Spørg Bolius

Etablering af vejbump - hvad skal man tænke over?

Hej. Jeg vil høre om der er nogen form for forbehold der skal tages hvis man vil etablerere vejbump fra p-vej ud mod offentlig vej? jeg er bestyr. medlem i ejerforeningen.

Hej Kay B.

Hvis i som grundejere ønsker at etablere et vejbump på privat fællesvej i bymæssigt område, skal i først have tilladelse fra kommunen og politiet. (Privatvejsloven og Færdselsloven). Kommunen skal vurdere færdselsmæssige og vejtekniske hensyn.

I Vejdirektoratets bekendtgørelse nr. 381 om vejbump og hastighedsdæmpende foranstaltninger findes regler om udformningen af vejbump, som også gælder privat fællesvej.

Her kan du læse Vejdirektoratet - Bekendtgørelse om vejbump og andre hastighedsdæmpende foranstaltninger 

Der er regler for både udformning, placering, indbyrdes afstand og målemetoder – men der findes et katalog over målinger på bump der er typegodkendte til forskellige hastigheder: Vejregler - Hastighedsmålinger over bump

 

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden