Farvesætning af rum - en udemokratisk sag

Jeg læste for nylig en artikel i et fagblad, der omhandlede Bjørn Nørgaards farvesætning af Ældresagens hus i København. Her sagde Bjørn Nørgaard bl.a. "farvesætning er ikke en demokratisk proces". Og det kan der være noget om.

 

Det er meget svært at diskutere noget så individuelt som en farve. Ikke to sæt øjne ser den samme kulør ens.

Farver og følelser

Vi har alle sammen forskellige erindringer tilknyttet nogle bestemte farver. Akkurat som med dufte kan en farve sende vores tanker på vej til erindringer om steder, vi elskede - eller det modsatte. Farver og følelser er tæt forbundet, og dette bruges i mange sammenhænge. I vores vestlige verden har farven rød f.eks. fået tillagt egenskaber som vrede, lidenskab og forførelse, grøn er håbefuld og misundelig, gul er falsk og bestandigt, blå er neutralitet og depression osv.

Derfor kan man ikke - hvis man som jeg har sat sig den store ambition at ville skrive en artikel om farver - tale om de forskellige kulører. Dette kræver en noget mere dybdegående samtale og professionel konsultation af de pågældende rum - samt mindst 200 sider!

Der findes mange forskellige teorier om, hvor de forskellige farver skal bruges i forhold til verdenshjørner, kunstig belysning, funktion og meget andet. Men til syvende og sidst nytter det ikke noget at male en væg gul, selvom alle professionelle grunde taler herfor - hvis man får kvalme af at se på det! Men jeg kan give nogle retningslinjer for, hvordan farve - altså i betydningen "kulør" - kan bruges rumligt og geometrisk, hvilket jeg vil gøre i det følgende.

Kontraster

Farver handler i høj grad om kontraster - men ikke blot kontrast i kulører (f.eks. rød/grøn, gul/lilla) men også kontraster i mat/blank, ensfarvet/mønstret osv.

Det er med farver som med lys - lys kan ikke ses uden mørke, lyse farve kan ikke ses, hvis der ikke er nogle mørke nuancer til at fremhæve dem, og omvendt. Lyse og neutrale farver reflekterer lyset og øger dermed fornemmelsen af rum, men kan virke lidt kolde i elektrisk lys. Mørke og mere kulørstærke farver træder frem og føles tættere på os og er dermed gode til at skabe karakter, særpræg og dybde. Derfor vil de lyse farver kunne danne baggrund for den øvrige indretning og materialer og fremhæve disse, mens de mørke farver vil kunne understrege og afgrænse funktioner.

Brug farven til at skabe balance i rummet

Farven kan bruges til at ændre et rums geometri ud fra læren om, at de lyse farver altså træder i baggrunden, og de mørkere/stærkere kulører kommer tættere på os. Et smalt, aflangt rum kan derfor "presses" ved at male endevæggene mørkere end det øvrige rum, der skal have en neutral, lys farve. Derved vil de mørke vægge fornemmes tættere på os, og de lyse vægge vil "trække sig tilbage" - rummet vil derfor virke mere harmonisk på os.

Det modsatte vil ligeledes gøre sig gældende - et bredt, kort rum vil kunne "trykkes" tættere sammen på den brede led med en mørk, varm farve, og derved vil de lysere vægge på den korte led fornemmes længere væk, og rummet vil føles mere harmonisk.

 

Brug farven til at markere områder og funktioner i store rum

 

 

I disse år - hvor mange boligejere skaber store fællesrum som køkken/alrum/stuer med ovenlys, åbent til kip osv. - kan der opstå et behov for at markere de forskellige funktioner og områder i disse store, multifunktionelle rum. Dette kan bl.a. gøres med farver.

Et hjørne af en stor stue/alrum - hvor der både ses tv, leges med børn, læses bøger og aviser og spises store middage - kan males med en mørkere og dybere kulør end det øvrige rum. Herved skabes der intimitet og hygge i denne del af stuen, og effekten vil betyde, at man ligesom "drages" hen mod denne dybde i rummet. Dette kan f.eks. være bag en hjørnesofa eller anden form for blød siddegruppe.

 

Ved en trappegang vil en farve kunne understrege trappens skulpturelle udtryk og lægge vægt på det særkende, et dobbelthøjt trapperum kan have. Ligeledes vil det skabe en fin effekt at male en endevæg i et rum, der er åbent til kip. Det vil understrege rummets "kontur" og lægge vægt på netop dét, der er kendetegnende for dette rum.

Vær ikke bange for mørke farver!

Som jeg har skrevet tidligere i denne artikel, er de mørkere farver med til at skabe kontrast til al det hvide og cremefarvede, der er meget anvendt i disse år. Denne kontrast er meget vigtig, fordi den er med til at skabe vitalitet og karakter i vores boliger og dermed trivsel.

Rum, som jeg mener er meget overset i mange boliger i dag, er gangarealer. En gang er en boligs rygrad. Det er det rum, som fordeler os ud i de primære funktioner, det er det rum, vi alle passerer mange gange i løbet af en dag, og det er et rum, som næsten kan ses fra alle andre rum. Det er samtidig ofte et meget smalt og lille rum. Derfor er der mange, der maler gangen hvid - netop pga. rumligheden og de lyse farver. Men en gang vil - i sagens natur - aldrig føles rigtig stor, heller ikke med kridhvide vægge. Til gengæld har du her virkelig chancen for at kunne sætte karakter og kontrast på din bolig på den mest raffinerede måde. Ved at male gangen mørkere end de tilstødende rum kan opnås flere fordele:

  • Gangen vil få en "samlende" effekt på hele boligen - som en sluse ud til de øvrige rum.
  • Her har du mulighed for at hænge malerier/billeder her og belyse disse og derved få en galleri-passage.
  • Den mørke farve vil øge fornemmelsen af lys i de tilstødende rum.

Kære læser - livet er for kort til kontrastløse rum - jeg håber, jeg med denne artikel har skudt jer af sted i den rigtige retning! God fornøjelse med penselstrøgene!

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab