Byggetilladelse - kan den forlænges eller kan jeg melde opstart inden byggeriet går i gang?

Kære Bolius

Vi fik byggetilladelse til opførelse af et nyt hus sidste år i maj, det var en lang og træg omgang, det tog det meste af et år at få det igennem. Vi skulle have et par dispensationer, og det skulle i nabohøring.

Vi er endnu ikke gået i gang, men planlægger snarest igangsætning. Vi bor i Ballerup Kommune. Jeg har to spørgsmål:

1. Er det muligt med en forlængelse af vores byggetilladelse?

2. Hvis ikke, kunne jeg så indsende anmeldelse om opstart af byggeriet (hvor lang tid skal der gå efter man er opstartet til huset skal stå færdig?)?

Med venlig hilsen

Poul E S

Hej Poul E S

En byggetilladelse bortfalder, hvis byggearbejdet ikke er påbegyndt inden for et år fra den dato, byggetilladelsen er dateret.

I må høre i kommunen, om I kan få forlængelse, det er ikke noget, I har krav på.

I kan ikke indsende anmeldelse om opstart før i går i gang med byggeriet. Når byggeriet er meldt som startet, er det et krav, at byggearbejdet udføres kontinuerligt, altså uden unødige afbrydelser.

Hvis arbejdet ophører eller ligger stille i en periode, der er længere, end hvad der normalt kan forventes ved byggearbejde, vil byggetilladelsen bortfalde.

Altså kan tilladelsen bortfalde, hvis der er pause i byggeriet, hvilket vil betyde, at man skal starte helt forfra med at søge ny byggetilladelse, der så behandles efter det på det tidspunkt gældende bygningsreglement, og du skal så også igen søge dispensationer m.v.

Du skal have fået den nye byggetilladelse, inden du kan genoptage/fortsætte byggeriet.

Med venlig hilsen

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab