Der skal mere natur ind i de danske haver. For jo mere natur, jo bedre betingelser for bierne, sommerfuglene og insekterne – og det kommer os alle sammen til gode.

 

Bierne forsvinder nemlig i stor stil fra naturen grundet pesticider, klimaforandringer og tab af habitat. Og da bierne er nødvendige for bestøvning af planter og blomster, betyder færre bier færre fødevarer og blomster. Beregninger fra EU-kommissionen anslår, at bierne alene har en værdi på mellem 1,8 og 3 milliarder kroner årligt for landbruget og naturen.

 

Derfor giver magasinet Bolius alle deres læsere en gratis frøpose i maj udgaven, der har fokus på planteglæde. Magasinet udkommer den 21. maj og hvis ikke du modtager det, kan du hente det gratis i Bauhaus, Flügger og Estate eller hos Videncentret Bolius, i Realdanias bygning i København. Læs mere om det her

300 haver fyldt med pollen og nektar

Posen, der dækker 1-2 kvadratmeter, indeholder frø, der giver en buket af insekttiltrækkende planter, som alle er særlige rige på nektar og pollen, som er det insekterne skal leve af.

Et blomsterbed på 1-2 kvadratmeter lyder måske ikke af så meget. Men hvis du ganger det med 106.000, svarende til magasinet Bolius’ oplag, bliver det pludselig til et areal svarende til mere end 300 parcelhushaver – alle fyldt til randen med nektar- og pollenholdige blomster og planter.

Magasinets læsere kan dermed være med til, at de truede insekter får et større og mere velassorteret spisekammer – til glæde for både insekter, dyr og mennesker.

Om frøposen

Frøposen, som følger med magasinet, indeholder udelukkende insektvenlige planter. Det er:

 • Almindelig honningurt, Phacelia tanacetifolia
 • Gul sennep, Sinapis alba
 • Almindelig boghvede, Fagopyrum esculentum
 • Havemorgenfrue, Calendula officinalis,
 • Jomfru i det grønne, Nigella damascena
 • Kornblomst, Centaurea cyanus
 • Almindelig katost, Malva sylvestris
 • Japanræddike, Raphanus sativus
 • Dild, Anethum graveolens 
 • Almindelig hjulkrone, Borago offcinalis

For at få flere farver i bedet og endnu større biodiversitet kan du evt. supplere med dagpragtstjerne, kornvalmue, nikkende limurt og cikorie.

Så frøene på et solrigt sted, fx ved køkkenhaven, i rabatten mellem din hæk og fortovet eller på en hvilken som helst plet med bar jord. Du kan så fra april og til og med juni måned.

Sådan sår du

 • Kultivér først jorden, fjern større sten, rødder og større ukrudtsplanter og gør jorden plan med en rive.
 • Så herefter den anbefalede frømængde. Bland gerne op med tørt sand, på den måde kan frøene bedre fordele sig.
 • Bind frøene til jordoverfladen ved at klappe jorden med bagsiden af en skovl.
 • Det er vigtigt at vande i tørre perioder, mens frøene spirer, ellers går de små kimplanter til.
 • Fjern løbende tidsler, kvikgræs, gråbynke og andre uønskede arter.
 • Nyd dine bi- og insektvenlige planter sommeren over og lad dem stå vinteren over for at tilbyde levesteder for insekterne. Fjern dem først i det tidligere forår, på den måde vil du hæmme græsvækst og give mere lys til fremspiring af evt. nye blomsterfrø.

Bier og insekter har brug for hjælp

Ifølge Danmarks Naturfredningsforening viser en undersøgelse, at 40 procent af insektarterne er i tilbagegang, og en tredjedel af dem er truet. Undersøgelsen, som Danmarks Naturfredningsforening henviser til, er publiceret i det akademiske tidsskrift Biological Conservation. 

 

Tal fra Greenpeace viser, at USA siden 2006 har mistet 40 procent af de bikolonier, som er med til at producere fødevarer. I Europa er tallet faldet med 25 procent siden 1985, og i Storbritannien har man mistet 45 procent af kolonierne siden 2010.

 

Det er dermed nødvendigt at slå et slag for mere natur i haven – og dermed også for flere bier og insekter i det hele taget – mener Videncentret Bolius’ haveekspert, Jesper Carl Corfitzen .

 

Han er bekymret for udviklingen, hvor insekterne forsvinder, og frygter, at det får negative konsekvenser for både dyr og planter.

 

- Danmark er et meget opdyrket land og med et meget ensidigt planteliv. En raps- eller kløvermark blomstrer for eksempel kun i en måned, og det giver ikke meget næring til insekterne, siger Jesper Carl Corfitzen. 

Vær med i fællesskabet

Vil du vide mere om den naturlige have, så meld dig ind i Facebookgruppen ’Mere natur i haven’. Her deler brugerne – og Jesper Carl Corfitzen – gode tips til at få mere natur og biodiversitet ind i sin have. 

 

Du kan også tilmelde din have kampagnen ’Giftfri have’, der er arrangeret af Danmarks Naturfredningsforening.

 

Vil du høre mere om den insektvenlige have, så lyt til Videncentret Bolius’ podcast ’Mig og min have’ afsnit 9 i sæson 1.

Gør en forskel som haveejer

Ifølge haveeksperten er der brug for større arealer med vilde planter, og her er det oplagt, at haveejerne bidrager og arbejder for at få mere ”vildskab” og natur ind i haven på bekostning af finkæmmede græsplæner og velfriserede bede med et begrænset antal blomstrende planter.

- Man kan sige, at jo mere mangfoldig og artsrig din have på plante- og blomstersiden er, desto bedre har du gjort det for både bier, sommerfugle og andre bestøvende insekter. Nogle planter er mere rige på nektar og pollen end andre, men det gælder også om at have planter, der blomstrer på forskellige tidspunkter af året. En påskelilje har fx mindre pollen og nektar end en hjulkrone, der blomstrer fra midsommer og til sensommer. Men påskeliljen blomstrer til gengæld i det tidligere forår, hvorfor den kan være lige så vigtig for insektlivet, siger Jesper Carl Corfitzen.

Han opfordrer også til, at vi roder lidt mere i haverne. Det må gerne gro lidt vildt rundt omkring, og små grenbunker hist og pist er gode insekthoteller. Lad endelig kløveret og mælkebøtterne i græsplænen stå og vent med at klippe hækken til efter blomstring. 

Et af de største trusler mod biodiversiteten er dog brugen af sprøjtemidler og pesticider, som vi bør stoppe med, og det kan kun gå for langsomt ifølge Jesper Carl Corfitzen.