Se, hvor høj grundskylden er i din kommune

Se, hvor meget grundskyld man skal betale for et gennemsnitligt enfamiliehus i hver kommune fra 2013-2018.

På dette Danmarkskort kan du se, hvor meget grundskyld man skal betale for et gennemsnitligt enfamiliehus i hver kommune fra 2013-2018 og sammenligne kommunernes grundskyldspromiller med hinanden.

Jo lysere farve en kommune har, jo mere stiger grundskylden i procent fra 2013-2018.

Kortet er lavet ud fra Danske Banks beregninger. på grundlag af SKATs ejendomsvurderinger.

Sådan bruger du Danmarkskortet

  1. Klik på en kommune for at se oplysninger om grundskyld
  2. Under kortet kan du læse mere om de beregninger, der ligger til grund for kortets tal 
  3. Hvis du har spørgsmål til kortet eller de bagvedliggende data, er du velkommen til at kontakte os

Fakta om grundskyld

Grundskyld er en skat på jord - altså kun af grunden, ikke af boligen. Grundskylden udregnes som en andel af den seneste offentlige ejendomsvurdering af grunden.

Ejendomsskatten opkræves af kommunerne og skal være mellem og 16 og 34 promille. Kommunernes indtægt på grundskyld indgår som en del af beregningerne af, hvor meget staten giver eller reducerer i tilskud til kommunerne.

På grund af problemerne med forkerte ejendomsvurderinger betaler du grundskyld ud fra ejendomsvurderingen fra 2011 minus 2,5 procent.

Sådan er beregninger af grundskylden lavet

Beregningen gælder grundværdien for et gennemsnitligt enfamiliehus i kommunen. Den fremtidige ændring afspejler både den aktuelle vurdering og evt. efterslæb fra tidligere stigninger i vurderingerne, som på grund af grundskatteloftet endnu ikke er slået igennem på grundskyldsbetalingen.

Grundskylden er beregnet på baggrund af udviklingen i grundvurderingerne i den enkelte kommune siden 2001, sammenholdt med de enkelte års maksimale stigning i grundskatteloftet og den enkelte kommunes grundskyldspromille, hvor planlagte ændringer i 2015 er indregnet, mens promillen antages at være konstant i årene derefter.

Siden 2002 har der været et loft over, hvor meget grundskylden må stige hvert år, stigningen skal være mellem 4 og 7 procent. I hvert af årene 2016-2018 er den sat til 7 (det højst tilladte). Derfor kan stigningerne i grundskylden blive lidt mindre end angivet her. Hvis kommunerne sætter selve grundskyldspromillen op og ned vil den gennemsnitlige grundskyld enten bliv større eller mindre.

På grund af loftet betaler mange mindre, end de egentlig skulle, fordi grundskylden ikke har kunnet stige så meget som grundværdierne er steget. Grundskylden vil fortsætte med at stige, ind til du betaler den grundskyld, der svarer til den offentlige vurdering af grunden.

I tabellen kan du se, hvor mange år grundskylden vil blive ved med at stige i de forskellige kommuner. Tallet er dog teoretisk, da vurderingerne fra 2017 og frem ikke kendes, og derfor er der ikke det grundlag, som grunskylden skal beregnes af fra 2019 og frem.

Kilde: Danske Bank

Beskatning af ejerboliger (ejendomsværdiskat og grundskyld)

Beskatning af ejerboliger (ejendomsværdiskat og grundskyld)

Fakta

Ajourførtdato: onsdag 20. december 2017

Beskatning af boligen sker gennem ejendomsværdiskatten og grundskylden. Grundskyld går også under betegnelsen ejendomsskat. Opgjort på årsbasis beløber de to skatter sig til ca. 1 procent af boligens handelsværdi .

Sådan beregnes din grundskyld

Sådan beregnes din grundskyld

Fakta

Ajourførtdato: tirsdag 18. december 2018

Du betaler 2 skatter på din bolig - ejendomsværdiskat og grundskyld. Beregningen af grundskylden er ret kompliceret, men her reder vi trådene ud for dig.

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab