Find husets kuldebroer

Kuldebroer i din bolig giver træk, skimmelsvamp og en større varmeregning. Læs, hvor og hvordan du finder kuldebroerne i dit hus.

Hvad er kuldebro?

Den mest effektive og grundige måde at opdage kuldebroer på er med en termografisk undersøgelse. Her ses et termografifoto af en kuldebro i et hjørne. Arkivfoto.

Hvad er en kuldebro?

En kuldebro er et område i huset, hvor isoleringsevnen er dårligere end den omgivende konstruktion. Dvs. at kuldebroen lader varmen slippe ud og lader kulden komme ind.

Ved en kuldebro vil det typisk være koldere og det føles som om det trækker eller at kulden stråler.

En massiv muret væg kan være en kuldebro, men mindre dele i husets konstruktion kan også danne en uhensigtsmæssig bro mellem ude og inde, fx en stålbjælke over et vindue.

Kuldebroer kan vise sig som mørke striber på lofter eller vægge, som kommer, når støv og snavs sætter sig fast i kondens. Kondensen opstår, fordi den kolde overflade ved kuldebroen møder den varme fugtige luft. Det kaldes også sortsværtning.

LÆS OGSÅ: Fjern husets kuldebroer

Hvorfor opstår en kuldebro?

En kuldebro kan opstå på grund af 3 ting:

 • Manglende isolering.
 • Fast forbindelse mellem ude og inde.
 • Forskel på materialer.

Manglende isolering

En kuldebro kan skyldes, at et område i huset er isoleret for lidt. Det kan være, hvis:

 • Den eksisterende isolering ikke slutter tæt til den øvrige konstruktion.
 • Der mangler isolering nogle steder fx under vinduerne.
 • Isoleringsmaterialet er monteret forkert, har forrykket sig, er hullet eller sunket sammen.

Fast forbindelse mellem ude og inde

Det er oftest i ældre boliger fra før 1970, der findes konstruktioner, som skaber en fast forbindelse mellem ude og inde.

Det kan være:

Hvad er kuldebroisolering?

Når du tager et termografifoto indefra, skal du være opmærksom på områder i blå og grønne farver, da det vil være her kulden kommer ind i huset. Hold særligt øje med samlingerne imellem væg og loft, eller væg og gulv, og i øvrigt også omkring vinduer og døre. Arkivfoto.

 • Hvor der er anvendt mursten til at forbinde for- og bagmur. (hvor man nu anvender stålbindere) enten som enkelte sten eller i form af murede søjler inde i muren.
 • I murhullet, omkring vinduer, hvis murstenene ikke er blevet brudt i vinduesåbningen.
 • Over vinduer og døre, hvis der er en overligger af jern eller andet med dårlig isoleringsevne, til at bære murværket over vinduet eller døren.
 • I hjørnevinduer, hvor der er en jernsøjle i hjørnet.
 • Mørtelnedfald eller andet byggemateriale, der er kommet ned i hulmuren under opmuring.
 • Ved indburede stålsøjler, der indgår i det bærende system – altså det, der holder huset oppe. 

Forskel på materialer

Der er stor forskel på, hvor hurtigt og hvor godt forskellige typer materialer leder varme. En kuldebro opstår der, hvor de omgivende materialer har en god varmeledningsevne.

Hvordan undgår man kuldebroer?

Kuldebro ved vindue. Illustration: Jan Pasternak

Hurtigt ledende materialer:

 1. Metal
 2. Stål
 3. Jern
 4. Teglsten
 5. Beton

Langsomt ledende materialer:

 • Træ
 • Isoleringsmaterialer

Hvilke konsekvenser har en kuldebro?

En kuldebro resulterer i varmetab og risiko for fugt og kondens. Man bør gøre noget ved kuldebroer, hvis problemet er stort.

Der er desuden risiko for mug og skimmelsvamp ved en kuldebro, som skyldes den kondens, som dannes på de kolde områder. Indeklimaet bliver derfor også bedre, hvis du får fjernet kuldebroerne i dit hus.

LÆS OGSÅ: Hvad er skimmelsvamp

Hvordan opdager du kuldebroer?

Kuldebroer kan vise sig som mørke striber på lofter eller vægge. Striberne kommer, fordi støv og snavs sætter sig fast i den kondens, der kommer, når den kolde overflade ved kuldebroen møder varme.

Det er sværere at se en kuldebro på mørke områder eller overflader af træ. Her kan du evt. mærke kulde eller en smule træk på indersiden af ydervæggen.

Ved forsatsvægge, (indvendigt isolerede vægge) hvor vægge er efterisolerede med plader i fx. masonitplader eller/og cellotex, kan man ofte se kuldebroer som små mørke pletter omkring de søm eller skruer, der er brugt til at montere pladerne med.

Man ser også ofte mørke striber i loftet, hvor der lægger spær eller stålbjælker som i sig selv har en dårlig isoleringsevne.

LÆS OGSÅ: Isolering og varmetab

Termografisk undersøgelse

Den mest effektive og grundige måde at opdage kuldebroer på er med en termografisk undersøgelse. Når huset fotograferes med et termografisk kamera, får du fotos med aftegninger af overfladernes temperaturer. Du kan derfor se, hvor varmetabet fra huset er størst, og hvor kuldebroerne er.

På et termografisk foto får varme overflader røde og gule farver, mens kulde viser sig i grønne og blå nuancer.

Faresignaler på et foto af huset udefra

En varm overflade på husets ydermur er tegn på en utæthed/vandskade, en kuldebro eller dårlig isolering. De røde og gule områder på fotoet afslører derfor, hvor varmen slipper ud af dit hus.

Faresignaler på et foto af huset indefra

Her skal du være opmærksom på områder i blå og grønne farver, da det vil være her kulden kommer ind i huset, og varmen dermed også kan slippe ud. Hold særligt øje med samlingerne imellem væg og loft, eller væg og gulv, og i øvrigt også omkring vinduer og døre.

LÆS OGSÅ: Brug termografi til at undersøge hvor varmen slipper ud af dit hus

Du får det bedste resultat med et termografisk kamera, når temperaturforskellen mellem inde og ude er minimum 10 grader, for der er det mest synligt, hvor varmen slipper ud.

Er der 20 grader i din bolig, skal temperaturen altså højst være 10 grader udenfor, når termografibillederne tages.

SE BILLEDESERIE: Spar energi med termografi

Infrarødt termometer kan anvendes

I stedet for et termografisk kamera kan du bruge et infrarødt termometer. Det kan måle overfladetemperaturen på indersiden af husets ydervægge og finde frem til, hvor der er et temperaturfald og dermed en kuldebro.

Termometeret er en billigere løsning end en undersøgelse med termografisk kamera, men metoden er til gengæld knap så overskuelig.

Termografering er dog ikke et gør-det-selv projekt, da det kræver stor byggeteknisk indsigt for at kunne tolke de termografiske billeder korrekt, og en professionel termografør er uddannet og certificeret. Pas derfor meget på fejlfortolkninger fra uprofessionelle personer.

Hvor opstår kuldebroer typisk?

Vægge

Kuldebroer forekommer typisk, hvor vægkonstruktionen er massiv, da det ikke er muligt at isolere der.

 • I murede vægge kan der fx opstå en kuldebro, hvor inder- og ydermur er muret sammen. Typisk ved vinduerne eller i husets hjørner.
 • I murede vægge med hulmur, kan mørtelfugerne have dannet en mørtelpølse imellem for- og bagmur, som rammer hinanden og dermed danne en kuldebro.
 • I ydervægge af træ opstår kuldebroer især ved de stolper og bjælker, hvor beklædningen er fastgjort, da der her vil være en fast forbindelse mellem ude og inde uden mulighed for at isolere.
 • I nogle huse med hulmursisolering er isoleringen med tiden sunket sammen. Derfor vil der i overgangen mellem væg og loft komme karakteristiske mørke aftegninger som tegn på en kuldebro.

Lofter

Kuldebroer på lofter opstår som regel, hvis der mangler isolering på den side af loftet, der vender mod taget.

Det vil typisk være under:

 • Tagkonstruktionens spær
 • En tagterrasse
 • Inddækninger, kviste og karnapper.

Gulve

Kuldebroer ved gulvet kan opstå på grund af manglende isolering mellem husets sokkel og gulv.

Kilder og henvisninger

Kilder:

 • BYG-ERFA
 • SBi - Statens Byggeforskningsinstitut
 • Teknologisk Institut
 • Rockwool
 • Byggeskadefonden

Henvisninger:

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab