Danskerne elsker at fyre med træpiller

Danskernes forbrug af træpiller er næsten firdoblet på 15 år, fordi det er forholdsvist billigt og miljøvenligt at fyre med træpiller i pilleovne.

Hvad er træpiller?

Træpiller er et træbaseret biobrændsel, som produceres af hårdt sammenpressede træfibre, oftest af restproduktet fra træforarbejdning af nåletræer, men næsten alle træsorter kan anvendes. Med den stigende efterspørgsel bruges både restprodukter og træ direkte fra skovene. 

Når vinteren kommer, benytter stadig flere danskere sig af træpiller til at opvarme deres hus. 

Det viser en rapport fra december 2017 over danskernes forbrug af træpiller i 2016, som Ea Energianalyse har udarbejdet for Energistyrelsen. 

I 2001 brugte private danskere samlet set 222.658 ton træpiller. I 2016 var tallet steget til 834.732 ton. En stigning på 275 procent og næsten en firdobling. Rapporten skønner, at der i 2016 er ca. 100.000 træpillekedelanlæg og 20.000 træpilleovne som primære opvarmningsanlæg i danske boliger.

Pillefyr er mere effektive og forurener mindre end brændeovne

Der er flere gode grunde til, at så mange flere bruger træpiller til opvarmning, forklarer ekspert på området, Gunnar Boye Olesen fra Miljøorganisationen VedvarendeEnergi og Energitjenesten.   

- Der er flere gode argumenter for at fyre op med træpiller, siger han.

- Træpillefyr mere effektive end brændeovne, de forurener ikke nær så meget, og træpiller er en billig fyringsmetode. Hvis jeg boede i et hus uden fjernvarme, ville jeg til enhver tid kigge på træpillefyr eller varmepumpe, før jeg overvejede en brændeovn.

Han hæfter sig ved, at træpiller er en meget tæt og energirig måde at transportere træenergi. Det skyldes bl.a., at træpillen er meget tør og kun indeholder 7 procent fugt. Ved brænde anbefales det, at fugtindholdet er 18 procent eller derunder, før man fyrer med det.

LÆS OGSÅ: Pillefyr

Træpiller i pillefyr brænder

Hvis du være sikker på at købe gode træpiller, kan du bl.a. vælge træpiller, der lever op til kravene i Reknologisk Instituts kvalitetssikringsordning eller træpiller mærket med en af de internationale mærkningsordninger som DIN Plus, EN 14961-2 og DIN 51731. Foto: COLOURBOX

Pillefyr kan varme hele boligen op

Bolius’ fagekspert, Tue Patursson, forklarer, at pillefyret også har en anden fordel i forhold til den traditionelle brændeovn.

- Oftest kan en brændeovn ikke varme et helt hus op. Varmen fra et pillefyr kan via varmt vand flyttes rundt i hele boligen, siger Tue Patursson. 

Han peger på, at danskerne har fået øjnene op for, at træpillerne er en CO2-venlig fyringsmetode, og at pillefyr er blevet meget bedre og nemmere at benytte og vedligeholde. Fx kan pillefyr i dag styres med intelligente løsninger som fjernstyring via internet og mobiltelefon samt styring ved hjælp af husets varmekredse.

Ofte kan det også lade sig gøre at eftermontere ekstraudstyr på ældre pillefyr som automatiske løsninger til at holde fyrets varmeveksler ren, automatisk askeudtag, og automatiske systemer til efterfyldning af kedlens standardmagasin til pillerne.

Sådan renser du et pillefyr

Pillefyr eller varmepumpe?

Gunnar Boye Olesen mener, at det er vigtigt grundigt at overveje, om du vælger pillefyr eller varmepumpe, hvis du bor uden for et fjernvarmeområde. Med de stadig lavere afgifter på el og varme bliver varmepumpens økonomi løbende bedre, og de har næste ingen pasning, påpeger han. 

- Men til gengæld er træpillefyr bedre til varmesystemer med små radiatorer, siger han.

Danskerne bruger træpiller fra Baltikum

Træpillen som fyringsmiddel blev introduceret for danskerne i begyndelsen af 1990’erne. Som årene er gået, er forbruget blevet mere og mere udbredt, og det har betydet, at Danmark har været nødt til at importere flere og flere ton træpiller fra udlandet. 

- Vi kunne ikke opretholde vores nuværende forbrug, hvis vi ikke importerer fra lande som for eksempel de baltiske lander og Sverige, påpeger Gunnar Boye Olesen.

I 2001 producerede Danmark selv 0,17 millioner ton træpiller. Det svarede på det tidspunkt til 43 procent af det samlede forbrug, når man lægger erhvervsmæssig forbrug sammen de privates forbrug. 

I dag producerer vi stort den samme mængde træpiller. Men vores forbrug af steget helt enormt, og i 2016 kom således 94 procent af den samlede forsyning af træpiller fra udlandet, heraf halvdelen fra Baltikum. 

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab