Farvel til oliefyret – men det går langsomt

Inden 2050 skal Danmark være uafhængige af fossile brændstoffer. Trods tilskudsordninger og sænkninger af elvarmeafgiften, findes der stadig 140.000 oliefyr.

Afskaffelse af oliefyr

Inden 2050 skal Danmark være uafhængige af fossile brændstoffer.  Illustration: Lars Andersen

Tankbiler, der kører op og ned ad villavejene for at poste store oliemængder ind i flertallet af danskernes huse, er for længst fortid. Langt de fleste er koblet på fjernvarme eller naturgas, og de steder, hvor man ikke har mulighed for dét, har mange skiftet oliefyret ud med et træpillefyr eller en varmepumpe. 

Alligevel findes der ifølge Energistyrelsen stadig cirka 140.000 oliefyr – de fleste af dem i private boliger på landet. Ser man på regeringens energi- og klimapolitiske mål om, at vi skal være uafhængige af fossile brændstoffer i 2050, er vi altså et stykke fra målet endnu. 

Spørger man Energistyrelsen, er der dog ingen grund til bekymring.

– Vi følger udviklingen og kan se, at olieforbruget falder. Om det går hurtigt nok, kan man selvfølgelig altid diskutere. Men det er ikke noget, der giver os grå hår i hovedet, siger Renato Ezban, chefkonsulent i Energistyrelsen.

Privates forbrug af olie falder markant

Renato Ezban henviser til statistikken for energiforbrug i husholdninger, som viser, at energiforbruget fra olie til opvarmning af boliger er faldet med cirka 80 procent fra 1990 til 2015 og stadig falder, mens energiforbruget fra vedvarende energi i individuelle varmeanlæg i boliger (bl.a. varmepumper) omvendt er steget med cirka 180 procent i samme periode.

Stemningen er også optimistisk hos miljøorganisationen VedvarendeEnergi.

– Selvom der stadig er mange oliefyr, er der mange, der ikke bruges meget, da mange huse har både oliefyr og fx varmepumpe eller træpillefyr. Vort mål om nul eller et ubetydeligt antal oliefyr i drift i 2030 er stadig realistisk, siger Gunnar Olesen, politisk koordinator i VedvarendeEnergi.

Ny elaftale virker

Tue Patursson, energiekspert i Bolius Boligejernes Videncenter, mener, at den nye aftale om at sænke prisen på strøm til opvarmning, som regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgik i november, vil skubbe endnu mere til udviklingen. 

– Udsigten til lavere elvarmeafgift vil sandsynligvis få flere til at udskifte fossile opvarmningsformer som oliefyr og naturgas med vedvarende energi, siger han.

Det er blevet forbudt at installere oliefyr i nybyggeri. Illustration: Lars Andersen

Mangel på vejledning spænder ben

Selvom salget af varmepumper går godt med cirka 28.000 om året, og selvom det er blevet helt forbudt at installere oliefyr i nybyggeri (medmindre det er urimeligt dyrt eller besværligt at finde andre løsninger), er det dog sværere end som så at få folk til at skippe oliefyret og købe en varmepumpe. 

– Mange af de huse, der stadig har oliefyr, er ældre huse. Det vil sige, at de ikke er voldsomt godt isolerede og kører med gamle rørsystemer. Her vil det kræve en gennemgang af huset for at finde ud af, om konstruktioner og isolation er gode nok til, at en varmepumpe vil kunne varme huset godt nok op, forklarer Tue Patursson.

Carsten Vejborg, energirådgiver i EnergiTjenesten, mener, at mange beholder oliefyret, fordi det virker uoverskueligt at finde et alternativ.

– Mange spørger deres lokale håndværker til råds, og så ender de ofte med at få ét råd fra den ene smed og et andet råd fra en anden, fordi de rådgiver ud fra det, de har mest erfaring med. De ville helt klart have mere gavn af uvildig rådgivning, hvor man kigger på huset og familiens vaner og behov og herefter finder ud af, hvilken opvarmningsform der vil være mest hensigtsmæssig, siger han.

Varmepumpes energiforbrug opvejer stor engangsudgift

Både Carsten Vejborg og Tue Patursson mener, at flere glemmer at tænke regnestykket til ende. Det kan virke som en stor engangsudgift at betale mellem 15.000 og helt op til 140.000 kr. for at få installeret en varmepumpe alt afhængigt af pumpetypen – særligt hvis man også skal isolere eller udskifte rør. Til gengæld er der mange penge at spare på den årlige varmeregning, lyder det fra Carsten Vejborg. 

– Besparelsen ligger i gennemsnit på mellem 50 og 65 procent på den årlige varmeregning afhængigt af, hvor gammelt oliefyret har været, og hvor godt isoleret huset er, siger han.

Tilbagebetalingstiden afhænger af, hvor dyr en varmepumpe du har valgt, og hvor meget du har isoleret.

– Men huset springer én og nogle gange to klasser op på energimærkeskalaen ved at skifte fra oliefyr til varmepumpe. Det øger husets salgsværdi, siger Carsten Vejborg.

Tilskudsordninger hjælper

At strøm til opvarmning bliver billigere fra 2019 er som sagt også en faktor, du skal regne ind. Og derudover er der flere tilskudsordninger, der gør energirenovering og udskiftning af oliefyr billigere, end du måske tror. For eksempel kan du nu få en varmepumpe på abonnement. Energistyrelsen har ydet tilskud til fem forskellige varmepumpeleverandører, som kan installere og drive en varmepumpe i dit hus. Du betaler for den varme, du bruger, men ikke for varmepumpen. 

– Leverandørerne fortæller, at det går godt. En af grundene til, at vi lavede abonnementsordningen, var, at det i mange tilfælde er en barriere, at investeringerne for at købe varmepumpen er store. Derfor ønskede man politisk at fremme nye forretningsmodeller, hvor husejeren ikke skal ud og låne en masse penge, siger Renato Ezban og fortsætter:

– Ordningen omfatter ikke så mange anlæg (1.750, red.), men vi regner med, at det er nok til at udvikle markedet, så ordningen med at få varmepumper på abonnement kan overleve på markedsmæssige vilkår på længere sigt.

I EnergiTjenesten er man glad for den nye abonnementsordning. 

– Jo flere forskellige løsninger der findes, jo bedre. Generelt oplever vi, at de fleste ved, der er forskellige muligheder for at få tilskud, men de kender ikke ordningerne i detaljer. Så det bedste råd til folk er altid at gå ind på Sparenergi.dk (som Energistyrelsen står bag, red.), hvor man kan få et overblik, siger Carsten Vejborg.

Måske brug for flere ordninger

Om de nuværende ordninger er nok til at skubbe oliefyret helt ud af danskernes hjem, må tiden vise.

– Men uanset hvad tror jeg, varmepumperne kommer til at brage derudad, fordi folk kan se, det er en langtidsholdbar løsning, og at de sparer penge i sidste ende, siger Tue Patursson.

Gunnar Olesen er enig, men han tror, der bliver behov for en ekstra håndsrækning til yderområderne.

– Vi har i VedvarendeEnergi foreslået en statsgaranti til udskiftning til varmepumper og anden energirenovering for yderområder, så alle danske husejere kan få adgang til de samme lån med lave renter til at investere i for eksempel varmepumper, siger han.

Ny elaftale gør varmepumper billigere

Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgik i november 2017 en aftale, der sænker afgifterne på strøm til opvarmning.  Ændringerne træder i kraft 1. januar 2019, hvor elvarmeafgiften pr. kWh sænkes fra 40,5 til 30,5 øre.  Fra 2020 sænkes afgiften med ekstra 15 øre pr. kWh.

Besparelsen for et typisk parcelhus på 130 m2 fra 1960’erne/1970’erne med varmepumpe vil være på omkring 500 kr. om året i 2019 og omkring 1.300 kr. om året i 2020.

Sådan tester du, om dit hus er klar til varmepumpe

De fleste varmepumper har en fremløbstemperatur på 55 grader, mens et oliefyr har en fremløbstemperatur på 80 grader, så du er nødt til at teste, om du kan holde varmen med 55-60 grader i dine radiatorer, for at vide, om du har brug for energirenovering, før det kan betale sig at skifte til varmepumpe.

  1. Skru fremløbstemperaturen på dit oliefyr helt ned. (Obs: Nogle oliekedler kan ikke tåle at blive skruet ned til under 60 grader). 
  2. Kan du holde varmen, er ekstra isolering ikke absolut nødvendig. Fryser du, trænger huset til forbedringer. 
  3. Spørg en energivejleder til råds om, hvordan du skal isolere, eller om du kan nøjes med at skifte til radiatorer med større varmeflade.

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab