Carporte og garager

Hvornår må du opføre en garage uden at søge tilladelse hos kommunen? Må du bruge din garage til beboelse? Hvor tæt må du bygge din carport på skel? Find svar på det og mere her.

Carport med let konstruktion

Carport med let konstruktion.

garage med ensartet facade

Garage, hvor porte indgår som en del af facaden.

Hvad er en carport?

En carport er en helt eller delvis åben overdækning af bilen. Den er sædvanligvis fritstående, men kan også være sammenbygget sammen med huset.

Carporten kan også være bygget sammen med et udhus til opbevaring af cykler, brænde eller haveredskaber.

Carporten er oftest opført i en let stål- eller trækonstruktion mens taget ofte er et let tag med tagpap, eternitplader, stål- eller transparente plastplader, men kan også være teglsten eller solceller.

Hvis du overvejer at bygge en carport sammen med huset, gælder særlige regler fx er der så krav til materialer og brandsikring.

Hvad er en garage?

En garage er en lukket bygning til en eller flere biler. Også garagen kan være fritstående, helt eller delvist bygget sammen med huset, et udhus, værksted eller lign. Garagen kan være en let stål- eller trækonstruktion eller opført fx som en muret bygning,

Carport, med tilhørende lukket skur.

Carport sammenbygget med lukket skur.

Hvilke regler gælder for carport og garage?

Når du skal i gang med at bygge en garage og carport, er det i første omgang vigtigt at undersøge, om du skal søge byggetilladelse til projektet.

Alt efter om du bor i et rækkehus eller et fritliggende enfamiliehus, gælder der forskellige regler for, hvor stort du må bygge uden at søge om tilladelse. Reglerne fremgår af  bygningsreglementet, og betyder bl.a.:

 • Bor du i rækkehus eller en anden form for sammenbygget enfamiliehus, må du under visse betingelser samlet bygge sekundære bygninger som udhuse garager carporte og overdækninger op til 20 m2, uden at det tæller med i bebyggelsesprocenten - og uden at anmelde det til kommunen
 • Bor du i et fritliggende enfamiliehuse, må du under visse betingelser samlet bygge sekundære bygninger som udhuse garager carporte og overdækninger op til 50 m2, uden at det tæller med i bebyggelsesprocenten - og uden at det kræver byggetilladelse
 • Kan du ikke overholde alle krav, overstiger byggeriet bebyggelsesprocenten eller overstiger det samlede areal 50 m2, skal du altid søge om byggetilladelse, inden du går i gang

Det er vigtigt, at du undersøger, om der er lokalplan eller servitutter, der gælder for dit område eller på din grund. Der kan være bestemmelser om garager og carporte, som skal overholdes, uanset om du har pligt til at anmelde eller søge om byggetilladelse.

Normalt skal al bebyggelse placeres mindst 2,5 meter fra skel, men der kan være muligheder for at placere en carport eller garage nærmere skel.

Klassisk garage

Klassisk garage med vippeport, som er bygget sammen med boligen. Foto: Arkivfoto.

Placering af carport og garage i skel

carport i skel

Carport i tæt på skel i samme materialer som hovedhuset. Arkivfoto.

Carport med let konstruktion placeret i skel

En carport opført i et skel kan fx opføres med en let konstruktion. Foto: Arkivfoto.

Du kan placere din carport eller garage i skel eller nærmere end 2,5 meter til skel, når en række betingelser er opfyldt. 

Disse betingelser omfatter bl.a.:

 • Den samlede længde af alle sekundære bygninger, som vender mod skel, må sammenlagt højst være 12 meter. Anbringes en bygning i et hjørne af grunden, medregnes kun den længste side
 • En carports længde beregnes ud fra tagfladens fulde længde. Er der udhæng på under 50 cm kan dette fratrækkes i begge ender
 • Ingen del af bygningens ydervægge eller tag må inden for 2,5 meter fra skel være højere end 2,5 meter
 • Der må ikke være vindue, døre eller andre åbninger mod skel, hvis bebyggelsen er nærmere skel end 2,5 meter
 • Tagvandet skal holdes inde på din egen grund, hvilket betyder at tagrende og tagnedløb også skal være på din side af skellet. Du kan evt. vælge at opsamle vandet i en regnvandstønde

Læs mere i bygningsreglementet.

Billedserie: Carporte – parkér bilen lækkert

Dobbeltcarport

Dobbeltcarport opført i materialer, som passer godt ind med omgivelserne. Foto: Arkivfoto.

Brandsikring af garager og carporte

Der er en række brandmæssige krav til bygninger, der opføres mindre end 2,5 meter fra skel, eller hvis bygningen er mindre end 1 m fra eller er bygget sammen med huset.

Bl.a. gælder:

 

 • Er garagen sammenbygget med huset, skal bygningerne være adskilt med en konstruktion, der er udført mindst som bygningsdel klasse EI 30 (ikke bærende BD-bygningsdel 30)
 • Konstruktionen skal føres op i tæt forbindelse med den yderste tagdækning
 • Dør mellem hus og garage eller udhus skal udføres mindst som dør klasse EI2 30-C (BD-dør 30)

Hvilke forsikringsregler gælder for carporte og garager?

Når du opfører ny carport eller garage eller udvider den eksisterende, skal du give dit forsikringsselskab besked, så policen på din husforsikring til enhver tid er opdateret. Forsikringen dækker generelt kun de bygninger, der er anført på din police.

Alternativ carport

En carport behøver ikke nødvendigvis være købt i samlesæt. Med lidt fantasi kan du sætte dit individuelle præg på den. Foto: Arkivfoto.

Hvordan skal carporten eller garagen se ud?

Generelt er det vigtigt at tage hensyn til huset og andre bygninger i haven. Carportens konstruktion og valg af materialer behøver ikke nødvendigvis at være som husets, da en carport eller garage er en helt anden type bygning, som man oftes ønsker fremstår mere diskret og underordnet end selve boligen.

Det kan være et valg om garagen bygges med samme materialer og karakter som hovedhuset, eller om det er mere hensigtsmæssigt for det samlede indtryk at lave en carport eller garage, der fremstår mere diskret i lettere materialer, eller med fx mulighed for espalier bevoksning, så den visuelt kan indgå som en del af haven.

Kilder og henvisninger

Kilder:

 • ¨"Den private bygherre" | Jan Felland & Jan Stadsberg, Nyt Nordisk Forlag, 2002
 • "Bogen om huset" | Søren Vasegaard, Borgen, 2002

Henvisninger:

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab