Fakta om energimærkning

  • Der blev foretaget 66.637 energimærkninger i 2016.
  • En kvalitetskontrol viser, at 31 % af energimærkerne er fejlbehæftet.
  • 88 % af energimærkningerne har dog velbeskrevne besparelsesforslag.

Kilde: Energistyrelsen

Da Preben Keil i 2016 fik lavet den lovpligtige energirapport ifm. salget af sit hus i Rungsted, blev han mistænksom.

- Jeg lagde ret hurtigt mærke til, at der stod, at huset blev opvarmet med oliefyr. Vi har haft naturgas i mange år, så det var direkte forkert, siger han.

Rapportens troværdighed dalede yderligere, da Preben Keil begyndte at gennemgå forslagene til energiforbedringer i huset.

- Hvis jeg gennemførte alle de forbedringer, der blev foreslået, ville energiforbruget falde til mindre end vores samlede forbrug i dag. Det giver jo ingen mening, siger han.

Sådan fik Preben et bedre energimærke

Husejeren påpegede flere fejl overfor firmaet bag rapporten, men synes ikke, han kom igennem med sin kritik. Derfor valgte han at få en ny rapport gennem et nyt firma. Det bevirkede, at huset nu har energimærke E, hvor det første firma havde givet huset et F.

- En del af problemet ligger i, at man som husejer ikke får adgang til de data, konsulenten indtaster. Det gør det svært at påpege eventuelle fejlindtastninger i rapporten, siger Preben Keil.

Han råder andre husejere til i første omgang at bede om en kladde af rapporten. På den måde har man bedre mulighed for at nå at gøre indsigelser.

Og Preben Keil er ikke alene.

Fejl i 31 % energimærker

I 2016 blev der foretaget 66.637 energimærkninger. Ifølge en kvalitetskontrol fra Energistyrelsen indeholdt 31 % af dem fejl i vurderingen af selve energimærket, fx, at huset har et energimærke F, men burde have et E, eller omvendt. 

Selvom andelen af fejl er en lille forbedring fra 2015 og 2013/2014, hvor hhv. 32 % og 34 % var fejlbehæftet, er problemet stadig mærkbart.

- Det er et problem, at så mange energimærker stadig ikke er til at stole på. Der har været stor opmærksomhed på de mange fejl de sidste år, og på den baggrund er det ikke imponerende, at der ikke er sket større forbedring, siger Tue Patursson, ekspert i byggeteknik og energi i Bolius.

Kontrollen viser, at de fleste fejl skyldes forkert opmåling af bygningens ydervægge. I nye bygninger kan det ofte også skyldes, at isoleringen af bygningens installationer ikke er registreret korrekt.

På bagkant af rapporten vil Energistyrelsen udarbejde undervisningsmateriale til energimærkningsfirmaerne, der konkret skal sikre færre fejl. Derudover har de siden 2015 fjernet 13 firmaers certificering og i 2016 givet 55 påtaler til firmaer, der har lavet fejlagtige energimærkninger. Påtalerne kan ses på sparenergi.dk i et år.

Udover at vise andelen af fejl, viser kontrollen også, at 88 % af energimærkerne har velbeskrevne besparelsesforslag, hvilket også er en fremgang ift. tidligere år.

Det betyder fejl i energimærkning for boligejeren

Det er obligatorisk at have et gyldigt energimærke, hvis du vil sælge eller udleje din ejendom. Fejl i energimærkningen kan derfor have betydning ved et salg af en ejendom. 

Jørgen Munksgaard Rasmussen, boligøkonomisk ekspert i Bolius, vurderer, at fejlbehæftede energimærker går ud over både sælger og køber af en bolig. For sælger kan det være sværere at sælge boligen, og til den rette pris, da potentielle købere ofte fravælger boliger med dårlige energimærker eller vil give en lavere pris. For køber kan det være sværere at belåne boligen. 

Ifølge Jørgen Munksgaard Rasmussen, boligøkonomisk ekspert i Bolius, er fejlbehæftede energimærker en ulempe for både sælger og køber. 

- Hvis du under købsprocessen finder ud af, at energimærket ikke stemmer overens med virkeligheden, bliver du måske en smule skeptisk over for, om de øvrige oplysninger om ejendommen holder vand. Det kan trække købsprocessen i langdrag til skade for både køber og sælger. Sælger kan blive tvunget til at acceptere et nedslag i prisen og køber kan opleve en vis usikkerhed omkring købet. 

Hos Dansk Ejendomsmæglerforening vækker andelen af fejl også bekymring. 

- Ideen med energimærkninger er en god ting – vi ønsker alle at fremme miljø og energieffektivitet. Men måden, man beregner en ejendoms energimærke på, er kommet så langt fra virkeligheden, at det stavnsbinder sælgere og forhindrer købere i at belåne deres drømmehus, siger Torben Strøm, Formand for Dansk Ejendomsmæglerforening, i en pressemeddelelse. 

Hvad er energimærkning?

Energimærkning er et dokument, der fortæller om en boligs energiforbrug og energieffektivitet – rangeret fra A2020 som det mest effektive til G som det mindst effektive. 

Energimærket bruges i salgsøjemed, så potentielle købere kan få et billede af husets energimæssige stand. Mærket indeholder udover den nuværende vurdering en række forslag til konkrete energiforbedringer.

En energimærkning er obligatorisk ifm. et hussalg og koster mellem 3.000 og 7.000 kr. Mærket skal udføres af en beskikket energikonsulent og er gyldigt i ti år fra udstedelsesdatoen. 

Har du fejl i din boligs energimærkning?

Det kan være vanskeligt for den enkelte boligejer at kontrollere, om boligens placering på energimærkningsskalaen er korrekt. 

- Det er næsten umuligt at gennemskue, hvordan konsulenten når frem til energimærke, der står i rapporten. Men har du et godt kendskab til dit hus, kan du gennemgå de enkelte punkter i rapporten og se, om det passer med egne formodninger eller viden, fx kan du tjekke rapporten for fejl i bygningens areal, isoleringstykkelser, vinduestyper og opvarmningsform, råder Tue Patursson, ekspert i byggeteknik og energi i Bolius.

Hvis du tror, at der er fejl i energimærkningen, skal du først klage til energikonsulenten selv. Efterfølgende kan du bestille en ny hos en anden energikonsulent. Tue Patursson anbefaler dog, at du er sikker i din sag, før du bestille en ny vurdering.

- For det første koster de jo nogle tusinde kroner. Og for det andet kan man risikere, at vurderingen går den anden vej, så man får et dårligere energimærke. 

Energistyrelsen foreslår, at du som boligejer benytter et digitalt sammenligningsværktøj for at få et indtryk af, om husets energimærke er typisk for lignende boliger. Du kan sammenligne din boligs energimærke med andre på sparenergi.dk