Brug regnvand i toilet og vaskemaskine og spar

For omkring 40.000 kroner kan en gennemsnitsfamilie bruge regnvand til tøjvask og toiletskyl og spare op mod halvdelen af vandforbruget.

Vend regnvejr til en fordel: Hvis du opsamler regnvand, kan du halvere din vandregning.

I langt de fleste boliger er vandet i toiletkummen akkurat samme slags, som det familien børster tænder i, drikker af og bruger til madlavning. Men sådan behøver det ikke at være.

For regnopsamling er andet og mere end den velkendte mørkegrønne plasttønde med tappested, der bliver koblet til nedløbsrøret og gemmer en sjat til vanding af køkkenhaven.

Vask tøj og vand have med regnvand

Med en tank nedgravet i jorden og koblet til husets vvs-installationer kan regnen, der falder på taget, nemlig erstatte drikkevandet og bruges til både toiletskyl, tøjvask, havevanding og bilvask.

Et anlæg til en typisk familie kræver en nedgravet regnopsamlingstank på omkring 2.000 liter, som forsynes med et filter, der holder blade og grene væk, samt en pumpe, der leder vandet ind i huset.

Spar 3.000 kroner om året

En familie kan typisk dække halvdelen af deres vandforbrug via regnopsamlingsanlægget, og med et standardforbrug på ca. 160 m3 for en husstand på fire og vandpris på f.eks. 40 kr/m3, kan man spare godt 3.000 kr. om året.

Inklusive udgifter til kloakmester og autoriseret vvs-installatør koster det omkring 40.000 kr. at etablere et anlæg. København og flere andre kommuner yder tilskud til regnopsamlingsanlæg og fritager desuden husstanden for afledningsafgift, så det er altid en god idé at henvende sig hos Teknisk Forvaltning inden etablering.

Fordele ved regnvand

Ud over at skåne miljøet og spare på udgifterne er regnvandet kalkfrit. Det giver derfor blødere vasketøj, færre kalkaflejringer i vaskemaskinen, ingen striber på Volvoen og glade planter inde og ude.

Pga. risikoen for bakterier i regnvandet er det forbudt at bruge det til drikkevand og bad.

Så meget koster det

Hos Nyrup Plast kan et opsamlingsanlæg komplet med regnvandsfilter, to kubikmeter tank samt pumpe, styring og efterfyldningsanlæg erhverves for 28.078 kr. inklusive moms. Hertil kommer omkring 20.000 kr. i udgifter til kloakmester og vvs-installatør.

Se mere på regnvand.com

Hos RegnvandsTanken.dk kan et opsamlingsanlæg komplet med tre kubikmeter tank, filter samt pumpe erhverves for 22.550 kr. inklusiv moms. Hertil kommer omkring 20.000 kr. i udgifter til kloakmester og vvs-installatør.

Se mere på regnvandstanken.dk

Hvor meget kan du spare med regnvand?

For at finde ud af, hvor meget du sparer ved at udnytte regnvandet, skal du forhøre dig hos kommunen.

Besparelsen svinger mellem fem og 50 kr. pr. kubikmeter vand, afhængigt af hvor du bor. Det store udsving skyldes, at kommunerne har meget forskellige priser på vand og regler for regnopsamling.

Visse steder resulterer et regnopsamlingsanlæg i, at boligejeren fritages for spildevandsafgifter, og det kan give store besparelser. Spørg hos Teknisk Forvaltning i din kommune.

Vi besvarer spørgsmål bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab