Drop oliefyret – så meget sparer du

Du kan spare en del på varmeregningen ved at skifte oliefyret ud med et billigere alternativ. Se, hvad du sparer med fx jordvarme, naturgas eller fjernvarme, og find ud af, hvad der er billigst.

Spar over 40 procent på varmeregning

Du kan spare over 40 procent på varmeregningen ved at skifte oliefyret ud med et billigere alternativ. Foto: Henrik Frydkjær

Der er masser af penge at spare på opvarmning, hvis du skifter det gamle oliefyr ud. Beregninger, viser, at du kan sænke din varmeregning med op til 8.140 kr. om året.

Beregningerne er lavet for et enfamiliehus på 130 m2. Huset har et ældre oliefyr fra 1977 og et årligt forbrug på 2.400 liter olie. Omregnet svarer husets faktiske varmebehov inklusive varmtvandsforbrug til 24.000 kWh.

Vælger du en varmepumpe, skal du sørge for at huset er velisoleret og tæt. Den optimale drift af varmepumpen opnår du ved at dimensionere pumpen, så den matcher husets varmetab. Varmepumper fungerer desuden også bedst, hvis man har gulvvarme eller store radiatorflader, der kører med lavt varmeblus.

Husk, at du fra 1. juli 2016 ikke længere må udskifte dit oliefyr med et nyt kondenserende oliefyr, hvis du har mulighed for at koble dig på fjernvarme eller individuel naturgas. Undersøg med kommunen, inden at du går i gang med at skifte oliefyr.

SE TEMA: Udskiftning af fyr

6 eksempler: Så meget kan du spare ved at udskifte oliefyret

Herunder kan du se, hvad du kan spare på varmeregningen og C02-forbruget, samt hvor lang tilbagebetalingstiden er, hvis du investerer i enten:

  • Et nyt kondenserende oliefyr
  • Naturgas
  • Fjernvarme
  • Jordvarme
  • Luft til vandvarmepumpe
  • Træpillefyr
Nyt kondenserende oliefyr Virkningsgrad Varmeforbrug Pris
Før med olie 75 % 2400 liter 19.200 kr.
Nu med kondenserende oliefyr 97 % 1.811 liter 14.488 kr.
Årlig besparelse 589 liter 4.712 kr.
Investering 40.000-50.000 kr. 45.000 kr.
Simpel tilbagebetalingstid 9,5 år
Nyt kondenserende gasfyr Virkningsgrad Varmeforbrug Pris
Før med olie 75 % 2400 liter 19.200 kr.
Nu med kondenserende gasfyr 100 % 1.680 m3 12.600 kr
Årlig besparelse 6.600 kr.
Investering 35.000-50.000 40.000 kr.
Simpel tilbagebetalingstid 6 år
Nyt træpillefyr Virkningsgrad Varmeforbrug Pris
Før med olie 75 % 2400 liter 19.200 kr.
Nu med træpiller 83 % 5.164 kr 11.773 kr.
Årlig besparelse 7.427 kr.
Investering 45.000-60.000 kr. 50.000 kr.
Simpel tilbagebetalingstid 6,7 år
Tilslutning til fjernvarme Virkningsgrad Varmeforbrug Pris
Før med olie 75 % 2400 liter 19.200 kr.
Nu med fjernvarme 18.000 kWh 11.880 kr.
Årlig besparelse 7.320 kr.
Investering og tilslutning 25.000-50.000 kr. Fast afgift over 15 år = 75.000 kr. 110.000 kr.
Simpel tilbagebetalingstid 15 år
Luft til vand-varmepumpe Virkningsgrad Varmeforbrug Pris
Før med olie 75 % 2400 liter 19.200 kr.
Nu med varmepumpe 270 % 7.778 kWh 12.289 kr.
Årlig besparelse 6.911 kr.
Investering 80.000-130.000 kr. 110.000 kr.
Simpel tilbagebetalingstid 16 år

Beregningen indeholder ikke udgifter til lån, forsikring, service, årlig vedligeholdelse, samt el til drift af tilbehør. Investeringspriserne er for en standard installation med montering, så anlægget kan igangsættes. Der kan komme yderligere omkostning på tale til eksempelvis forbedring af fyrrum, isolering, og udskiftning af varmtvandsbeholder, veksler og pumper. Desuden tager beregningerne heller ikke højde for husets energimæssige forfatning
Vær desuden opmærksom på, at prisangivelserne er udtryk for en gennemsnitlig beregning og et øjebliksbillede, som også er afhængig af, hvilket energiselskab du har.
Prisen for en kWh til jordvarme og luft til vand-varmepumpen er fratrukket 51 øre, da elafgiften nedsættes i helårsboliger med elvarme, hvis forbruget overstiger 4.000 kWh pr. år (som svarer til et normalt elforbrug i en gennemsnitlig husstand). Den særlige afgift fastsættes af myndighederne

Få de største besparelser ved helt at skippe olie

Samlet er den årlige varmeregning med det gamle oliefyr på 19.200 kr. Med et nyt, kondenserende oliefyr, hvor effektiviteten er højere, kan du, ud fra beregningerne, spare næsten 4.700 kr. om året.

Bemærk, at olieprisen er faldet i 2015/2016 hvorfor der regnes med en gennemsnitspris på 8 kr. pr. liter.

De største besparelser får du dog ved at skifte til en helt anden grøn og vedvarende opvarmningsform. Oliepriserne kan stige i fremtiden, og derfor kan den billigste investering og i øvrigt årlige besparelse, godt gå hen og blive den dyreste hvis priserne stiger

Husk også at drage nytte af energitilskuddet, som dit energiselskab er forpligtet til at give dig.

LÆS OGSÅ: Tilskud til energiforbedringer

Du sparer mest med jordvarme

Jordvarmeanlægget er billigst i drift sammenlignet med oliefyret. Her er den årlige besparelse på 8.140 kr.

LÆS OGSÅ: Jordvarme

Træpillefyret ligger lige efter med en besparelse på 7.320 kr., mens luft til vand-varmepumpen skærer 6.911 kr. af den årlige varmeregning.

LÆS OGSÅ: Pillefyr

Naturgas er hurtigst betalt af

Af de 6 varmeanlæg er det kondenserende naturgasfyr hurtigst betalt af. Det tager 6 år. Træpillefyret har en tilbagebetalingstid på næsten 7 år.

Selvom jordvarme giver store besparelser, tager det længere tid at betale anlægget tilbage. Simpelthen, fordi det er den dyreste investering.

Den simple tilbagebetalingstid er udregnet ved at dividere den årlige besparelse op i prisen på det nye varmeanlæg. Dermed er der ikke medregnet bl.a. renteudgifter.

LÆS OGSÅ: Fra oliefyr til naturgas

Træpillefyret skærer mest af CO2-forbruget

Det gamle oliefyr udleder en del CO2 baseret på afbrænding af fossile brændsler - træpillefyret absolut ingenting. Dermed er træpiller den mest miljøvenlige af de 5 muligheder.

Jordvarme og luft til vand-varmepumpen udnytter også en naturlig og vedvarende form for energi. Varmepumpen bruger dog el, og derfor vil du kun opleve en reduktion i udslippet af CO2 på ca. 50 procent i forhold til olie.

Dog er der en chance for, at disse varmeløsninger på sigt bliver endnu mere energivenlige, da en større mængde el i fremtiden forventes at komme fra fx vindenergi og solceller.

Vælg varmekilde ud fra dit hus

Vil du konvertere dit gamle oliefyr til en anden varmekilde, er det vigtigt ikke kun at se på de årlige besparelser eller tilbagebetalingstiden. Du skal også se på husets energimæssige forfatning. Derefter skal undersøge, om den varmekilde du ønsker at installere, overhovedet passer ind med husets eksisterende installationer.

Altså skal varmeanlægget passe til dit hus. For eksempel fungerer varmepumper bedst i boliger, som er velisoleret og tæt, har gulvvarme eller opvarmes med forholdsvis store radiatorer. Varmepumper kræver næsten intet vedligehold af boligejeren, mens et træpillefyr både kræver plads og en del arbejde meddrift og vedligeholdelse.

Det er heller ikke sikkert, at der er mulighed for hverken naturgas eller fjernvarme, hvor du bor.

Det er en god idé at få rådgivning, når du skal vælge ny varmekilde. Gør blandt andet brug af en energivejleder eller en Bedre Boligrådgiver.  

LÆS OGSÅ: 10 gode råd, når du skal kvitte oliefyret

 

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab