Forsikring under flytning

I forbindelse med flytning er det ekstra vigtigt, at du har dine forsikringsforhold i orden. I modsat fald kan det blive dyrt, hvis dele af dit indbo bliver skadet eller forsvinder undervejs.

forsikring flytning

Forsikring bliver ekstra vigtigt, når du står midt i et boligskifte. Foto: Palle Peter Skov

Skal du bruge et flyttefirma?

Du kan vælge at hyre et flyttefirma til at flytte dit indbo. Det foregår som oftest sådan, at man låner, lejer eller køber et antal flyttekasser og selv står for at pakke de ting ned, der ikke umiddelbart kan flyttes, som fx møbler. Derefter ankommer flyttefirmaet og bærer flyttelæsset til flyttebilen.

Der opstår oftest problemer, hvis indboet tager skade undervejs. Flyttefolkene kan komme til at ridse et møbel på vej ned ad trappen eller ind i bilen, eller flyttegodset kan blive rystet mere rundt i flyttebilen, end det kan tåle. Som udgangspunkt er flyttefirmaet ansvarligt for denne type af skader, for de bliver betalt for at udføre et stykke arbejde, og udføres det ikke godt nok, er firmaet ansvarligt, og du kan dermed kræve at de erstatter.

Imidlertid kan det være vanskeligt at afgøre, om sofabordet allerede havde en ridse i overfladen, før det blev anbragt på flyttebilen, eller om skaden er opstået undervejs. Derfor kan du med fordel tage billeder af synlige overflader på dit indbo, før de flyttes. Mener du, at den pågældende skade er flyttefirmaets ansvar, skal du derfor også klage til dem.

Har du særligt kostbart indbo såsom antikviteter, porcelæn, malerier eller antikke møbler, er det en rigtig god idé at gøre flyttefirmaet opmærksom på det inden flytningen - og gerne skriftligt, så der ikke senere kan rejses tvivl om, hvorvidt firmaet er blevet informeret. Måske kræver denne del af flyttelæsset en særlig tillægsforsikring, hvilket flyttefirmaet i mange tilfælde kan hjælpe med.

Langt de fleste flyttefirmaer har en ansvarsforsikring, der dækker opståede skader. Men det er ikke et lovkrav, så husk at undersøge, om firmaet har forsikringsforholdene i orden, inden du hyrer det. Et meget billigt flyttefirma har måske ikke orden på forsikringsforholdene, så selvom de juridisk er forpligtet til at dække opståede skader, kan det være svært i praksis at inddrive erstatningen.

Det er vigtigt, at du holder dit forsikringsselskab underrettet om, hvor dit indbo befinder sig, og hvornår det befinder sig de forskellige steder.

Men forsikringen dækker også, hvis du opmagasinerer dine ting i et opbevaringsmagasin, container, lagerhotel eller lign. Stedet skal blot være godkendt af dit forsikringsselskab. 

Dine ejendele er forsikret i op til 12 måneder, når du har dem opmagasineret. 

Men du skal orientere forsikringsselskabet om, hvor dine ting er og du skal sikre dig at forsikringsselskabet har godkendt det sted, hvor ejendelene opmagasineres.

Hvad gør du, hvis dine ejendele forsvinder under flytning?

Bliver én eller flere flyttekasser væk undervejs, eller bliver indholdet beskadiget, mens det er i flyttefirmaets varetægt, kan der opstå et bevismæssigt problem.

Har du selv pakket dit indbo ned, skal du også være i stand til at dokumentere indholdet i de forsvundne flyttekasser. Det kan være vanskeligt, hvis andre ikke har set, hvad du pakkede ned i hvilke flyttekasser, eller i hvilken tilstand tingene var.

Hvis du omhyggeligt noterer alt, der pakkes, ned på en liste og mærker kasserne med eksempelvis et nummer, der går igen på dine lister, står du imidlertid bedre rustet til at dokumentere et eventuelt tab. Tager du ydermere et foto af flyttekassens indhold, inden den lukkes, vil det kunne hjælpe med at rekonstruere dens indhold, hvis det bliver nødvendigt.

Selvom flyttefirmaet har været udsat for et tyveri fra flyttebilen, der måske stod parkeret uden opsyn, mens flyttefolkene spiste frokost, skal du selv være i stand til at dokumentere overfor forsikringsselskabet, hvad der er blevet stjålet.

Vil du være sikker på at kunne gøre flyttefirmaet ansvarligt for en hvilken som helst opstået skade eller et eventuelt tyveri fra flyttelæsset, er det en god idé at lade flyttefirmaets egne folk stå for nedpakningen og sørge for, at de udarbejder lister over hver enkelt flyttekasses indhold.

Hvis der så kun kommer 15 ud af 17 flyttekasser frem, vil indholdet af de manglende flyttekasser præcist fremgå af flyttefirmaets egne lister. Det koster godt nok ekstra, men det kan være en rigtig god investering.

LÆS OGSÅ: Byggeskadeforsikring

Forsikring indbo flytning

Du skal oplyse dit forsikringsselskab om hvor dit indbo er under flytning, især hvis du opbevarer det et andet sted, før du kan flytte det ind i dit nye hjem. Foto: Claus Henriksen

Hvordan forsikrer du opmagasineret indbo? 

Af og til vil der være et tidsmæssigt hul mellem fraflytning og indflytning, hvor man har behov for at opbevare alle eller nogle af sine ting et andet sted. Det kan være hos familie og venner eller hos et professionelt opmagasineringsfirma.

På samme måde som du kan bestille flyttefirmaet til at pakke ned, kan du også lade dem stå for opbevaringen. Skal dit indbo opbevares et andet sted end der, hvor du er tilmeldt Folkeregistret, skal forsikringsselskabet altid orienteres på forhånd, hvis du vil opretholde den fulde dækning i tilfælde af skader eller tyveri. Det skyldes, at der i forsikringsmæssig henseende sker en såkaldt risikoændring.

Det er vigtigt, at du holder dit forsikringsselskab underrettet om, hvor dit indbo befinder sig, og hvornår det befinder sig de forskellige steder.

Men forsikringen dækker også hvis du opmagasinerer dine ting i et opbevaringsmagasin, container, lagerhotel eller lign. Stedet skal blot være godkendt af dit forsikringsselskab. 

Dine ejendele er forsikret i op til 12 måneder, når du har dem opmagasineret. 

Men du skal orienterer forsikringsselskabet om, hvor dine ting er og du skal sikre dig at forsikringsselskabet har godkendt det sted, hvor ejendelene opmagasineres.

Du skal være opmærksom på at nogle forsikringsselskaber ikke dækker tyveri af smykker, guld og sølv samt penge fra lagerhoteller, opbevaringsmagasin mv. 

Opmagasinerer du hele eller dele af indboet hos familie og venner, dækker din egen indboforsikring på samme vilkår, som hvis de pågældende ting stod hjemme hos dig selv. Det gælder dog kun under den forudsætning, at du har givet forsikringsselskabet besked om, hvad der står hvor.

Ligeledes vil der være en tidsmæssig begrænsning på, hvor længe indboforsikringen dækker dine møbler og/eller flyttekassers indhold, når de står på flere adresser end der, hvor du er tilmeldt Folkeregistret. Du må undersøge de konkrete betingelser hos dit forsikringsselskab, hvis du kommer i den situation.

Dækker forsikringen flere adresser?

Langt de fleste indboforsikringer dækker som tidligere nævnt, at dit indbo kan befinde sig på 2 forskellige adresser i op til 3 måneder. Det er det tidsrum, forsikringsselskaberne uden videre accepterer, at du kan bruge til at få samlet alt dit indbo på den nye adresse.

Dækker forsikringen under transport?

Når du betaler et flyttefirma for flytte dine ting er det flyttefirmaets ansvar når de håndterer dit indbo både i hjemmet og i flyttebilen og bliver transporteret. Men undersøg altid med flyttefirmaet, hvad de dækker.

Ønsker du selv at flytte dine ting ved hjælp af en lånt eller lejet lastbil, varebil eller trailer, dækker din forsikring med de forbehold, der måtte være. Det kan fx være, at alt skal være låst og der skal være tegn på voldeligt opbrud.

Vælger du at leje en bil til flytningen, skal du være ekstra opmærksom på bilens forsikringsforhold. Eksempelvis skal du sikre dig, at bilen er kaskoforsikret. Hvis der er selvrisiko på bilen, er det ligeledes vigtigt at afklare størrelsen og vilkårene. Sker der et uheld, er det rart at kunne tilkalde assistance uden at blive ruineret, og det kan du evt. sikre dig ved hjælp af en tillægsforsikring.

ansvar under flytning

Som en der friviligt hjælper med at flytte, har man ikke noget juridisk ansvar for at erstatte noget som er gået i stykker under flytningen. Arkivfoto.

Har du noget ansvar, når du hjælper andre? 

Mange - især unge - mennesker vælger af økonomiske årsager selv at flytte deres ting med hjælp fra venner og familie. Kan du låne dig frem til en flytteegnet bil eller trailer, kan det naturligvis gøres meget billigt.

Men det kan også blive dyrt, hvis en af vennerne taber Ming-vasen, fladskærmen eller andet kostbart og skrøbeligt indbo på vej ned ad trappen. Eller hvis noget går i stykker under en hård opbremsning med flyttebilen.

Når du modtager hjælp fra andre mennesker, løber du en risiko, som du må acceptere. Er en af dine venner årsag til en skade på dine ting, har vedkommende måske et moralsk, men ikke noget juridisk erstatningsansvar. Vedkommendes personlige ansvarsforsikring dækker heller ikke skaden, det tab må du selv bære. Frivillige hjælpere i denne sammenhæng er som udgangspunkt ansvarsfri.

 

 

Kilder og henvisninger

Kilder:

  • Helle Pedersen, konsulent i Forsikringsoplysningen

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab