Det skal du tjekke, før du bygger carport

Der er masser af love og regler, du skal overholde, når du bygger skur og carport. Se, hvad du skal tjekke, inden du går i gang.

Regeringen vil sætte en stopper for, at boligejere skal anmelde til kommunen, hvis de vil bygge en ny carport eller udhus på mindre end 35 kvadratmeter. I stedet kan de bygge uden at få tilladelse først.

LÆS OGSÅ: Byg carport uden tilladelse

Men love og regler skal stadig overholdes, og der er meget, du skal tjekke, inden du finder værktøjet frem. Magter du det ikke selv, kan det være en god idé at hyre en rådgiver og lade denne gøre arbejdet. Du kan også spørge teknisk forvaltning i din kommune, hvis du er i tvivl om noget.

Tjek Bygningsreglementet, før du bygger

Du skal især være opmærksom på reglerne i Bygningsreglementets afsnit om garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger.

- Man skal sørge for at læse Bygningsreglementet, inden man går i gang. Der er en række klare og enkle regler for, hvad man må og ikke må, når man opfører småhuse, siger erhvervspolitisk chef i Dansk Byggeri, Torben Liborius.

LÆS OGSÅ: Nyt forslag om carporte kan give boligejere problemer

Regler for afstand, højde og materialer

Ifølge Bygningsreglementet skal carporten, eller andre småbygninger som udhuse eller skur, som hovedregel placeres 2,5 meter fra skel til nabo og offentlig vej. Tagbeklædningen skal være af klasse T, som fx er tagsten af tegl eller beton. Taget kan også være af E-d2 som er transparante tagelementer som glas-, pvc-, og pv-plader.

Hvis bygningen er under 35 m2 og er mindst 2,5 meter fra skel, gælder de samme bygningsregler som for enfamiliehuse. Det betyder, at højden på bygningen højst må være 1,4 x afstanden til naboskel og sti. Fx må et udhus, der ligger 2,5 meter fra skel, være 3,5 i højden. Reglerne findes hos Erhvervs- og Byggestyrelsen.

LÆS OGSÅ: Carporte og garager

Det skal du tjekke, før du bygger carport
Der er god grund til at tjekke reglerne - både i Bygningsreglementet og dem der gælder for præcis din grund. Hvis du overtræder reglerne, risikerer du, at kommunen tvinger dig til at skulle rive din carport ned igen.

Hvis carporten er tættere end 2,5 meter fra skel

Hvis du bygger carport, garage eller skur tættere end 2,5 meter fra skel, træder en række skærpede regler i kraft.

Reglerne siger bl.a., at regnvand skal opfanges på din egen grund. Regnvand må altså ikke løbe fra carportens tag og ned på nabogrunden.

Bygningen må højst være 12 meter lang. Er den placeret, så den støder op mod 2 skel, skal kun den længste side medregnes. Udhæng på bygningen, der er længere end 50 cm, medregnes til bygningens længde.

Carport må højst være 2,5 meter høj

Bygningens må maks. være 2,5 meter høj. Hvis der er niveauforskel på grunden, bliver højden målt fra forskellige niveauplaner, som kommunen fastsætter.

Der må ikke være vindue i den side, der vender ind mod skellet.

Regler i bygningsreglement sikrer mod brand

Som hovedregel må bygningen ikke være nærmere end 2,5 meter fra andre bygninger. Afstanden kan dog være mindre, hvis væggen, der ligger nærmest en anden bygning, er særligt brandsikret.

Hvis du sammenbygger din carport, udestue, garage eller drivhus med dit hus, skal bygningen adskilles fra huset med en konstruktion, der mindst er udført som en bygningsdel, der er brandklassificeret som  klasse El30, som sikrer, at en evt. brand ikke spreder sig.

Du kan læse mere om brandsikring og brandklassificeringer hos Statens Byggeforskningsinstitut her.

LÆS OGSÅ: Udhuse og skure

For sommerhuse er reglen, at du ikke må bygge carport eller udhus tættere end 2,5 meter fra skel.

Tjek kommunens lokalplan

Det skal du tjekke, før du bygger carport
Bygningsreglement, lokalplaner, servitutter osv. Der er meget at holde styr på, når du skal bygge.

Du skal også tjekke kommunens lokalplaner for området. Lokalplaner kan findes på hjemmesiden kort.plansystem.dk. Men siden er ikke helt nem, derfor kan det anbefales at henvende sig til kommunen.

- Mange kommuner har skærpede krav i deres lokalplaner, så man kan sagtens risikere, at lokalplanen opstiller yderligere betingelser end Bygningsreglementet, siger Torben Liborius.

Opfyld krav i lokalplaner og servitutter

Kommuners lokalplaner kan indeholde vidt forskellige krav. Fx har Boliusrådgiver Bjørn Bo Klahn oplevet, at en ejer af en parcelhus hjørnegrund, der stødte op til 2 veje, ikke måtte bygge et udhus i baghaven, fordi kommunen ville have, at der var et åbent hjørne mellem vejene.

- Så man skal være meget opmærksom på lokalplanerne. Det er også vigtigt at undersøge, om der er nogle servitutter på grunden. Det kan fx være, at man kun må bygge til en vis højde, siger Bjørn Bo Klahn.

Du kan mod betaling tjekke, om der er servitutter på en ejendom ved at slå op i de tinglyste dokumenter på ejendommen på tinglysning.dkhttp://www.tinglysning.dk

Vær opmærksom på naturbeskyttelseslinjer

Du skal også være opmærksom på om der er naturbeskyttelseslinjer i forhold til strand, sø og å, kirke og fortidsminde samt skov. Det er der kun sjældent i relation til småbygninger som carporte, og det vil oftest være i sommerhusområder.

Læs mere om beskyttelseslinjer på naturstyrelsen.dk.

Vi besvarer spørgsmål bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab