Danskerne skal betale mindre for el, vand og varme i 2015

Ingen forsyningssikkerhedsafgift og lavere energiafgifter betyder, at mange danske boligejere kan spare på energiudgifterne i 2015.

vandhane, radiator og elpære

Priserne for el, vand og varme falder i 2015. Læs her hvorfor og hvor meget. Fotos: Torben Klint og Bigstockphoto.

Så meget koster el, vand og varme

Årlig pris for en gennemsnitsfamilie (2 voksne, 2 børn):

El: 14.364 kr. (oktober 2014)

Vand: 9.399 (2013)

Fjernvarme: 11.168 kr. (oktober 2014)

I alt: 34.931 kr.

Årlig pris for en typisk dansker:

El: 3.575 (oktober 2014)

Vand: 2.476 kr. (2013)

Fjernvarme: Ingen beregninger

LÆS OGSÅ: Så meget el, vand og varme bruger en gennemsnitsfamilie

Mens de danske boligejeres udgifter til boliglån er faldet i de senere år, er deres udgifter til el, vand og varme steget og udgør dermed en større del af omkostningerne ved at eje en bolig. Men i 2015 ser det ud til, at stigningerne stopper, og en del vil alt andet lige opleve, at udgifterne falder.

Det viser en gennemgang af forventningerne til energiudgifterne i 2015, som Bolius har lavet.

Lavere afgifter giver lavere varmepriser

Udviklingen skyldes især, at den varslede forsyningssikkerhedsafgift er droppet, og at energiafgifter falder.

I 2014 har mange boligejere også haft en lav varmeregning, men det skyldes især det varme vejr. Vejret kan også få stor betydning for størrelsen på varmeregningen i 2015.

En halv million forbrugere får 10 procent lavere fjernvarmepris

To tredjedele af danskerne får deres bolig varmet op med fjernvarme. Fjernvarmepriserne plejer at følge den almindelige prisudvikling, men meget tyder på, at fjernvarmepriserne generelt ikke stiger i 2015. Det skyldes især, at den varslede forsyningssikkerhedsafgift er taget af bordet.

Nogle steder falder priserne med garanti.

HOFOR, der har en halv million fjernvarmekunder, sænker fjernvarmeprisen med 10 procent i 2015. Det betyder, at varmeregningen i et standard parcelhus falder med 1.664 kr. - fra 16.639 kr. til 14.975 kr. - mens varmeregningen i en lejlighed med et typisk varmeforbrug falder fra 13.472 kr. til 12.125 kr. - et fald på 1.347 kr.

DANMARKSKORT: Se, hvor dyrt dit fjernvarmeværk er

Dyre fjernvarmeværker sænker prisen

Samtidig er partierne bag energiforliget i 2012 blevet enige om, at 50 fjernvarmeværker, der i dag kun må fyre med naturgas, nu får frit brændselsvalg, så de får mulighed for at fyre med biomasse i stedet. De 50 fjernvarmeværker er blandt dyreste i Danmark, og en husstand vil formentlig kunne spare op til 5.000 kr. på varmeregningen om året, anslår Dansk Fjernvarme. Da 35 fjernvarmeværker i 2012 fik samme mulighed, betød det en gennemsnitlig besparelse på 6.700 kr. om året pr. husstand.

Generelt er det dog svært at spå om, hvad der vil ske med prisen på fjernvarme på de enkelte fjernvarmeværker, mener Dansk Fjernvarme. Det skyldes, at fjernvarmen kommer fra mange forskellige varmekilder, og at mange ting har betydning for prisen.

Lavere varmeregning til boligejere med gas- og oliefyr

Da forsyningssikkerhedsafgiften fjernes, og forhøjede energiafgifter fra 2010 sænkes til det oprindelige niveau, kan både boligejere med naturgas og oliefyr alt andet lige se frem til en lavere varmeregning i 2015.

I 2015 bliver prisen på en kubikmeter naturgas inklusive moms 0,92 kr. billigere. Ifølge beregninger fra HMN Gassalg vil en familie i et hus med gasfyr med et almindeligt forbrug på 1.800 kubikmeter naturgas om året spare 1.656 kr. om året. Et fald på 12 procent.

Faldet i afgifterne betyder, at en gennemsnitsfamilie, der fyrer med olie, vil spare ca. 1.500 kr. (prisen falder fra ca. 20.000 til 18.500 kr.), viser en beregning, som Energi- og Olieforum har lavet. I forvejen har oliefyrsejerne sparet penge på den lavere oliepris.

SE TEMA: Udskiftning af fyr

Lavere pris på elvarme

Danskere, der bruger el som opvarmning, fx i form af varmepumper, kan også se frem til en lavere varmeregning.

Elafgiften for forbrug af elektricitet, der overstiger 4.000 kWh årligt i helårsboliger, falder fra 41,2 til 38 øre/kWh i 2015. Sammen med en reduceret PSO-afgift - en afgift, forbrugerne betaler via elregningen, som især går til at dække støtte til produktion af vedvarende energi og drift af decentrale værker - og en lavere moms af elafgift og PSO-afgiften, betyder det ifølge beregninger, som Dansk Energi har lavet for Bolius, at elprisen falder med ca. 7,3 øre/kWh svarende til ca. 4 procent.

LÆS OGSÅ: Efter energirenovering: Slut med blafrende gardiner

El bliver en smule dyrere

Ifølge Dansk Energi er der minimale prisstigninger på vej på el. For en almindelig kunde vil den samlede elpris stige med ca. 2,4 øre/kWh - ca. 1 procent af den samlede elpris - hvis nettarifferne og markedsprisen på el ikke stiger fra 2014 til 2015, oplyser Dansk Energi til Bolius.

Det er langt mindre end normalt. Fra januar 2006 til januar 2014 steg elprisen i gennemsnit 4,3 procent om året.

Den lave stigning skyldes, at PSO-afgiften i 2015 falder med 2,6 øre/kWh. Samtidig stiger elafgiften for almindeligt elforbrug i husholdninger dog fra 83,3 til 87,8 øre/kWh.

LÆS OGSÅ: 5 nemme måder at spare på strømmen

Forskel på vandpriser

Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA) har ikke noget samlet bud på, hvordan det vil gå med vandpriserne i 2015.

- Der sker meget i branchen i disse år. De mange investeringer i fx klimatiltag samt "den verserende skatteproblematik" er medvirkende til en øgning af taksterne. Især skatteproblematikken kan give store prisforhøjelser hos de enkelte selskaber. Fx hæver Aarhus Vand deres takst med 15 procent pga. den øgede skattebetaling.

- Modsvarende er selskabernes driftsomkostninger faldet jævnt de seneste par år, og med vandselskabernes fokus på effektiviseringer kan man forvente, at flere selskaber vil sænke taksterne, siger Karsten Bjørno, kommunikationschef i DANVA til Bolius.

I 2013 var den vandprisen for en gennemsnitsfamilie 60,62 kr. pr. m3 - en stigning på 3,4 procent i forhold til 2012.

LÆS OGSÅ: 6 sjove ideer: Få familien til at spare på el og vand

Vi besvarer spørgsmål bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab