Det vil ministeren ændre om solceller

Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard vil ændre støtten til solceller. Her kan du se hans oplæg til ændringer.

Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard (R) er på vej med en solcelle-strategi og vil indkalde partierne bag energiforliget til forhandling så hurtigt som muligt efter efterårsferien. Her kan du se hans mål for en ny solcelle-strategi:

LÆS OGSÅ: Minister klar til ændring af solcellestøtte efter efterårsferien

 • Jeg ønsker mere solenergi i Danmark. Strøm fra solceller har på rekordtid fået en rolle i vores energisystem. Vi skal sikre, at udviklingen fortsætter. Selvom det er gået forrygende stærkt det seneste år, tror jeg stadig på mere end en fordobling af den samlede solenergi-produktion i 2020 i forhold til i dag.
 • Det er vigtigt, at danskerne synes, at det er attraktivt at investere i solceller. Almindelige borgere har det seneste år udvist en lyst til at bidrage til den grønne omstilling, som vi ikke har set tidligere. Det skal vi understøtte.

LÆS OGSÅ: Minister klar til ændring af solcellestøtte efter efterårsferien

Farvel til Nettomålerordningen?

 • Nettomålerordningen er langt fra perfekt – selvom alle beskriver den som sådan. For eksempel kan man ikke være med i ordningen, hvis man har et anlæg, der er større end 6 kW. Og hvorfor må en boligblok, andelsforening eller en landsby for eksempel ikke gå sammen om at etablere et solcelleanlæg?
 • Jeg vil foreslå, at vi helt dropper grænsen for, hvor store anlæggene kan være i fremtiden.
 • Til gengæld skal vi blive bedre til at bruge strømmen, når solen skinner. Ordningen skal tilgodese dem, der tilpasser deres strømforbrug, så de bruger strøm når solen skinner og anlægget producerer.
 • Derudover vil jeg forslå, at reglerne bliver ændret, så der bliver mere lige vilkår uanset hvem der ejer anlæggene.
 • Der er brug for en særlig løsning i områder, hvor der ikke er fjernvarme. Her har mange oliefyr. Det er en meget skidt situation for dem og for klimaet. I de områder vil en varmepumpe med et tilhørende solcelleanlæg være en god, grøn løsning.

Støtte til solceller ændres

 • Vi skal sikre, at vi får mest mulig vedvarende energi for vores penge. Derfor skal vi indrette ordningerne, så der er et passende tilskud fra staten. Vi kan ikke se bort fra, at vi dag støtter solceller med mere end 160 øre per kwh, mens vind kun får omkring en femtedel i støtte. Samtidig er prisen på solcellerne raslet ned.
 • Der kommer en tilpasning af støtteniveauet, men jeg vil arbejde for, at solceller fortsat skal være en attraktiv investering. Det vil sige, at investeringen i anlægget skal være tjent hjem inden for en overskuelig årrække.
 • Vi trækker ikke tæppet væk under folk, der allerede har investeret i solceller. De skal kunne afskrive deres investeringer.

Hvad sker der nu?

 • Jeg har inviteret organisationer, der har interesse for solceller, til et møde den 10. oktober, så får vi alles input og forslag med. Kort efter efterårsferien regner jeg med, at jeg kan invitere partierne bag energiforliget til forhandlinger om en strategi for solenergien i Danmark.

Vi besvarer spørgsmål bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab