovrummeter eller kasserummeter. Foto: Lars Mytting

En rummeter brænde er den mængden brænde, der kan være i en brændestabel, der er 1 meter høj, 1 meter bred og 1 meter lang. Brændet skal være kløvet og opskåret i ens længder og stablet relativt tæt uden for meget luft mellem de enkelte stykker brænde.

En skovrummeter kaldes det, når man har en tilsvarende stabel brænde, der ikke er kløvet eller opskåret. Brændestykkerne er normalt lidt længere. Da der er mere luft omkring brændet her, er der reelt mindre brænde i en skovrummeter end i en almindelig rummeter.

En kasserummeter kaldes det, når brændestykkerne er smidt hulter til bulter i en kasse på 1 x 1 x 1 m i stedet for at blive stablet pænt. Her er der endnu mere luft omkring de enkelte brændestykker, og en kasserummeter rummer derfor mindre end både en skovrummeter og en almindelig rummeter brænde.

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab