Få tilskud til dine boligforbedringer

Der findes flere forskellige tilskudsordninger, du kan få glæde af, når du vil istandsætte eller energiforbedre din bolig. Se her, hvad du kan få tilskud til, og hvor du skal ansøge.

Hvem kan få tilskud til energiforbedringer?

Gennem BoligJobPlanen kan du få tilskud til at betale håndværkerens løn.

Foto: Tommy Verting

Tilskud til energiforbedringer i boligen

De danske energiselskaber har en lang række tilskudsordninger til energiforbedring af private boliger. Du kan finde en guide til de forskellige ordninger på energisparesiden.dk.

Hvem kan få energitilskud?

Ordningerne er forskellige – hos nogle energiselskaber skal du være kunde for at søge tilskud, hos andre behøver du ikke være kunde. Kontakt dit energiselskab og hør, om de har energitilskud, du kan få glæde af.

Energitilskud til alle

Du kan også søge om tilskud hos de danske energiselskaber, hvis du energirenoverer. Du kan få tilskud for alt fra radiatorventiler til jordvarme.  Det er lige meget, hvor i landet du bor, i forhold til hvilket energiselskab, du vælger - til gengæld er det vigtigt, at du ansøger, inden du køber materialer og påbegynder arbejdet. Det er nemt og hurtigt at ansøge via de forskellige tilskudsportaler. Se liste over, hvad du kan søge tilskud om og hos hvilke selskaber her.

Prisreduktion ved elopvarmning

Hvis dit helårshus er 100 procent opvarmet med elektricitet, kan du få nedsat elafgiften. Det gælder også sommerhuse, men kun hvis de er omfattet af dispensation til helårsbrug.

Hvem kan få prisreduktion?

Ordningen er ændret fra 1. januar 2015. Den gælder ejere af huse, der opvarmes med elpaneler eller varmepumper, og du kan se det som en reduktion på din elregning. Hvis du fx erstatter et oliefyr med jordvarme, vil installatøren normalt indberette ændringen til dit elselskab, så du automatisk opnår besparelsen, men kontroller din elregning for en sikkerheds skyld.

Hvor meget får du i prisreduktion?

Fra 1. januar 2015 får du en reduktion på 62,25 øre inkl. moms pr. kWh på det elforbrug, der overstiger 4.000 kWh. pr. år.

Husk at du skal tilmelde dig ordningen hos dit elselskab.

Tilskud til istandsættelse af din bolig

BoligJobordningen blev indført pr. 1. juni 2011 og var tiltænkt som en midlertidig forsøgsordning med skattemæssigt fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet. Fradraget kaldes håndværkerfradrag eller servicefradrag.

Ordningen udløb d. 31. december 2012, men med regeringens vækstplan 2013 blev den genindført for en 2-årig periode. Dermed gælder den hele 2013 og 2014.

Ambitionen med BoligJobordningen er at styrke beskæftigelsen, særligt i små og mellemstore virksomheder, samt mindske omfanget af sort arbejde.

SE TEMA OM BOLIGJOBORDNINGEN

Hvem kan få tilskud?

BoligJobordningen giver alle personer over 18 år mulighed for at få fradrag for udgifter til løn i forbindelse med vedligeholdelse af boligen. Det årlige fradrag er maksimalt på 15.000 kr. inkl. moms pr. person.

Alt fra villaer og lejelejligheder til helårsboliger og sommerhuse kan blive frisket op med tilskud fra BoligJobordningens håndværkerfradrag.

Tidligere har du kun haft mulighed for at søge fradrag for fx rengøring og reparationer i sommerhuset, hvis det har været din helårsbolig. Men med virkning fra 22. april 2013 kan alle sommerhusejere, der betaler ejendomsværdiskat, benytte BoligJobordningen og det årlige håndværkerfradrag på 15.000 kroner.

For lejeboliger, andelsboliger og ejerlejligheder skal særlige betingelser være opfyldt. Beboeren skal selv have betalt for arbejdet og have ret til at udføre vedligeholdelsesarbejdet for at få håndværkerfradrag.

LÆS OGSÅ: Hvem kan få håndværkerfradrag

Hvor meget sparer du med håndværkerfradrag?

Håndværkerfradraget er et fradrag i den skattepligtige indkomst. I en gennemsnitskommune er skatten ca. 33,7 procent – og med den trækprocent vil du kunne spare en tredjedel af fradragets størrelse. Er håndværkerens timepris fx 300 kr., bliver fradraget altså reelt 100 kr. pr. time.

Du vil se fradraget som en post på din selvangivelse for det år, hvor fradraget er foretaget. Det vil optræde som et ligningsmæssigt fradrag på linje med fx fagforeningskontingent.

LÆS OGSÅ: Håndværkerfradrag beregner

Sådan gør du

Du skal indtaste dine udgifter i TastSelv Borger under Indberet servicefradrag (håndværkerfradrag). Hver betaling skal indberettes for sig. Det er først muligt at indberette dit håndværkerfradrag for 2013 i foråret 2014, da SKAT ikke har systemet klar før. 

Husk, at du kun kan få fradrag for udgifter til løn. Prisen for arbejdsløn skal derfor fremgå særskilt på din regning.

LÆS OGSÅ: BoligJobordning: Sådan registrerer du dit fradrag

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab