Ejerforening, kan et selskab opkøbe flere lejligheder kun for at leje dem ud - eller kan vi forhindre det?

Hej Bolius

Kan en virksomhed opkøbe et antal ejerlejligheder under samme ejerforening med henblik på varig udleje?

Hvis ejerforeningen ikke ønsker at dette kan ske, hvad gør den så?

Vh Svend M

Hej Svend M

Selskaber kan som udgangspunkt uproblematisk købe flere lejligheder i samme kompleks.

Såfremt I på mere generelt plan ønsker at undgå udlejning i en eller anden udstrækning, skal dette reguleres i vedtægterne. Det vil imidlertid kræve, at der ikke er enkeltpersoner - eller selskaber -, som tildeles færre rettigheder end andre ejere alene på grund af deres status mv. Der gælder nemlig et grundlæggende krav om lighed for alle ejere. Det vil allerede på den baggrund formentlig være vanskeligt at opnå det fornødne flertal for at kunne vedtage en begrænsning af ejernes adgang til udlejning i større omfang.

Eventuelle vedtægtsændringer vil skulle vedtages på ejerforeningens generalforsamling. Eftersom der er tale om en meget byrdefuld bestemmelse, som indeholder potentielle (vidtgående) begrænsninger i ejernes råderet over deres respektive lejligheder, vil det formentlig kræve 2/3 af stemmerne at gennemføre en sådan vedtægtsændring. Dette afhænger imidlertid af vedtægternes indhold. De eventuelle nye vedtægter vil endelig skulle tinglyses.

Med venlig hilsen

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab