Du bør gå husets facade efter i foråret. Små revner, løse fuger eller rådne brædder skal udbedres, før skaderne bliver store. Har du samtidig en utæt tagrende, lander regnvandet på facadens revner og sprækker. Det medfører vandskader. 

  • Murede facader bør have klare og tydelige fuger, der ikke er utætte, revnede eller på anden måde gør det muligt for fugt og vand at trænge ind i konstruktionen. Ødelagte og revnede fuger bør repareres hurtigst muligt. Flækkede mursten eller sætningsrevner bør undersøges og udbedres hurtigst muligt.

TIP!

Frostsprængte mursten, der er flækket helt, skal skiftes ud. Sørg for at tætne tagrenden over området hurtigst muligt, da frostsprængninger ofte er et resultat af en alt for opfugtet facade.

  • Gavle eller facader af træ bør også være rene og godt vedligeholdt med maling, træbeskyttelse eller olie. Der bør ikke være tegn på råd eller afskalninger i malingen. Er der brædder og/eller inddækninger af træ omkring vinduer, der viser tegn på råd, bør de udskiftes med det samme.
  • Malede facader, mursten som træ, bør undersøges for fejl og mangler. Vent dog med at rense ned og male til maj, hvor fugtighedsprocenten er under 18 %.
  • Pudsede facader bør ikke have dybe eller brede revner, da det giver fri adgang for fugt og slagregn til at trænge ind i konstruktionen og opfugte den. Du kan pudse en facade næsten hele året rundt, dog ikke i hård frost.
  • Soklen nederst på husets facader og gavle er overgangen mellem ydervæg og terræn, og her kan ofte komme revner i og afskalninger på soklen. En utæt sokkel kan medføre seriøse vandskader, så reparer den hurtigst muligt.

TIPS!

  • Husk at tjekke, at den udendørs belysning sidder godt fast, og at ledninger er korrekt tilsluttet.
  • Tjek også altid om sålbænke, vandnæser, vandbrædder mm. er bukkede, revnede, løse eller på anden måde beskadiget, og derfor ikke leder vandet ordentligt væk.

Hvad synes du om Husets Kalender?

Vi arbejder løbende på at gøre Husets Kalender bedre, så du som bruger får endnu mere ud af appen. I den forbindelse vil vi bede dig om at svare på dette korte spørgeskema.

På forhånd tak

Deltag i undersøgelsen