Myrer i haven er sjældent skadelige for haven, andre dyr eller havens småbygninger. Så medmindre du føler dig decideret generet af dem, kan du med fordel lade dem være. Det giver en bedre biodiversitet til glæde for klimaet. 

Brug kogende vand i stedet for gift

Vælger du at ville bekæmpe myrerne, så bør du undgå at bruge flydende gift eller pulvergift. For det første skader det miljøet, for det andet kan det ikke altid komme problemet til livs.  

Kogende vand kan til gengæld ofte være en glimrende løsning. Den første betingelse for, at det kogende vand vil løse problemet, er, at vandet rent faktisk rammer myrerne. Hvis du blot hælder vand ud over græsset, risikerer du at svide græsset af.  

Det er blevet lovligt at drukne såkaldte hvirvelløse dyr som myrer, men i dette tilfælde handler det om at bekæmpe boet - ikke den enkelte myre.

Hæld kogende vand under græstørv

Myrer benytter sig ofte af gamle regnorme-huller. Via hullerne kan de transportere sig ned til jorden under græstørven. Her bygger de bo. Så hvis du kun hælder kogende vand direkte på græsset, når vandet ikke ned til alle de myrer, som befinder sig under græsset.

Derfor skal du skære græstørven op. Fjern græstørven, og så blotlægger du hele myreboet. Sørg for at rode godt op i boet, inden du hælder vandet på jorden. På den måde rammer du flest myrer. 

Hæld vand på igen 2 dage senere

Når du er færdig, lægger du græstørven tilbage på myreboet. De resterende myrer vil tro, at der nu hersker fred og ro. Efter 2 eller 3 dage gentager du angrebet. Løft tørven op, og hæld kogende vand på boet.

Ved at gentage denne metode kan du fjerne selv store myrebo til at forsvinde.